מדיניות פרטיות

עודכן לאחרונה: 24 באפריל,2023
אנו, חברת גול בע"מ (להלן: "החברה", "גול" או "אנו"), מכבדים את הפרטיות של המשתמשים (להלן: "המשתמש(ים)", "אתם" או "אתה") באתר שלנו בכתובת www.gool.co.il או בכל כתובת-משנה אחרת (להלן: "האתר"), בקבוצות הפועלות באמצעות פלטפורמות צדדים שלישיים כגון Zoom ו-WhatsApp (להלן - "פלטפורמות צד שלישי"). ובשירותים שלנו (כהגדרת מונח זה בתנאי השימוש, לרבות שירותים המוצעים שלא באמצעות האתר או פלטפורמות צד שלישי), ומחויבים להגן על המידע האישי שנאסף במסגרות אלו. אנו מאמינים כי למשתמשים שלנו עומדת הזכות להכיר את המדיניות שלנו בנוגע לאיסוף ושימוש במידע המתקבל ומעובד על ידינו. מדיניות פרטיות זו (להלן: "מדיניות הפרטיות") הינה חלק בלתי נפרד מהשירותים ומתנאי השימוש, ולמונחים המופיעים במדיניות הפרטיות תהא המשמעות הנודעת להם בתנאי השימוש, הזמינים בלינק: bagrut.co.il/Home/Terms (להלן: "תנאי השימוש"), אלא אם נאמר במפורש אחרת במדיניות פרטיות זו. מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והיא מתייחסת, כמובן, גם לנשים.

שים לב:
בעצם הכניסה, ההתחברות, הגישה והשימוש באתר, בפלטפורמות צד שלישי, ו/או בשירותים ו/או הרשמתך כמנוי, אתה מביע את הסכמתך לתנאים המופיעים במדיניות הפרטיות שלנו, לרבות הסכמתך לאיסוף המידע האישי שלך (כהגדרתו להלן), לעיבודו ולשמירתו במאגרי המידע שלנו (בארץ ו/או בחו"ל). המידע האישי שלך ישמש למטרות המפורטות במסמך זה. אם אינך מסכים לתנאי מדיניות הפרטיות, אינך מורשה להשתמש באתר, בפלטפורמות צד שלישי ו/או בשירותים. מדיניות הפרטיות שלנו עשויה להתעדכן בעתיד, ולכן הנך מתבקש להתעדכן מפעם לפעם במדיניות המעודכנת.
יובהר כי לצורך שימושך באתר, בפלטפורמות צד שלישי, ו/או בשירותים, הנך עשוי לספק לנו מידע אישי (כמפורט בהמשך) ("מידע אישי"). הנך מסכים ומצהיר בזאת שהמידע האישי שהנך מספק לנו נמסר מרצונך החופשי, על מנת שנוכל לספק עבורך את השירותים ובהתאם למטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו.
השימוש בפלטפורמות צד שלישי כפוף לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות של הפלטפורמות הרלוונטיות. גול אינה אחראית בנוגע לאופן השימוש שלך בפלטפורמות הצד השלישי והשימוש הינו על אחריותך בלבד ומרצונך החופשי
הנך מסכים בזאת לקבל מאיתנו הודעות ו/או מסרונים (לרבות הודעות הנשלחות באמצעות דוא"ל, הודעות WhatsApp, הודעות PUSH ו-(SMS, לפי פרטי הקשר שסיפקת לנו, לרבות הודעות הקשורות בשירות (כגון אישורי תשלום ועדכונים).
מי אנחנו: אנו חברת גול בע"מ (ח.פ. 514415314), וכתובתנו בית הכרם 10, קדימה 6092000.
שאלות ודיווח על פגיעה בפרטיותך: אם יש לך שאלות כלשהן, או הערות אחרות בנוגע למדיניות פרטיות זו, או אם אתה סבור שפרטיותך נפגעה במהלך השימוש בשירותינו, אנא פנה אלינו באמצעות כתובת הדוא"ל: [email protected]. נציגי החברה עומדים לרשותך לצורך כל בקשה, תגובה, שאלה או תלונה.

1. איזה מידע אנו עשויים לאסוף אודותיך?

