מתמטיקה לכיתה ט

מר יוחאי טוויג
חיפוש בקורס
החל מ - 188
48 שעות החזר כספי מובטח
כולל:
163 שעות וידיאו. הסברים ותרגילים
צפייה ממחשב, טאבלט או סלולרי
בניית תוכנית לימודים אישית
תמיכה של מורה מומחה בוואטסאפ
יש לך קופון?

תוכן הקורס

פרק 1 טכניקה אלגברית
סדר פעולות חשבון עם מספרים מכוונים, הצבה בתבניות מספר, פעולות עם חזקות ושורשים, שבר פשוט, שבר עשרוני, אחוזים, חיבור וחיבור שברים, כפל וחילוק שברים, פירוקים, נוסחאות הכפל המקוצר, טרינום
פרק 2 חוקי החזקות והשורש הריבועי
מכפלת חזקות, מנת חזקות, מעריכים זהים - מכפלת חזקות, מעריכים זהים - מנת חזקות, חזקה של חזקה, חזקות עם מעריך אפס ומעריך שלילי, כתיבה מדעית של מספרים, השורש הריבועי.
פרק 3 מבוא לפונקציות
מערכת הצירים הקרטזית, נקודות וקטעים במערכת צירים, חישובי אורכים יסודיים, חישובי שטחים יסודיים, מהי פונקציה, ייצוג מילולי של פונקציה, ייצוג פונקציה באמצעות טבלה, ייצוג פונקציה באמצעות גרף, ייצוג אלגברי של פונקציה, השתנות של פונקציה, תחומי עלייה וירידה של פונקציה, קצב השתנות של פונקציה (אחיד ושאינו אחיד).
פרק 4 הפונקציה הקווית
ייצוג גרפי של פונקצית הקו הישר (פונקציה קווית), שיפוע ישר, חישוב שיפוע בשיטת המדרגות, חישוב שיפוע בעזרת נוסחה, שיפוע שלילי של ישר, משוואת הישר, משמעות האיבר החופשי, מציאת משוואת ישר, תחומי חיוביות ושליליות של ישר, חישובי שטחים עם פונקציה קווית.
פרק 5 הפונקציה הריבועית
הפונקציה הריבועית היסודי: y=x^2, הוספת קבוע לפונקציה ריבועית: y=x^2+c, הזזה אופקית של פונקציה ריבועית: y=(x-p)^2, הזזות אנכיות ואופקיות של פונקציה ריבועית: y=(x-p)^2+k, פונקציה ריבועית עם a כללי מהצורה: y=a(x-p)^2+k, הצגה סטנדרטית של פונקציה ריבועית, סרטוט גרף פונקציה ריבועית, מציאת נקודות חיתוך של פונקציה ריבועית, ייצוגים שונים של פונקציה ריבועית, חיתוך בין ישר לפרבולה, חיתוך בין שתי פרבולות.
פרק 6 משוואות ממעלה ראשונה
מהי משוואה, משווקות שקולות, הגדרת פתרון של משוואה, משוואות לא מסודרות, משוואות עם פתיחת סוגריים, משוואות מיוחדות עם אינסוף פתרונות ואף פתרון, משוואות עם מכנה מספרי, משוואות עם נעלם במכנה, מערכת משוואות ליניאריות עם שני משתנים, פתרון גרפי של שתי משוואות, פתרון אלגברי של שתי משוואות, פתרון בעיות מילוליות עם מערכת משוואות.
פרק 7 משוואות ממעלה שנייה
הגדרה של משוואה ריבועית, משוואות ריבועיות יסודיות, משוואה חסרת B ומשוואה חסרת C, משוואות ריבועיות לא מסודרות, משוואות ריבועיות עם שברים, מערכת משוואות ריבועיות.
פרק 8 אי שוויונים אלגבריים
אי שיוויוינים ממעלה ראשונה ושנייה, אי שיוויוינים ממעלה גבוהה (שלישית ויותר), אי שיוויוינים עם מנה, אי שיויונים כפולים, מערכת וגם, מערכת או, מציאת תחומי הגדרה.
