רשימת סרטונים

 • כללי
  • שיעור - הגדרת i
  • שאלה 1 סעיפים א-ה
  • שאלה 2 סעיפים א-ו
  • שאלה 3 סעיפים א-ו
  • שאלה 4 סעיפים א-ג
  • שאלה 5
  • שאלה 6
  • שאלה 7 סעיפים א-ג
  • שיעור - המספר הצמוד
  • שאלה 8 סעיפים א-ו
  • שאלה 9 סעיפים א-ג
  • שאלה 10
  • שאלה 11
  • שאלה 12
  • שאלה 13 סעיפים א-ג
  • שאלה 14
  • שאלה 15 סעיף א
  • שאלה 15 סעיף ב
  • שאלה 16
  • שאלה 17
  • שאלה 18
  • שיעור - חקירת משוואה ריבועית מרוכבת
  • שאלה 19
  • שיעור - מישור גאוס והצגה קוטבית של מספר מרוכב
  • שאלה 20 סעיפים א-ט
  • שיעור - מעבר מהצגה אלגברית לקוטבית
  • שאלה 21 סעיפים א-י
  • שיעור - פעולות חשבון בהצגה קוטבית
  • שאלה 22 סעיפים א-ה
  • שאלה 23 סעיפים א-ו
  • שאלה 24 סעיפים א-ג
  • שאלה 25 סעיפים א-ב
  • שאלה 26 סעיפים א-ב
  • שאלה 27
  • שאלה 28
  • שאלה 29
  • שאלה 30
  • שאלה 31 סעיפים א-ד
  • שיעור - משפט דה-מואבר
  • שאלה 32 סעיפים א-ה
  • שיעור - שורשים של מספרים מרוכבים ומשפט דה-מואבר
  • שאלה 33 סעיפים א-ג
  • שיעור - משוואת היחידה
  • שאלה 34
  • שאלה 35
  • שאלה 36
  • שאלה 37
  • תזכורת - סדרות
  • שאלה 38
  • שאלה 39 א
  • שאלה 39 ב
  • שאלה 40
  • שאלה 41
  • שאלה 42
  • שאלה 43 - הצגה טריגונומטרית
  • שאלה 43 - הצגה אלגברית
  • שאלה 44
  • שאלה 45
  • שאלה 46
  • שאלה 47
  • שאלה 48
  • שאלה 49 - הצגה טריגונומטרית
  • שאלה 49 - הצגה אלגברית
  • שאלה 50
לייעוץ לימודי אישי 058-7192042 או השאירו פרטים