כאשר אתה משתמש באתר, בפלטפורמות צד שלישי ו/או בשירותים, אנו עשויים לאסוף ולעבד אודותיך אחד או יותר מסוגי המידע הבאים:
מידע אישי (קרי מידע אשר מאפשר לנו לזהות אותך באופן אישי, ובדרך כלל נושא אופי פרטי או רגיש). מידע זה נאסף על ידינו באופן הבא:
מידע הנאסף באופן ישיר:

 • הרשמה כמנוי ו/או רכישת שירותים: מידע אישי ייאסף מתוך הפרטים שנמסרו על ידך בעת הצטרפותך כמנוי ו/או בעת רכישה של שירותים (למשל, קורסים), לרבות לצורך הפקת חשבוניות על תשלום המנוי ו/או רכישת השירותים, בין היתר: שם מלא, טלפון נייד וכתובת דואר אלקטרוני. ייתכן כי בעתיד יתבקש במסגרת הטופס מידע נוסף. שים לב שאנו עשויים לאסוף את הפרטים האמורים גם מהמוסדות הלימודיים בו אתה לומד.
 • התחברות והרשמה באמצעות פלטפורמה של צד ג': באפשרותך להירשם כמנוי לאתר באמצעות חשבונך הקיים בפלטפורמות צד ג' (למשל באמצעות חשבונך בפייסבוק) (להלן: "הפלטפורמה"). במידה ובחרת להירשם כמנוי לאתר באמצעות חשבונך בפלטפורמה, אזי הפלטפורמה תספק לנו גישה למידע אישי המאוחסן בפלטפורמה. אנו אוספים מחשבונך בפלטפורמה את שמך המלא, כתובת הדוא"ל שלך ותמונת הפרופיל שלך בפלטפורמה בלבד. אנו עשויים לעדכן בעתיד את סוגי המידע האישי שנאספים על ידינו מהפלטפורמה.
 • שים לב, אנא קרא הודעה זו בעיון רב: גול עשויה לאסוף את המידע הנ"ל (או כל חלק ממנו) כדי להשיג את המטרות המפורטות במדיניות זו. הנך מסכים בזאת כי המידע האמור לעיל ישמר על ידי גול למטרות המפורטות במדיניות זו, אף לאחר שהקישור בין חשבונך בפלטפורמה פוקע, מכל סיבה. גול אינה אחראית על מדיניות שמירת, איסוף ושימוש במידע האישי שלך אשר נוקטת הפלטפורמה הרלוונטית. לבירור פרטים אלה עליך לעיין במסמכי מדיניות הפרטיות של הפלטפורמה הרלוונטית. אם אינך מסכים לפרקטיקות אלו, אנא אל תירשם כמנוי לאתר באמצעות חשבונך בפלטפורמה.
 • תכני צד ג': האתר ופלטפורמת צד שלישי עשוי להכיל תכנים הניתנים לחברה מצדדים שלישיים, לרבות על ידי משתמשים באתר ובפלטפורמות צד שלישי, למשל תמונות, המלצות, פידבקים ותכנים נוספים (כמפורט בתנאי השימוש). באפשרות המשתמשים לכלול מידע אישי במסגרת פרסום תכני צד ג', למשל, על ידי שיתוף תמונה אישית לצד ההמלצה באתר או פרופיל בקבוצת ה-WhatsApp או ה-Zoom, המתעדכנת אוטומטית דרך חשבונך בפלטפורמת צד ג' או מועלה על ידינו לאתר או לפלטפורמת צד שלישי. כל תכני צד ג' עשויים להיות חשופים לציבור ו/או למשתמשים אחרים, וכן, ככל שתבחר לכלול מידע אישי של צד שלישי, כחלק מתכני צד ג', הנך מאשר כי השגת את כל ההסכמות הנדרשות על מנת שמידע זה יפורסם באתר.
 • התקשרויות: אנו נאסוף כל מידע אישי אודותיך שתמסור לנו כחלק מההתקשרויות בינך ובינינו (לרבות לצרכי סיוע טכני, מתן משוב לחברה, וכיוצא בזאת), ובין היתר מידע אשר עשוי להימסר על ידך כחלק מההתכתבויות עמנו באמצעות האתר, הדואר האלקטרוני, הטלפון או בכל אמצעי תקשורת אחר.
 • פרטי קשר: אנו אוספים מידע אישי באמצעות טופס "צור קשר" באתר, לרבות שם, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני וכל מידע שתבחר להזין בהודעת הפנייה. יתכן כי משתמשים ידרשו בעתיד למסור מידע נוסף.
 • מידע הנאסף במסגרת שימושך באתר ו/או בשירותים: כאשר אתה משתמש בשירותים, אנו ערים לכך. כך, לשם הדוגמא, אנו אוספים מידע באשר לתכנים שמעניינים אותך, קורסים בהם השתתפת וכיו"ב.

