פרק 10 - static ו- enum

חיפוש בפרק

רשימת סרטונים

 • כללי
 • פתיחה
 • תכונות סטטיות
 • תכונה סטטית כקבוע במחלקה
 • משתנה סטטי ליצירת מספר סידורי אוטומטי
 • שיטות סטטיות
 • המחלקה Math
 • יצירת מספרים אקראיים - מתודות במחלקות Math ו- Random
 • המחלקה Arrays
 • enum
 • דוגמה לשימוש ב- enum להחזרת סטטוס הצלחה ממתודה
 • סיכום
 • תרגיל 1 - המחלקה Employee
 • תרגיל 2 - המחלקה Clock
ליעוץ לימודים אישי השאירו פרטים ונשוב אליכם בהקדם האפשרי