מבנה ומועד הבגרות

מה המבנה של בגרות מלאה?

על מנת להיות זכאי לבגרות מלאה יש להבחן ב-21 יח"ל לפחות המורכבים מבחינות במקצועות החובה ולפחות מקצוע מוגבר אחד ברמה של לפחות 4 יח"ל (עד שנת 2012 החובה הייתה 20 יח"ל היות והבחינה באזרחות הייתה בהיקף של 1 יח"ל).

מקצועות החובה הם:

תנ"ך – 2 יח"ל

הבעה עברית (לשון) – 2 יח"ל

מתמטיקה – 3 יח"ל

אנגלית – 3 יח"ל

ספרות – 2 יח"ל

היסטוריה – 2 יח"ל

אזרחות – 2 יח"ל

בנוסף כאמור יש להיבחן במקצוע מוגבר אחד ברמה של לפחות 4 יח"ל. ניתן להרחיב מקצוע חובה לרמת 5 יח"ל כמקצוע מוגבר, פרט למתמטיקה ברמת 4 יח"ל או אנגלית ברמת 4-5 יח"ל.

 

מהי זכאות לבגרות? מי זכאי לתעודת בגרות?

מי שקיבל ציון עובר בכל מקצועות החובה ובמקצוע מוגבר אחד, כך שסך הכל עבר את הבחינות בהיקף של 21 יח"ל, זכאי לתעודת בגרות. ניתן לקבל עד ציון שלילי אחד (לא יותר) ועדיין להיות זכאי לתעודת בגרות מלאה ובתנאי ש:

  • הציון השלילי אינו בהבעה עברית
  • הציון השלילי הוא לא פחות מ-45
  • הציון השלילי הוא פחות מ-45 אבל ישנם שני מקצועות אחרים בהיקף של 3 יח"ל לפחות שסכום הציונים בהם הוא 150 ומעלה

 

מהי בחינה מסוג "העולם החדש"?

ישנן שתי תוכניות הבחנות כיום שמקיים משרד החינוך:

"העולם הישן" – לפיו בכל מקצוע מתקיימת בחינת בגרות חיצונית (בלבד) של משרד החינוך.

"העולם החדש" – תוכנית היבחנות חדשה על פי הרפורמה ללמידה משמעותית.

במסגרת "העולם החדש" ציון התלמיד בתעודת הבגרות יורכב משני חלקים:

  • 30% מהציון ייקבע בהערכה בית ספרית על ידי מבחנים פנימיים, הגשת עבודות כגון עבודות חקר ועוד סוגי הערכה חלופית.
  • 70% מהציון ייקבע על ידי בחינה חיצונית של משרד החינוך.

במתמטיקה תוכנית "העולם החדש" תקפה רק ב-3 יח"ל. אין תוכנית "עולם חדש" ב-4 ו-5 יח"ל. ברמות אלה הציון נקבע אך ורק על פי בחינת הבגרות (ולתלמידי תיכון ממוצע של ציון ההגשה ושל בחינת הבגרות).

 

האם אני שייך לתוכנית ההיבחנות "העולם הישן" או "העולם החדש"?

נבחנים ששייכים לתוכנית ההיבחנות לפי "העולם הישן" הם נבחני משנה שסיימו את לימודיהם התיכוניים עד שנת תשע"ו (כולל) ונבחנו בבחינה אחת לפחות או נבחנים אקסטרניים שנבחנו בבחינה אחת לפחות לפי "העולם הישן".

נבחנים ששייכים לתוכנית ההיבחנות לפי "העולם החדש" הם תלמידים שהחלו את לימודיהם בכיתה י' בשנת תשע"ה והלאה או נבחנים אקסטרניים שלא נבחנו עד כה באף בחינת בגרות.

 

באילו מקצועות בגרות מתקיימת בחינה במועד ב'?

בחינות בגרות במועד ב' מתקיימות במקצועות מתמטיקה ואנגלית בלבד.

 

מהו המיקוד לבחינת הבגרות?

כיום אין מיקוד לבחינת הבגרות.

עד מועד קיץ תשע"א היה נהוג "מיקוד" בבחינות הבגרות. המיקוד היה מתפרסם כחודשיים לפני מועד בחינת הבגרות ובו היו מופיעים נושאים שעליהם לא תשאלנה שאלות בבחינת הבגרות באותו מועד. ממועד קיץ תשע"א בוטל המיקוד וכיום אין שינויים בתוכנית ההיבחנות ממועד למועד. במקום המיקוד, הוריד משרד החינוך חלק מהנושאים לבחינה באופן קבוע, כמו למשל אינדוקציה ובעיות תערובת ב-5 יח"ל מתמטיקה. התכנים באתר GOOL מותאמים לכסות את כל הנושאים הנדרשים לבחינת הבגרות על פי המבנה שלה כפי שמפורסם על ידי משרד החינוך.

 

מהן מיקודיות לבגרות?

מיקודיות לבגרות הן חוברות המכילות מספר מבחנים לדוגמה ברוח בחינות הבגרות. השם "מיקודיות" דבק בהן מהימים שבהן היה נהוג מיקוד לפני בחינות הבגרות, כי אז המיקודיות השתנו ממועד למועד על פי המיקוד המפורסם לאותו מועד.

באתר GOOL מיקודיות לכל השאלונים במתמטיקה, הנמצאות בתפריט הנושאים של כל בחינה ומכילות בחינות רבות לדוגמה ברוח בחינות הבגרות.

 

איזה מקצוע מאתגר אתכם?

לנסות זה בחינם

אל תקשיבו לנו

תקשיבו לתלמידים שלנו

המלצתי לתלמידים שלי להשתמש ב- GOOL , יש שם משהו אדיר, מאוד מסודר ומובנה ככה שהתלמידים באמת מבינים!

כל המבחנים שלי ב- ט' היו נכשלים. המורה שלי המליץ לי על GOOL ופעם ראשונה שקיבלתי 100 במבחן במתמטיקה!

הבחירה הרשמית של מיטב התיכונים בארץ

רוצים להצליח בתנאים שלכם?

בואו נתחיל עכשיו