פתרון בחינות בגרות במתמטיקה

 

תרגול מבגרויות של שנים קודמות הוא השלב האחרון לפני שתהיו מוכנים לגמרי לבחינה, וחשיבותו עצומה. 

ריכזנו עבורכם את הפתרונות המלאים של שאלוני הבגרות מהשנים האחרונות. 

 

בהצלחה!

מועד בחינת הבגרות

שאלון 582

שאלון 581 

שאלון 482

שאלון 481

שאלון 382

תשפ"ג 2023 - קיץ (מועד) 

 

 

 

 

 

פתרון מלא

פתרון מלא

פתרון מלא

פתרון מלא

 

תשפ"ג 2023 - קיץ מיוחד

 

פתרון מלא

פתרון מלא

פתרון מלא

פתרון מלא

 

תשפ״ג2023  -  קיץ (מועד א׳)

 

פתרון מלא

פתרון מלא

פתרון מלא

פתרון מלא

 

תשפ"ג 2023 - חורף 

 

פתרון מלא

פתרון מלא

פתרון מלא

פתרון מלא

 

תשפ"ב 2022 - קיץ (מועד ב') 

 

פתרון מלא

פתרון מלא

פתרון מלא

פתרון מלא

 

תשפ״ב2022  - קיץ (מועד א')

 

פתרון מלא

פתרון מלא

פתרון מלא

פתרון מלא

 

תשפ״ב 2022 - חורף (נבצרים) 

שאלון

שאלון

שאלון

שאלון

 

פתרון מלא

פתרון מלא

פתרון מלא

פתרון מלא

 

תשפ״ב 2022 - חורף 

שאלון

שאלון

שאלון

שאלון

 

פתרון מלא

פתרון מלא

פתרון מלא

פתרון מלא

 

תשפ״א 2021 - קיץ (מועד ב׳) 

שאלון

שאלון

שאלון

שאלון

 

פתרון מלא

פתרון מלא

פתרון מלא

פתרון מלא

 

תשפ״א 2021 - קיץ מיוחד 

שאלון

שאלון

שאלון

שאלון

 
 

פתרון מלא

פתרון מלא

פתרון מלא

 

תשפ״א 2021 - קיץ (מועד א׳) 

שאלון

שאלון

שאלון

שאלון

 

פתרון מלא

פתרון מלא

פתרון מלא

פתרון מלא

 

תשפ״א 2021 - חורף (מועד ב׳) 

שאלון

שאלון

שאלון

שאלון

 

פתרון מלא

פתרון מלא

פתרון מלא

פתרון מלא

 

תשפ״א 2021 - חורף (נבצרים) 

שאלון

שאלון

שאלון

שאלון

 

פתרון מלא

פתרון מלא

פתרון מלא

פתרון מלא

פתרון מלא

תשפ״א 2021 - חורף (מועד א׳) 

שאלון

שאלון

שאלון

שאלון

פתרון מלא

פתרון מלא

פתרון מלא

פתרון מלא

פתרון מלא

תש״ף 2020 - קיץ (מועד ב׳) 

שאלון

שאלון

שאלון

שאלון

פתרון מלא

פתרון מלא

פתרון מלא

פתרון מלא

פתרון מלא

תש״ף 2020 - קיץ (מועד א׳) 

שאלון

שאלון

שאלון

שאלון

פתרון מלא

פתרון מלא

פתרון מלא

פתרון מלא

פתרון מלא

תש״ף 2020 - חורף

שאלון

שאלון

שאלון

שאלון

שאלון

פתרון מלא

פתרון מלא

פתרון מלא

פתרון מלא

פתרון מלא

תשע״ט 2019 - קיץ (מועד ב')

שאלון

שאלון

שאלון

שאלון

שאלון

פתרון מלא

פתרון מלא

פתרון מלא

פתרון מלא

פתרון מלא

תשע״ט 2019 - קיץ (מועד א׳) 

שאלון

שאלון

שאלון

שאלון

שאלון

פתרון מלא

פתרון מלא

פתרון מלא

פתרון מלא

פתרון מלא

תשע"ט 2019 - חורף

שאלון

שאלון

שאלון

שאלון

שאלון

פתרון מלא

פתרון מלא

פתרון מלא

פתרון מלא

פתרון מלא

תשע״ח 2018 - קיץ (מועד ב׳)

שאלון

שאלון

שאלון

שאלון

שאלון

פתרון מלא

פתרון מלא

פתרון מלא

פתרון מלא

פתרון מלא

 תשע״ח 2018 - קיץ (מועד א׳)