מידע שנאסף באמצעות צדדים שלישיים:
 • מוסדות לימודיים: כאשר אתה נרשם לאתר באמצעות מוסד לימודי או באמצעות משרד החינוך, במסגרת לימודך, אנו עשויים לאסוף מידע אישי אודותך שנמסר לנו מהמוסד הלימודי הרלוונטי, למשל, שם מלא, תעודת זהות, בית ספר, שכבה, כתובת דואר אלקטרוני ומספר טלפון.

מידע שנאסף באמצעות כלים טכנולוגיים:
 • מזהים: כאשר אתה משתמש באתר, אתה מספק לנו באופן אוטומטי את כתובת ה-IP שלך (או כתובת ה-MAC, לפי המקרה), בהתאם לרשת או למכשיר בו אתה משתמש. מידע זה נאסף על ידינו על מנת לשפר את חוויית המשתמש שלך, כדי לקבוע את מיקומך הגיאוגרפי ולמטרות אבטחה. כמו כן, אנו עשויים לאסוף מזהים נוספים, לרבות מזהי פרסום המצויים במכשיר ממנו אתה גולש (למשל Google's Advertiser Identification או Apple's Identifier for Advertisers) ולצרכים דומים.
 • נתוני מיקום גיאוגרפי: בעת השימוש שלך באתר, אנו עשויים לאסוף נתונים אודות מיקומך הגיאוגרפי, לרבות באמצעות ניתוח של כתובות IP, סימני GPS ומידע דומה אחר.

מידע אנונימי:
 • מידע טכני והתנהגותי: כמו מרבית האתרים והשירותים המקוונים, אנו אוספים באופן אוטומטי ופסיבי מידע אנונימי ואינו מזהה מהמכשירים שלך כאשר אתה ניגש ומשתמש באתר, לרבות (i) מידע טכני כגון סוג והגרסה של המכשיר שלך ומערכת ההפעלה שלו, סוג הדפדפן, רזולוציית המסך, שפת המקלדת, קישוריות Wi-Fi וכו'; ו- (ii) מידע התנהגותי שיכול לכלול מידע לא אישי, כולל מידע אנונימי, טכני וכן מידע שנאסף אודות התנהגותך, אשר עשוי לכלול, בין היתר, תיעוד של פעילותך באתר ו/או בשירותים, זרם הקשות (click-stream) ומידע נוסף בעל אופי דומה (להלן, ביחד: "מידע טכני והתנהגותי").
 • סטטיסטיקות ומדידות: אנו עשויים, בעצמנו או באמצעות ספקי שירותים כגון Google Analytics, להפיק מדידות, סטטיסטיקות וניתוחים מפורטים על התנהגותך באתר באופן כללי.

לתשומת ליבך, אנו עשויים לאסוף את המידע האמור בחלק זה בעצמנו או באמצעות ספקי השירות שלנו, ובין היתר באמצעות שימוש בטכנולוגיות כגון קבצי עוגיות וטכנולוגיות מעקב דומות (ראה הגדרה ופירוט נוסף בסעיף 10 להלן). למען הסר ספק, כל מידע לא אישי אשר קשור או מקושר למידע אישי, ייחשב למידע אישי, כל עוד זיקה זו מתקיימת.

2. כיצד אנו משתמשים במידע אודותיך?

אנו משתמשים במידע שאינו אישי:

