ציוני בחינות הבגרות

תוך כמה זמן מפורסמים ציוני הבגרות והיכן אוכל לראות אותם?

ציוני הבגרות מתפרסמים כחודשיים-חודשיים וחצי לאחר בחינות הבגרות, למעט מועדי הקיץ במתמטיקה ובאנגלית, שם משתדלים לפרסם את ציוני הבגרות עד שבוע לפני מועד ב' (כלומר כחודש וחצי לאחר בחינת מועד א').

הציונים מתפרסמים ב"פורטל בחינות הבגרות" של משרד החינוך ולאחר כשבוע גם בכתב.

על מנת לצפות בציון בפורטל בחינות הבגרות יש להצטייד בשם משתמש וסיסמא ומספר תעודת זהות. תלמידי תיכון יקבלו אותם בביה"ס, נבחנים אינטרניים יכולים לקבל אותם בהרשמה לבחינה בביה"ס ונבחנים אקסטרניים בשלוחה האקסטרנית בה יש להם תיק נבחן.

בכל מקרה ניתן להתקשר למרכז הסיסמאות של משרד החינוך ולקבל סיסמה במידה והיא אינה ברשותכם.

לקישור לפורטל בחינות הבגרות לחץ כאן 

הציון בכתב מגיע עבור תלמידי תיכון למזכירת הבגרויות בביה"ס. לנבחני משנה אינטרניים מגיע גיליון הציונים בדואר. לנבחנים אקסטרניים מגיע גיליון הציונים לשלוחה האקסטרנית בה נמצא תיק הנבחן שלהם.

הציון המתפרסם בפורטל הבחינות לא יכול לשמש כמסמך רשמי לקבלה למוסדות לימוד – לשם כך יש להמתין לגיליון הציונים.

 

מי בודק את בחינות הבגרות?

כל בחינת בגרות נבדקת על ידי שני מעריכים. המעריכים הם מורים העובדים במשרד החינוך ולהם וותק בהוראה של לפחות 5 שנים.

ציון הבחינה הוא ממוצע של הציונים שהעניקו שני המעריכים. במידה ומתגלה פער של יותר מ-10 נקודות בציונים שהעניקו שני המעריכים מועברת הבחינה להערכה שלישית על ידי מעריך בכיר. הציון הקובע יהיה ממוצע בין הציון אותו העניק המעריך הבכיר לבין הציון הקרוב ביותר אליו מבין שני ציוני המעריכים המקוריים.

בבחינת הבגרות במתמטיקה ישנו תהליך נוסף הקודם לכל התואר לעיל: לאחר סיום ביצוע בחינת הבגרות מועברות כ-1000 מחברות להערכה של כמה מעריכים בכירים. על פי התפלגות התוצאות של בחינות אלה נקבע מספר הנקודות שיוענק לכל סעיף. למשל, ייתכן שעבור סעיף שתלמידים רבים טעו בו יוחלט להעניק ניקוד נמוך בסופו של דבר לאחר בדיקה זו. רק לאחר תהליך זה עוברות כל הבחינות את תהליך הבדיקה הרגיל.

 

האם ניתן וכיצד לערער על ציון בבחינת הבגרות?

כל תלמיד רשאי לערער על ציונו בבחינת הבגרות. יש להגיש את הערעור עד 40 יום מיום פרסום ציוני הבגרות. התאריכים המוגדרים לכך הם 15 באפריל עבור בגרויות החורף ו-15 באוקטובר עבור בגרויות הקיץ. ואולם, בגלל עיכובים שעשויים להתרחש בפרסום הציונים, כדאי להתעדכן במידע הרלוונטי לגבי תאריך הגשת הערעור בכל מועד.

שים לב! אי הגעת הציון בדואר מכל סיבה שהיא (למשל תקלה בדואר) לא תאפשר מתן הארכה בהגשת הערעור, לכן כדאי לוודא שציון הבחינה מגיע בזמן וכן כדאי לבדוק את הציונים בפורטל בחינות הבגרות.

תלמידי תיכון ונבחני משנה אינטרניים מגישים את הערעור באמצעות צוות בית הספר (מורה מקצועי/מזכירת הבגרויות וכו'). תלמידים אלה גם יוכלו לעיין במחברת הבחינה (או העתק שלה) בביה"ס ולהתייעץ עם המורה המקצועי בדבר הכדאיות בהגשת הערעור. לבקשת הערעור יש לצרף מכתב מהתלמיד המסביר את סיבת הגשת הערעור. את כל המסמכים תשלח מזכירת הבגרויות למשרד החינוך.

תלמידים אקסטרניים ייגשו לשלוחה האקסטרנית ויבקשו שובר תשלום לערעור. לאחר תשלום השובר בבנק הדואר יחזירו אותו לשלוחה האקסטרנית והשלוחה תנפיק אישור לערעור למשרד החינוך. תלמידים אקסטרניים לא צריכים לצרף מכתב הסבר לערעור.

ערעור על ציון בבחינת הבגרות הוא למעשה בקשת התלמיד לבדיקה נוספת של הבחינה על ידי מעריך שלישי, שמוגדר כמעריך בכיר. בדיקה זו הינה בתשלום רק לתלמידים אקסטרניים. משרד החינוך יקבל את הבקשה לערעור רק אם יתגלה פער משמעותי בין הציונים שהעניקו שני המעריכים שבדקו את הבחינה מלכתחילה. לאחר הבדיקה על ידי המעריך השלישי ייעשה ממוצע בין הציון שהחליט להעניק לבין הציון שהעניק המעריך הקרוב אליו מבין שני המעריכים המקוריים.