שאלון

שאלון

שאלון

שאלון

שאלון

פתרון מלא

פתרון מלא

פתרון מלא

פתרון מלא

פתרון מלא

תשע״ח2018  חורף - 

שאלון

שאלון

שאלון

שאלון

שאלון

פתרון מלא

פתרון מלא

פתרון מלא

פתרון מלא

פתרון מלא

תשע״ז 2017 - קיץ (מועד ב׳) 

שאלון

שאלון

שאלון

שאלון

שאלון

פתרון מלא

פתרון מלא

פתרון מלא

פתרון מלא

פתרון מלא

תשע״ז 2017 - קיץ (מועד א׳) 

שאלון

שאלון

שאלון

שאלון

שאלון

פתרון מלא

פתרון מלא

פתרון מלא

פתרון מלא

פתרון מלא

תשע״ז 2017 - חורף 

שאלון

שאלון

שאלון

שאלון

שאלון

פתרון מלא

פתרון מלא

פתרון מלא

פתרון מלא

פתרון מלא

תשע"ו 2016 - קיץ (מועד ב׳) 

שאלון

שאלון

שאלון

שאלון

פתרון מלא

פתרון מלא

פתרון מלא

פתרון מלא

פתרון מלא

תשע"ו 2016 - קיץ (מועד א׳) 

שאלון

שאלון

שאלון

שאלון

פתרון מלא

פתרון מלא

פתרון מלא

פתרון מלא

פתרון מלא

תשע"ו 2016 - חורף

שאלון

שאלון

שאלון

שאלון

פתרון מלא

פתרון מלא

פתרון מלא

פתרון מלא

פתרון מלא

תשע״ה 2015 - קיץ (מועד ב׳) 

שאלון

שאלון

שאלון

שאלון

שאלון

פתרון מלא

פתרון מלא

פתרון מלא

פתרון מלא

פתרון מלא

תשע״ה 2015 - קיץ (מועד א׳)

שאלון

שאלון

שאלון

שאלון

שאלון

פתרון מלא

פתרון מלא

פתרון מלא

פתרון מלא

פתרון מלא

תשע״ה 2015 - חורף 

שאלון

שאלון

שאלון

שאלון

 

פתרון מלא

פתרון מלא

פתרון מלא

פתרון מלא

 

תשע״ד 2014 - קיץ (מועד ג׳) 

שאלון

שאלון

שאלון

שאלון

 

פתרון מלא

פתרון מלא

פתרון מלא

פתרון מלא

 

תשע״ד 2014 - קיץ (מועד ב׳) 

שאלון

שאלון

שאלון

שאלון

 

פתרון מלא

פתרון מלא

פתרון מלא

פתרון מלא

 

תשע״ד 2014 - קיץ (מועד א׳) 

שאלון

שאלון

שאלון

שאלון

 

פתרון מלא

פתרון מלא

פתרון מלא

פתרון מלא

 

תשע״ד 2014 - חורף 2014

שאלון

שאלון

שאלון

שאלון

 

פתרון מלא

פתרון מלא

פתרון מלא

פתרון מלא

 

תשע״ג 2013 - קיץ (מועד ב׳) 

שאלון

שאלון

שאלון

שאלון

 

פתרון מלא

פתרון מלא

פתרון מלא

פתרון מלא

 

תשע״ג 2013 - קיץ (מועד א׳)

שאלון

שאלון

שאלון

שאלון

 

פתרון מלא

פתרון מלא

פתרון מלא

פתרון מלא

 

תשע״ג 2013 - חורף 

שאלון

שאלון

שאלון

שאלון

 

פתרון מלא

פתרון מלא

פתרון מלא

פתרון מלא

 

תשע״ב 2012 - קיץ (מועד ב׳) 

  

שאלון

שאלון

 
  

פתרון מלא

פתרון מלא

 

תשע״ב 2012 - קיץ (מועד א׳)

  

שאלון

שאלון

 
  

פתרון מלא

פתרון מלא

 

תשע״ב 2012 - חורף 

  

שאלון

שאלון

 
  

פתרון מלא

פתרון מלא

 


 

איזה מקצוע מאתגר אתכם?

לנסות זה בחינם

אל תקשיבו לנו

תקשיבו לתלמידים שלנו

המלצתי לתלמידים שלי להשתמש ב- GOOL , יש שם משהו אדיר, מאוד מסודר ומובנה ככה שהתלמידים באמת מבינים!

כל המבחנים שלי ב- ט' היו נכשלים. המורה שלי המליץ לי על GOOL ופעם ראשונה שקיבלתי 100 במבחן במתמטיקה!

הבחירה הרשמית של מיטב התיכונים בארץ

רוצים להצליח בתנאים שלכם?

בואו נתחיל עכשיו