הפונקציה הקווית


להורדת ספר הפרק

רשימת סרטונים

 • ייצוג גרפי של פונקצית הקו הישר
 • הפונקציה הקווית כייצוג של יחס ישר
 • שאלה 1
 • שאלה 2
 • שאלה 3
 • שיפוע ישר
 • מהו שיפוע של ישר
 • מציאת שיפוע בשיטת המדרגות
 • דוגמא למציאת שיפוע מגרף באמצעות שיטת המדרגות
 • שיפוע שלילי ומשמעותו
 • סיכום - שיפוע ישר בשיטת המדרגות
 • נוסחת שיפוע בין שתי נקודות
 • דוגמאות והערות על נוסחת השיפוע
 • שאלה 1 סעיף א
 • שאלה 1 סעיף ב
 • שאלה 1 סעיף ג
 • שאלה 1 סעיף ד
 • שאלה 2 סעיף א
 • שאלה 2 סעיף ב
 • שאלה 3 סעיף א
 • הקו הישר הכללי
 • משוואת הישר הכללית
 • המשמעות הגרפית של האיבר החופשי
 • ישרים המקבילים זה לזה
 • ישרים המקבילים לצירים
 • שאלה 1 סעיפים א-ב
 • שאלה 1 סעיפים ג-ד
 • שאלה 1 סעיפים ה-ו
 • שאלה 2 סעיף א
 • שאלה 2 סעיף ב
 • שאלה 2 סעיף ג
 • שאלה 3
 • שאלה 4
 • מציאת משוואת ישר
 • חזרה על הנוסחה למציאת שיפוע בין שתי נקודות
 • מציאת משוואת ישר
 • נקודה על ישר וחישוב ישר המקביל לישר נתון
 • מציאת משוואת ישר לפי שתי נקודות
 • שאלה 4 סעיף א
 • שאלה 4 סעיף ב
 • שאלה 4 סעיף ג
 • שאלה 4 סעיף ד
 • שאלה 4 סעיף ה
 • שאלה 8
 • שאלה 10
 • שאלה 11
 • שאלה 12
 • שאלה 16 סעיף א
 • שאלה 16 סעיף ב
 • שאלה 16 סעיף ג
 • שאלה 16 סעיף ד
 • חיוביות ושליליות של קו ישר
 • מהם תחומי חיוביות ושליליות
 • דוגמא מסכמת - תחומי חיוביות ושליליות של פונקציה קווית
 • פונקציה מעל ומתחת לפונקציה אחרת
 • חישובי שטחים עם הפונקציה הקווית
 • חישובי שטחים עם הפונקציה הקווית
 • שאלה 5
 • שאלה 6
 • שאלה 7
 • שאלה 8
 • שאלה 9
 • שאלה 10
 • שאלה 11
לייעוץ לימודי אישי התקשרו 03-9010260 או השאירו פרטים