שים לב! ציון המתקבל לאחר ערעור יכול להיות יותר נמוך מהציון המקורי. בכל מקרה, לא ניתן לערער פעם נוספת לאחר שהבחינה הוערכה על ידי מעריך שלישי.

 

מהו "חשד להעתקה"? האם אוכל להבחן בשנית במקרה שקיבלתי "חשד להעתקה"?

תלמיד אשר במהלך הבחינה מעורר את חשדם של המשגיחים או שבמהלך בדיקת הבחינה שלו עולה חשד כי הוא העתיק תשובות מסויימות עלול לקבל במקום ציון בבחינה "חשד להעתקה".

פעמים רבות "חשד להעתקה" מתקבל כתוצאה מדילוג על שלבים בפתרון ולא בהכרח מההעתקה בפועל. ייתכן מצב אבסורדי שבו אתם נבחנים לבד בכיתה ועדיין תקבלו "חשד להעתקה". לכן, יש להקפיד ולכתוב בפתרון הבחינה את כל השלבים.

במידה ותלמיד במקום ציון קיבל "חשד להעתקה" הוא יכול לערער למשרד החינוך באמצעות מכתב המסביר זאת. תלמיד אינטרני יגיש את המכתב באמצעות צוות ביה"ס (דרך מזכירת הבגרויות בדרך כלל) ותלמיד אקסטרני יגיש אותו בעצמו.

תקופת בירור חשד ומענה לערעור היא כחצי שנה. בכל מקרה, עד לבירור החשד, הבחינה מושעית ואין אפשרות להיבחן בשנית. לתלמיד המנסה להתקבל ללימודים אקדמיים "חשד להעתקה" יכול לדחות את הלימודים בשנה לעיתים. לפיכך יש לוודא כי דרך הפתרון במחברת הבחינה היא מלאה וללא דילוג על שלבים. וכמובן, לא כדאי להעתיק. ממילא, אם למדתם עם GOOL אתם יותר מוכנים לבחינה מחבריכם לכיתה :)

לחוזר מנכ"ל העוסק בטוהר הבחינות (סעיף 13 מבהיר כיצד לערער במקרה של חשד להעתקה) לחץ כאן

 

איזה ציון מופיע בתעודת הבגרות – ציון הבחינה בלבד או הציון המשוקלל עם ציון ההגשה?

בתעודת הבגרות הניתנת בסוף התיכון הציונים הם שקלול של הבחינה החיצונית עם ציון ההגשה – כל אחד מהם הוא 50% מהציון. במקצועות בהם נבחנים לפי רפורמת "העולם החדש" (ראה פירוט בחלק של בחינות הבגרות) הציון המשוקלל של הבחינה החיצונית וציון ההגשה מהווה רק 70% מהציון הסופי במקצוע, ועוד 30% נקבעים על ידי ציון של הערכה חלופית, כמו למשל עבודת חקר.

 

איזה ציון מופיע בתעודת הבגרות – האחרון או הגבוה?

כל עוד תלמיד נמצא בלימודיו בתיכון הציון הגבוה הוא הציון שיירשם בתעודת הבגרות.

אצל תלמיד שסיים את התיכון הציון האחרון הוא הנחשב (למעט בין מועד א' ומועד ב' באותה שנה ששם הגבוה מבין השניים נחשב). עם זאת, שיפור הציון לא נשלח אוטומטית למוסדות להשכלה גבוהה ולא מעודכן אוטומטית בתעודת הבגרות אלא רק נשלח בדואר, כך שאם קרה וניסיון שיפור הציון לא צלח, ניתן לא להציג את הציון האחרון שהתקבל.

למי שמעוניין, לאחר שיפור ציון, ניתן לבקש ממזכירת הבגרויות בביה"ס להוציא תעודת בגרות חדשה עם שיפור הציון.

 

האם ציוני תעודת הבגרות נשלחים אוטומטית למוסדות להשכלה גבוהה ולאילו מוסדות?

ציוני תעודת הבגרות נשלחים אוטומטית ל-6 האוניברסיטאות המובילות (ת"א, בן גוריון, בר אילן, האונ' העברית, אונ' חיפה והטכניון) אך כדאי לוודא בעת הרישום כי ציוני תעודת הבגרות אכן הגיעו למוסדות. לשאר המוסדות יש להביא עותק מתעודת הבגרות בעת הבקשה להרשמה למוסד הלימוד.

 

אם שיפרתי ציון בגרות – האם הציון נשלח אוטומטי למוסדות להשכלה גבוהה?

לא. שיפור הציון לא נשלח אוטומטית למוסדות להשכלה גבוהה ולא מעודכן אוטומטית בתעודת הבגרות אלא רק נשלח בדואר ומפורסם בפורטל בחינות הבגרות.

איזה מקצוע מאתגר אתכם?

לנסות זה בחינם

אל תקשיבו לנו

תקשיבו לתלמידים שלנו

המלצתי לתלמידים שלי להשתמש ב- GOOL , יש שם משהו אדיר, מאוד מסודר ומובנה ככה שהתלמידים באמת מבינים!

כל המבחנים שלי ב- ט' היו נכשלים. המורה שלי המליץ לי על GOOL ופעם ראשונה שקיבלתי 100 במבחן במתמטיקה!

הבחירה הרשמית של מיטב התיכונים בארץ

רוצים להצליח בתנאים שלכם?

בואו נתחיל עכשיו