 • לצורך מחקר וניתוח סטטיסטי המיועד לשימושנו הפנימי, ובין היתר על מנת שנוכל לקבלת החלטות אסטרטגיות מושכלות, תוך הבנה טובה יותר של קהלי היעד שלנו;
 • לצרכי אבטחת מידע ועל מנת לאבטח את שירותינו;
 • בכדי להבין כיצד משתמשים בשירותינו ולשם התאמה, פיתוח ושיפור השירותים והמוצרים שלנו;
 • כדי להתאים את השירותים לצרכיך ועל מנת לשפר את חוויית המשתמש שלך כשאתה משתמש בשירותים.
אנו משתמשים במידע אישי:
 • כדי לספק לך את השירותים;
 • לצרכי אבטחת מידע ועל מנת לאבטח את האתר והשירותים, ובין היתר על מנת שנוכל לאמת את זהותך בעת התחברות למנוי;
 • לצורך אימות פרטים, וכן לצורך ביצוע תשלומים שונים עבור השירותים באמצעות ספקי שירותי סליקה;
 • כדי לשלוח לך הודעות שירות לגבי המנוי שלך באתר, דואר פרסומי, ניוזלטרים ועדכונים על ההתפתחויות בחברה, הצעות, חדשות בנוגע לשירותים וכיוצא בזאת באמצעות דואר, טלפון, דואר אלקטרוני, SMS, הודעות WhatsApp, הודעות פוש או באופן מקוון (במקרים מסוימים ייתכן ונדרש לקבל את הסכמתך הנפרדת והפרטנית לשליחת דיוור מסוג זה);
 • כדי ליצור עמך קשר לצורך מתן תמיכה טכנית בקשר עם השירותים ולהשיב לשאלותיך בפנייתך אלינו;
 • כדי להתאים, לפתח ולשפר את האתר, פלטפורמות צד שלישי, והשירותים באופן אישי לצרכי;
 • כדי להציג את תכני צד ג' (כהגדרתם בתנאי השימוש) באתר;
 • לאחסון וניהול המידע במאגרי המידע של גול, לצורך מתן השירותים;
 • לצרכינו האדמיניסטרטיביים ולצרכי פרסום;
 • כדי להגן על זכויותינו ועל מנת למלא כל חובה חוקית החלה עלינו.

3. זכויותיך לעיין, לשנות ולתקן את המידע האישי שלך

 • אם מסיבה כלשהי, אתה מעוניין לשנות או לעדכן את המידע האישי שסיפקת לנו, באפשרותך להיכנס לאזור האישי המצוי בפרופיל האישי שלך באתר (להלן: "האזור האישי") כדי לעדכן את פרטיך ואת הגדרות הפרטיות שלך, או לחלופין, לשלוח לנו הודעת דואר אלקטרוני עם פירוט בקשתך לכתובת: [email protected] ואנו נעשה מאמצים סבירים על מנת לשנות, לעדכן או למחוק את המידע האישי כאמור, בהתאם לדיני הפרטיות החלים.
 • בנוסף, ככל שאתה סבור כי השימוש שאנו עושים במידע האישי אודותיך פוגע בפרטיותך והנך מעוניין להגבילו, באפשרותך לפנות אלינו באמצעות שליחת הודעה לכתובת המופיעה בתחילת מדיניות זו או באמצעות משלוח דואר אלקטרוני לכתובת לעיל וככל שנוכל לעמוד בדרישתך מבלי לפגוע במתן השירותים שניתנים לך נפעל לעשות כן (ככל שדרישתך תגרום לכך שלא נוכל לספק לך את השירותים, תהא זכאי כמובן להפסיק את התקשרותך עמנו).
 • שים לב: בכל פנייה לבקשה לעיין, לשנות ו/או למחוק את המידע, נבקש כי יצורפו לבקשתך הפרטים הבאים: שם, טלפון, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני והמידע בו הנך מעוניין לעיין או אשר אותו הנך מעוניין לתקן או למחוק. ככל שברצונך לאפשר לאדם אחר לעיין במידע עבורך, נבקש לצרף גם ייפוי כוח מפורש לעניין זה.

4. לכמה זמן אנחנו שומרים על המידע האישי שלך?

 • ככלל, אנו שומרים את המידע האישי שלך רק כל עוד הוא רלוונטי ומשמש למטרה שלשמה הוא נאסף במקור או ככל שמותר לנו על פי דין. שים לב כי מידע שאינו אישי יישמר על ידינו ללא מגבלה ועל פי שיקול דעתנו הבלעדי.
 • ייתכן ונצטרך לשמור מידע אישי אודותיך לתקופה ארוכה יותר במקרה של תביעה משפטית או אם אנו נדרשים לכך על פי כל דין.
 • מידע אנונימי או אגרגטיבי אשר הופק מהשימוש שלך באתר יכול שיישמר בשרתים שלנו ללא מגבלת זמן ונוכל לעשות בו שימוש ללא מגבלה.

