פרק 13 - תכנות מונחה עצמים בשפת JAVA

חיפוש בפרק

רשימת סרטונים

 • הורשה
 • פתיחה - מהי הורשה
 • מוטיבציה להורשה
 • דוגמה - המחלקות Student ו- Person
 • בנאים בהורשה
 • הרשאת protected
 • הרשאות ו- package
 • סיכום הרשאות
 • מחלקות ומתודות final
 • סיכום
 • תרגיל 1 - חתולים
 • תרגיל 2 - עובדים
 • פולימורפיזם
 • פתיחה ותזכורת
 • יצירת אובייקט יורש מהפניה לבסיס
 • instanceof
 • מהו פולימורפיזם והמנגנון
 • מחלקות ושיטות אבסטרקטיות
 • סיכום
 • תרגיל 1 - צורות
 • תרגיל 2 - סדרות חשבוניות והנדסיות
 • המחלקה Object
 • פתיחה
 • המחלקה Object
 • המתודה toString
 • המתודה getClass
 • המתודה equals
 • השימוש ב- Arrays.equals
 • השיטה hashCode
 • סיכום
 • תרגיל 1 - פיצה
 • חריגות
 • פתיחה
 • איך טיפלנו בבעיות עד היום
 • טיפול בבעיות באמצעות מנגנון מובנה
 • איחוד חריגות
 • דוגמה - קליטת קלט בשנית כשאינו תקין
 • חריגות מוכרות
 • המחלקה Exception
 • גלגול חריגות
 • הצהרה על זריקת חריגה
 • דוגמת המחלקה Clock- חריגות במחלקות
 • דוגמה- קליטת קלט כל עוד אינו תקין
 • דוגמת הכנת העוגה- מחלקות חריגות
 • בלוק finally
 • סיכום
 • תרגול - ציונים בכיתה
 • ממשקים
 • פתיחה
 • הצורך בממשק - הדוגמה Library
 • דוגמת Printable
 • דוגמת Animal ו- Noisable
 • ירושת ממשקים - דוגמת Athletable
 • ממשקים כהפרדה בין מה לאיך - דוגמת ממשק המשתמש
 • דוגמת הכנת הפיצה
 • מיון מערך טיפוסי בסיסי באמצעות Arrays.sort
 • הממשק Comparable - מיון מערך אובייקטים
 • Comparator - מיון לפי קריטריונים שונים
 • הממשק Comparable - חיפוש בינארי
 • הממשק Cloneable - שכפול מערך הטרוגני
 • המתודה clone
 • העתקה עמוקה באמצעות clone - דוגמת Circle
 • סיכום
 • תרגיל 1 - LivingThing
ליעוץ לימודים אישי השאירו פרטים ונשוב אליכם בהקדם האפשרי