משוואות ממעלה שנייה


להורדת ספר הפרק

רשימת סרטונים

 • משוואות ריבועיות יסודיות
 • מבוא למשוואות ממעלה שנייה
 • המשוואה הריבועית
 • דוגמאות לסוגי פתרונות של משוואה ריבועית
 • שאלה 1
 • שאלה 2 סעיף א
 • שאלה 2 סעיף ב
 • שאלה 2 סעיף ג
 • שאלה 2 סעיף ד
 • שאלה 2 סעיף ה
 • שאלה 2 סעיף ו
 • שאלה 3 סעיף א
 • שאלה 3 סעיף ב
 • שאלה 3 סעיף ה
 • שאלה 3 סעיף ו
 • משוואות ריבועיות חסרות
 • B משוואה חסרת
 • C משוואה חסרת
 • שאלה 1 סעיף א
 • שאלה 1 סעיף ב
 • שאלה 2 סעיף א
 • שאלה 2 סעיף ב
 • משוואות ריבועיות לא מסודרות
 • דרך הפתרון של משוואות ריבועיות לא מסודרות
 • שאלה 1 סעיף א
 • שאלה 1 סעיף ב
 • שאלה 2 סעיף א
 • שאלה 2 סעיף ב
 • שאלה 3 סעיף א
 • שאלה 3 סעיף ב
 • משוואות ריבועיות עם שברים
 • תחום הצבה של ביטוי אלגברי
 • מכנה משותף של שברים אלגבריים
 • דוגמה כללית
 • פתרונות הנפסלים מחמת תחום הצבה
 • שאלה 1 סעיף א
 • שאלה 1 סעיף ב
 • שאלה 2 סעיף א
 • שאלה 2 סעיף ב
 • שאלה 2 סעיף ג
 • שאלה 2 סעיף ד
 • מערכת משוואות ריבועיות
 • הגדרה ופתרון של מערכת משוואות ממעלה שנייה
 • מערכת משוואות ממעלה שנייה לא מסודרות
 • שאלה 1 סעיף א
 • שאלה 1 סעיף ב
 • שאלה 1 סעיף ג
 • שאלה 1 סעיף ד
 • שאלה 2 סעיף א
 • שאלה 2 סעיף ב
ליעוץ לימודים אישי השאירו פרטים ונשוב אליכם בהקדם האפשרי