5. שיתוף מידע עם צדדים שלישיים

ככלל, גול לא חולקת את המידע האישי שלך עם צדדים שלישיים. עם זאת, אנו עשויים לעשות כן על מנת:

 • לאסוף, להחזיק ו/או לנהל את המידע האישי שלך באמצעות ספקים וצדדים שלישיים של מוצרים או שירותים מסוימים (כגון שירותי אירוח ענן ופלטפורמות צד שלישי) המאושרים על ידינו (לרבות, לפי העניין, לשותפים שלהם), וזאת אך ורק לשם אספקת השירותים המבוקשים על ידינו, ולא לכל מטרה אחרת. אנו עושים מאמצים סבירים על מנת להתקשר עם ספקים וצדדים שלישיים העומדים בסטנדרטים המקובלים בתעשייה ושמפרסמים מדיניות פרטיות החלה על איסוף, אחסון, עיבוד ושימוש במידע אישי ובמידע לא אישי. יובהר כי, צדדים שלישיים מסוג זה עשויים להיות ממוקמים במדינות בהן החוקים להגנה על מידע אישי שונים מאלה שבישראל, אולם אנו נשתמש רק בחברות שיכולות לספק אמצעי הגנה נאותים בכדי להבטיח כי המידע האישי שלך מאוחסן ומטופל בצורה מאובטחת;
 • לעמוד בדרישות כל דין, לצרכי הליך משפטי, צווים, לרבות צווי גילוי או בקשת רשות ממשלתית;
 • לאכוף מדיניות פרטיות זו או את תנאי השימוש שלנו, לרבות במסגרת חקירה של הפרות אפשריות של מדיניות הפרטיות או תנאי השימוש;
 • לגלות, למנוע או לטפל באופן אחר בתרמית, הונאה או בסוגיות אבטחה ובטחון וכן בבעיות טכניות;
 • להשיב לתביעות, דרישות או טענות;
 • להגן על הזכויות, הקניין, או על הביטחון האישי של החברה, של לקוחותיה או של הציבור הרחב;
 • ככל שנדרש במסגרת עסקת השקעה או רכישה של החברה, לרבות בדרך של מיזוג, רכישת מניות, או רכישה של כלל או עיקר נכסי החברה, כל עוד הרוכש מתחייב לשמור על אותם תנאי פרטיות שבהצהרה זו; ו/או
 • על פי אישור מפורש ממך לפני הגילוי.
למען הסר ספק, גול רשאית לאסוף, לגלות ולהעביר מידע אנונימי ולא מזהה (להלן, "מידע לא אישי") לצדדים שלישיים על פי שיקול דעתה הבלעדי.

6. ספקי שירותי סליקה

האתר ומפעיליו שומרים על זכותם להפסיק ו/או לסרב לתת גישה, בכל עת, ומכל סיבה שהיא, אל האתר ו/או לחלקים ממנו, לפי שיקול דעתם הבלעדי וללא כל מתן הודעה מוקדמת תשלום שמבוצע דרך האתר יגבה באמצעות ספקי שירותי סליקה (כמפורט בתנאי השימוש), המאפשרים למשתמשים לבצע תשלומים באופן מאובטח, באמצעות שימוש באמצעי תשלום מסוימים. שים לב כי מידע שייאסף כחלק מהליך סליקת התשלומים אינו נשמר על ידי גול, אלא בידי ספק שירותי הסליקה בלבד. מובהר בזאת כי שימושך בתשלום באמצעות ספקי שירותי הסליקה מחייב אותך לעמוד בהוראות התנאים של ספקי שירותי הסליקה הרלוונטי, לרבות בעניין מגבלות גיל המשתמש, וכי שימושך בשירותי הסליקה הנו באחריותך בלבד על כל המשתמע מכך. בטרם שימושך בשירותי הסליקה, אנא קרא את התנאים, לרבות תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, של ספק שירותי הסליקה הרלוונטי.

7. ספקי שירות חיצוניים

אנו רשאים להשתמש בתוכנה או בשירותי צד שלישי על מנת לאסוף, לאחסן ו/או לעבד את המידע שנאסף כמפורט לעיל. אנו עושים מאמצים סבירים על מנת להתקשר עם צדדים שלישיים המפרסמים מדיניות פרטיות החלה על איסוף, אחסון, עיבוד ושימוש במידע אישי ובמידע לא אישי.

