פרק 3 - מדינה דמוקרטית

חיפוש בפרק

רשימת סרטונים

 • מבוא לדמוקרטיה
 • תפיסת העולם הדמוקרטית א
 • תפיסת העולם הדמוקרטית ב
 • מובן פורמלי ומהותי לדמוקרטיה
 • תפיסות דמוקרטיות ליברליות
 • התפיסה הליברלית רפובליקנית
 • תפיסות דמוקרטיות השוואה
 • גישות כלכליות וחברתיות
 • גישות כלכליות וחברתיות המשך
 • עקרון שלטון העם
 • שלטון יציג נבחר ומתחלף
 • ממשלים דמוקרטים
 • השפעת האזרח
 • בחירות דמוקרטיות
 • עקרון הכרעת הרוב
 • שמירה על זכויות המיעוט א
 • הכרעת הרוב ושמירה על זכויות המיעוט חלק ב
 • סובלנות
 • תרבות פוליטית דמוקרטית
 • זכויות האדם והאזרח
 • עקרון זכויות האדם והאזרח
 • הזכות לחרות
 • הזכות לשיוויון
 • הזכות לכבוד לקניין ולהליך משפטי הוגן
 • זכויות וחובות
 • זכויות חברתיות וזכויות עובדים
 • זכויות קבוצתיות
 • מימוש זכויות קבוצתיות
 • עקרון שלטון החוק
 • שלטון החוק
 • גבולות הציות לחוק
 • עקרון הגבלת השלטון
 • הגבלת השלטון
 • הפרדת רשויות
 • חוקה א
 • חוקה ב
 • בחירות
 • מנגנוני פיקוח וביקורת א
 • מנגנוני פיקוח וביקורת ב
 • גלובליזציה
 • מבוא
 • השפעות
 • אתגרים וסכנות
 • אתגרים וסכנות א
 • אתגרים וסכנות ב
 • אז למה בכל זאת דמוקרטיה
ליעוץ לימודים אישי השאירו פרטים ונשוב אליכם בהקדם האפשרי