חלק המילולי - פרק לדוגמה

רשימת סרטונים

 • שיעור
 • גישת פתרון לאנלוגיות
 • אנלוגיות- הקדמה
 • ניסוח קשר בין מילים
 • קשרים נפוצים ודוגמאות נוספות
 • דוגמאות נוספות, חלק שני
 • תרגול כיתה 1
 • התמודדות עם מספר תשובות מתאימות
 • אנלוגיות למתקדמים - עבודה דרך התשובות
 • איך משתפרים באנלוגיות
 • תרגול כיתה 2 שאלות 1-5
 • תרגול כיתה 2 שאלות 6-10
 • משחק מקדים ותרגול 1-2
 • שאלות 1-6
 • שאלות 7-12
 • שאלות 13-18
 • שאלות 19-24
 • שאלות 25-30
 • שאלות 31-36
 • שאלות 37-42
 • שאלות 43-48
 • שאלות 49-54
 • שאלות 61-66
 • שאלות 67-70
 • שאלות 71-73
 • שאלות 74-76
 • שאלות 77-79
 • שאלות 80-82
 • שאלות 83-85
 • שאלות 86-88
 • שאלות 89-91
 • שאלות 92-94
 • שאלות 95-97
 • שאלות 98-100
 • שאלות 101-103
 • שאלות 104-106
 • שאלות 107-110
ליעוץ לימודים אישי השאירו פרטים ונשוב אליכם בהקדם האפשרי