 • גול נעזרת בשירותים של ספקי שירות חיצוניים. ייתכן ומידע אישי שלך יועבר לרשות ספקי השירות החיצוניים, אך זאת לצורך אספקת השירותים לגול בלבד. כמו כן, ספקי השירות החיצוניים נדרשים לעמוד בהוראות החוק הרלוונטיות החלות ביחס לעיבוד מידע אישי. ספקי השירות החיצוניים עלולים להיות ממוקמים באזורי שיפוט שונים מאזור השיפוט שלך, וייתכן שהחוק החל באזור השיפוט של ספקי השירות החיצוניים מספק הגנה פחותה על מידע אישי מזו שבאזור השיפוט שלך, אולם אנו נשתמש רק בספקי שירות שיכולים לספק אמצעי הגנה נאותים בכדי להבטיח כי המידע האישי שלך מאוחסן ומטופל בצורה נאותה, וזאת בהתאם לדרישות הדין הרלוונטי..
 • ספקי השירות החיצוניים של גול כוללים, בין היתר, את סוגי השירותים הבאים:
  • ספקי שירותי אחסון (טסונה בע"מ);
  • ספקי שירותי תשתית ותפעול האתר (טסונה בע"מ); -
  • ספקי שירותי ניתוח נתונים (Google Analytics אשר מדיניות הפרטיות שלהם מופיעה בלינק הבא: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ .
  • ספקי שירותי אירוח פגישות מרובות משתמשים (Zoom אשר מדיניות הפרטיות שלה מופיעה בלינק הבא: https://explore.zoom.us/en/privacy/ ו-WhatsApp אשר מדיניות הפרטיות שלה מופיעה בלינק הבא: https://www.whatsapp.com/legal/privacy-policy

8. אתרי אינטרנט של צדדים שלישיים

 • קישורים מסוימים בשירותים שלנו יובילו אותך לאתרים או שירותים שאינם קשורים לגול. בין היתר, ייתכן שאתרים אלו של צדדים שלישיים ישלחו קבצי עוגיות (ראה הגדרה להלן) לדפדפן שלך, וכך ישיגו מידע אישי אודותיך.
 • אנו עושים מאמצים סבירים על מנת שהקישורים באתרינו יובילו אותך לאתרים או שירותים אמינים, המכילים, למשל, מאמרים, סרטונים ותכנים אחרים נוספים אשר גול בחרה להציג באתר אך ורק לנוחיות המשתמשים. עם זאת, יובהר כי גול אינה אחראית לשימושך בקישורים אלה, ואינה קשורה לאתרים או שירותים אלה ו/או למדיניות הפרטיות של השירותים של אתרים אלה. כניסתך, שימושך והסתמכותך על אתרים, שירותים ו/או תכנים של צדדים שלישיים וכן כל התקשרות בינך לבין צדדים שלישיים אלה הנם באחריותך הבלעדית. הנך מסכים ומאשר כי גול לא תהא אחראית, במישרין או בעקיפין, לכל נזק או הפסד שנגרמו (או שנטען כי נגרמו), בקשר או כתוצאה משימושך בכל שירות, תוכן, מוצר או מידע אחר הזמין באמצעות אתרים או שירותים אלה (לרבות ביחס לשימוש ולגילוי של מידע אישי שלך על ידי צדדים שלישיים אלו).
 • רוב האתרים והשירותים כאמור מספקים מסמכים משפטיים, לרבות תנאי שימוש ומדיניות פרטיות, המסדירים את השימוש בהם (מדובר במדיניות פרטיות שונה ממדיניות פרטיות זו לגבי השימוש והגילוי של מידע אישי שלך על ידך לאתרים של צדדים שלישיים אלו). תמיד רצוי לקרוא מסמכים כאלה בעיון לפני השימוש באתרים אלה ובשירותיהם, בין היתר, על מנת לדעת איזה סוג של מידע הם אוספים.

9. אבטחת מידע

 • אנו משקיעים מאמצים רבים ביישום ובשמירה על אבטחת המידע האישי אודותיך כמשתמש בשירותינו (בין בעצמנו ובין באמצעות קבלת שירותים מצדדים שלישיים שהינם ספקי שירותים מוסמכים). אנו מיישמים נהלים ומדיניות אבטחת מידע כמקובל בתעשייה, וזאת על מנת להבטיח את אבטחת המידע אודותיך ועל מנת למנוע כל שימוש לא מורשה במידע זה. יחד עם זאת, איננו יכולים להתחייב ולערוב לכך שגישה לא מורשית למידע האמור לעולם לא תקרה, ולא נהיה אחראיים לכל גישה לא מורשית כאמור ולתוצאותיה.

