פרק 4 - המשטר במדינת ישראל

חיפוש בפרק

רשימת סרטונים

 • יסודותיה החוקתיים של מדינת ישראל
 • מבוא
 • אזרחות
 • קבלת אזרחות ישראלית
 • מיהו יהודי
 • חוק האזרחות
 • חוקי היסוד
 • המהפכה החוקתית
 • הרשות המחוקקת בישראל - הכנסת
 • כנסת ישראל
 • תפקידי הכנסת
 • חקיקה
 • מעמדם של חברי הכנסת
 • הרשות המבצעת בישראל - הממשלה
 • ממשלת ישראל
 • תפקידי הממשלה
 • מעמדו של ראש הממשלה
 • היועץ המשפטי לממשלה
 • השלטון המקומי בישראל
 • בחירות לרשויות המקומיות
 • סמכויות השלטון המקומי
 • קשיים ואתגרים של שלטון המקומי
 • הרשות השופטת בישראל
 • מבוא
 • מבנה מערכת המשפט
 • עצמאותה ואי תלותה
 • בית המשפט העליון
 • ויכוחים ומחלוקות
 • מוסד הנשיאות בישראל
 • נשיא המדינה
 • תפקידיו של נשיא המדינה
ליעוץ לימודים אישי השאירו פרטים ונשוב אליכם בהקדם האפשרי