פרק 9 בעיות מילוליות יסודיות
מהי בעיה מילולית, כתיבה נכונה של משוואה עבור בעיה מילולית, קשרים בין גדלים, בעיות גילים, בעיות קנייה ומכירה, בעיות תנועה, בעיות בהנדסת המישור.
פרק 10 בעיות מילוליות בשני נעלמים
בעיות בהנדסת המישור, בעיות קנייה ומכירה, בעיות תנועה.
פרק 11 בעיות מילוליות עם אחוזים
הגדרת האחוז, הקשר שבין האחוז השלם ותמורת האחוז (ערך האחוז), בעיות מילוליות עם אחוזים בנעלם אחד, בעיות מילוליות עם אחוזים בשני נעלמים.
פרק 12 בעיות מילוליות ממעלה שנייה
בעיות מספרים, בעיות קנייה ומכירה, בעיות כלכליות, בעיות תנועה, בעיות בהנדסת המישור
פרק 13 בעיות מילוליות עבור שאלון 182
פרק 14 בעיות מילוליות עבור שאלון 382
פרק 15 מבוא לסטטיסטיקה
מהי סטטיסטיקה, איסוף והצגה של נתונים, טבלת שכיחויות ושכיחות יחסית.
פרק 16 מדדים מרכזיים - החציון
הגדרת החציון, שאלות עם חישובי חציון.
פרק 17 מדדים מרכזיים - הממוצע
הגדרת ממוצע, תכונות הממוצע, שאלות עם חישובי ממוצע.
פרק 18 מדדים מרכזיים - השכיח
טווח נתונים, השכיח בסטטיסטיקה.
פרק 19 מבוא להסתברות
מהי הסתברות, ניסויים ותוצאות, הסתברות על ציר המספרים, שכיחות יחסית והקשר להסתברות, תכונות ההסתברות.
פרק 20 הסתברות של מאורע בודד
הסתברויות עם הוצאת כדור, הסתברויות עם ציונים בכיתה, הסתברויות עם מספר ילדים במשפחה, הסתברויות עם הגרלות ומשחקים, הסתברויות עם הטלת קובייה ותריסריון, הסתברויות עם דיאגרמת עוגה, שאלות תכנון עם הסתברות נתונה.
פרק 21 הסתברות של שני מאורעות
הסתברויות עם זריקה שתי קוביות משחק, הסתברויות עם הוצאת שני כדורים ללא החזרה ועם החזרה, הסתברויות עם מטבעות וסביבונים, הסתברויות עם רולטות משחק.
פרק 22 הסתברות של מאורעות בלתי תלויים ותלויים
הגדרת הסתברות, מאורע משלים, חיתוך ואיחוד מאורעות, מאורעות תלויים ובלתי תלויים, שאלות עם ניסוי אחד ושני ניסויים תלויים ובלתי תלויים, הסתברות מותנית, דיאגרמת עץ, טבלה דו ממדית, התפלגות בינומית ונוסחת ברנולי. התפלגות בינומית מותנית.
פרק 23 מבוא לגיאומטריה של המישור
פרק 24 גיאומטריה אוקלידית - משולשים
סכום זוויות במשולש, סוגי משולשים - משולש שווה שוקיים, משולש ישר זווית, משולש שווה צלעות, חפיפת משולשים, משפטים במשולש שווה שוקיים, משפטים במשולש ישר זווית, זווית חיצונית במשולש, קטע אמצעים במשולש, מפגש תיכונים במשולש
פרק 25 משפחת המרובעים
מרובע כללי, הטרפז, המקבילית, המלבן, הדלתון, המעוין, הריבוע. תכונות ומשפטים.
פרק 26 קטע האמצעים
קטע אמצעים במשולש, קטע אמצעים בטרפז

המלצות תלמידים

המלצות תלמידים שלמדו איתנו

ליעוץ לימודים אישי השאירו פרטים ונשוב אליכם בהקדם האפשרי