10. קטינים

 • על מנת להשתמש באתר, בפלטפורמות צדדים שלישיים, ו/או בשירותים שלנו עליך להיות מעל גיל ארבע-עשרה (14).
 • במקרה בהם יובא לידיעתנו כי קטין מתחת לגיל ארבע-עשרה (14) משתמש באתר ו/או בפלטפורמות צד שלישי ו/או בשירותים, אנו נחסום משתמש זה ונעשה כל מאמץ על מנת למחוק מיידית כל מידע אישי שנאסף לגביו. לפניות בעניין זה, אנא שלח דוא"ל לכתובת: [email protected] אנו שומרים על זכותנו לבקש ממך הוכחת גיל בכל שלב, על מנת למנוע איסוף מידע אישי אודות קטינים מתחת לגיל שלוש-עשרה (14).

11. עוגיות וטכנולוגיות מעקב

 • בעת השימוש באתר ו/או בשירותים, אנו או צדדים שלישיים עשויים להשתמש בטכנולוגיה אשר מקובלת בתעשייה ומוכרת כ"עוגיות" (cookies) web beacons, , pixels, Flash ו/או טכנולוגיות מעקב אחרות המאחסנות מידע מסוים על המחשב או המכשיר שבאמצעותו אתה נכנס לאתר שלנו. טכנולוגיות אלה מאפשרות לנו להפעיל מאפיינים מסוימים באופן אוטומטי (למשל, הפעלה אוטומטית של תהליך ההתחברות), וכן לשפר להקל ולפשט את חוויית הגלישה והשימוש שלך, לאסוף סטטיסטיקות אודות השימוש שלך באתר שלנו, לאסוף מידע טכני והתנהגותי (אנונימי) ועוד. ספקי השירות שלנו עשויים להשתמש גם בקבצי עוגיות זמניים (אשר יפוגו ברגע שתסגור את הדפדפן) או עוגיות קבועות (אשר נשארות במערכת שלך עד למחיקתן). ניתן לנטרל את טכנולוגיות מעקב אלו. למשל, מרבית דפדפני האינטרנט מאפשרים למשתמשים למחוק עוגיות ממכשיר המשתמש, לחסום קבלה של עוגיות או לקבל התראות לפני אחסונן של עוגיות. עם זאת, שים לב כי אם תמחק את טכנולוגיות המעקב או לא תאפשר את אחסונן ו/או אם תשנה את מאפייני ה-Flash, החוויה המקוונת שלך בעת השימוש בשירותים שלנו תהיה מוגבלת.
 • על פי רוב, טכנולוגיות מעקב של צדדים שלישיים שומרות מידע לא אישי, כגון דפי האינטרנט בהם ביקרת, משך החיפוש שלך וכיוצא בזאת. תוכל לרוב למצוא הוראות במדיניות הפרטיות או בתנאי השימוש של צדדים שלישיים בכדי לבצע פעולות בנוגע לאפשרויות המעקב שלהם.
 • לקבלת הוראות מפורטות בנוגע לחסימת קבצי עוגיות, אנא עיין בסעיף 'עזרה' של הדפדפן בו אתה משתמש, או בקר בכתובת http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies.
 • בקישורים הבאים תוכל למצוא הנחיות בנוגע לחסימת קבצי עוגיות בדפדפני אינטרנט נפוצים:
  Chrome
  Internet Explorer and Microsoft Edge
  Mozilla Firefox
  Safari
 • לידיעתך, אנו משתמשים ב- Google Analytics כספקית שירות המבצעת עבורנו ניתוחים של פעילויות המשתמשים באתר, לרבות באמצעות שימוש בקבצי עוגיות. Google מספקת תוסף לדפדפן המאפשר למשתמשים לבטל את המעקב על ידי Google Analytics בכלל האתרים בהם המשתמש גולש, ואשר ניתן להורדה כאן: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

