פרק 5 - אשכולות

חיפוש בפרק

רשימת סרטונים

 • התקשורת
 • מבוא
 • אמצעים מגבילים
 • חשיבותה של התקשורת
 • עצמאותה של התקשורת
 • שסעים בחברה הישראלית
 • השסע הדתי_א
 • השסע הדתי_ב
 • השסע הלאומי - הגדרה
 • השסע הלאומי - גורמים וביטויים
 • השסע הלאומי - דרכי התמודדות
 • מפלגות וקבוצות אינטרס
 • מפלגות וקבוצות אינטרס חלק א
 • מפלגות וקבוצות אינטרס חלק ב
 • פיקוח ובקרה
 • גורמי הפיקוח והבקרה חלק א
 • גורמי הפיקוח והבקרה חלק ב
 • גורמי פיקוח ובקרה בלתי פורמליים
ליעוץ לימודים אישי השאירו פרטים ונשוב אליכם בהקדם האפשרי