12. שליחת הודעות

 • הנך מסכים בזאת לכך שנשתמש בפרטי הקשר שסיפקת לנו (כולל, בין היתר, כתובת דואר אלקטרוני ומספר טלפון) בכדי לספק לך מסרים שונים לרבות מסרים פרסומיים הקשורים למוצרים ולשירותים הנוכחיים ו/או העתידיים שלנו, באמצעות דואר, טלפון, דואר אלקטרוני, SMS, הודעות WhatsApp, הודעות פוש או בכל אופן מקוון אחר.
 • באפשרותך לחזור בך מהסכמתך באמצעות משלוח הודעה לכתובת [email protected], ולחילופין למלא אחר ההוראות להסרה מרשימת הדיוור, אשר מופיעות בהודעות הנשלחות אליך. הינך מאשר כי גול הודיעה לך כי הנך יכול לסרב לקבל דברי פרסומת כאמור.
 • כמו כן, אתה יכול לבטל את האפשרות לקבל הודעות פוש מאיתנו באמצעות שינוי הגדרות הדפדפן שלך או באמצעות שינוי ההגדרות במערכת ההפעלה של המכשיר ממנו אתה משתמש בשירותינו.

13. העברת מידע אישי אל מחוץ לישראל

 • גול רשאית להעביר מישראל מידע שנאסף אודותיך, לרבות מידע אישי, לגופים קשורים או לספקי שירות צד שלישי (כמפורט במסמך זה) אשר עשויים להיות מצויים במדינות אחרות בעולם. לתשומת לבך, גול רשאית להעביר מידע אישי למדינה ולסמכות שיפוט שאינה מחילה חוקי הגנת מידע זהים למקום השיפוט בו אתה נמצא, ואתה מסכים להעברת מידע זה.
 • ככלל, אנו עושים מאמצים כדי שהמידע האישי שלך יאוחסן רק בישראל, באנגליה או ארה"ב, אך בכל אופן, בכל העברת מידע אישי מחוץ לישראל, אנו נוקטים באמצעי ההגנה הקבועים בדין הישראלי לעניין העברת מידע מחוץ לגבולות המדינה, וזאת על מנת להבטיח כי המידע שלך נשמר מאובטח בכל עת.

14. שינויים במדיניות הפרטיות

 • אנו שומרים על הזכות לשנות מדיניות פרטיות זו בכל זמן, וממליצים לך כי תשוב ותבקר בדף זה מעת לעת. אנו נודיע לכלל המשתמשים באתר ו/או בשירותים על כל שינוי מהותי בתנאי מדיניות פרטיות זו בדף הבית של האתר ו/או באמצעות משלוח הודעת דואר אלקטרוני בנוגע לשינויים כאמור, ככל שנמסרה לנו, במסגרת השימוש באתר.
 • • שינויים מהותיים במדיניות הפרטיות ייכנסו לתוקף שבעה (7) ימים לאחר שהודעה נמסרה באתר שלנו או נשלחה בדואר אלקטרוני ככל שהדבר רלוונטי, לפי המוקדם. כל שאר השינויים במדיניות הפרטיות ייכנסו לתוקף בתאריך העדכון האחרון של מדיניות פרטיות זו, והמשך השימוש בשירותינו לאחר תאריך העדכון האחרון יהווה הסכמתך לכך שהשינויים יחייבו אותך. במידה שמדיניות הפרטיות תתוקן בכדי להיענות לכל דרישה חוקית, התיקונים עשויים להיכנס לתוקף באופן מיידי, או כפי שנדרש על פי הדין, וללא כל הודעה מוקדמת.

15. שאלות ודיווח על פגיעה בפרטיותך:

אם יש לך שאלות כלשהן, או הערות אחרות בנוגע למדיניות פרטיות זו, או אם אתה סבור שפרטיותך נפגעה במהלך השימוש בשירותינו, אנא פנה אלינו באמצעות כתובת הדוא"ל: [email protected] או באמצעות משלוח מכתב לכתובתנו רח' בית הכרם 10, קדימה 6092000. אנו נעשה את מירב המאמצים לחזור אליך תוך זמן סביר.

איזה מקצוע מאתגר אתכם?

לנסות זה בחינם

אל תקשיבו לנו

תקשיבו לתלמידים שלנו

המלצתי לתלמידים שלי להשתמש ב- GOOL , יש שם משהו אדיר, מאוד מסודר ומובנה ככה שהתלמידים באמת מבינים!

כל המבחנים שלי ב- ט' היו נכשלים. המורה שלי המליץ לי על GOOL ופעם ראשונה שקיבלתי 100 במבחן במתמטיקה!

הבחירה הרשמית של מיטב התיכונים בארץ

רוצים להצליח בתנאים שלכם?

בואו נתחיל עכשיו