פרק 12 - מבני נתונים בשפת JAVA

חיפוש בפרק

רשימת סרטונים

 • שרשרת חוליות
 • פתיחה
 • מהי רשימה מקושרת
 • יצירת רשימה מקושרת
 • הוספת ערך לראש הרשימה
 • חישוב מספר הצמתים ברשימה
 • תרגיל - חישוב סכום הצמתים ברשימה
 • האם ערך קיים ברשימה
 • תרגיל - עדכון צמתי הרשימה להחזיר את ריבועי הערכים
 • תרגיל - יצירת רשימה עם ערכי פיבונצי
 • הסרת ערכים מרשימה
 • תרגיל - הסרת ערכים כפולים מרשימה
 • תרגיל - פיצול רשימה לרשימת זוגיים ולרשימת אי-זוגיים
 • רשימה גנרית
 • דוגמה - מספר המחרוזות שמתחילות באות גדולה
 • תרגיל - הסרת מחרוזות ארוכות
 • רשימה שהטיפוס שלה הוא מחלקה
 • תרגיל - מספר האנשים במשפחה
 • תרגיל - הסרת משפחה מבניין
 • תרגיל - איחוד בניינים
 • מחלקה עם שדה שהוא רשימה
 • דוגמת רקורסיה - סכום איברי רשימה
 • תרגיל ברקורסיה - מספר המילים שמתילות באות קטנה
 • תרגיל ברקורסיה - המחרוזת הארוכה ביותר
 • חוליה דו-קישרית או רשימה מקושרת דו כיוונית
 • הוספה לרשימה מקושרת דו-כיוונית
 • הסרה מרשימה מקושרת דו-כיוונית
 • סיכום
 • מחסנית
 • פתיחה
 • מהי מחסנית ופעולות על מחסנית
 • מימוש מחסנית באמצעות מערך
 • דוגמה - האם סוגריים תקינים
 • תרגיל - ספירת מספר המופעים של ערך מסויים
 • דוגמה - הכנסת ערך למחסנית ממוינת
 • תרגיל - האם מחסנית ממוינת
 • תרגיל - סיבוב הערכים במחסנית
 • מחסנית ורקורסיה
 • דוגמת רקורסיה - הגדלת כל הערכים פי 2
 • תרגיל ברקורסיה - הסרת ערך
 • ממשק עבור מימוש מחסנית
 • מימוש מחסנית באמצעות רשימה מקושרת
 • סיכום
 • תור
 • פתיחה
 • מהו תור
 • פעולות על תור
 • מימוש תור באמצעות רשימה מקושרת
 • דוגמה - שימוש בפעולות התור
 • דוגמה - מספר הערכים בתור
 • תרגיל - מספר הפעמים שערך מסוים נמצא בתור
 • תרגיל - סדרת פיבונצ'י
 • תרגיל - הזמן הארוך ביותר בלי אדם חדש בתור
 • תרגיל - מיזוג תורים
 • סיכום
 • עצים בינאריים
 • 01- פתיחה
 • 02- מהו עץ
 • 03- הגדרות
 • 04- עץ בינארי
 • 05- מימוש עץ
 • 06- דוגמה - בניית עץ בינארי
 • 07a- סריקות עומק של עצים
 • 07b - סריקת inorder
 • 07c - סריקת preorder
 • 07d - סריקת postorder
 • 08- דוגמה - הדפסת ערכי הצמתים שמתחילים באות גדולה
 • 09- דוגמה - חישוב מספר הצמתים בעץ
 • 10- תרגיל - חישוב סכום הצמתים בעץ
 • 11- עץ שטיפוס המידע שלו הוא מחלקה
 • 12- מציאת הערך המקסימלי בעץ
 • 13- עץ שהטיפוס שלו הוא מערך
 • 14- דוגמה - האם ערך נמצא בעץ
 • 15- דוגמה - הדפסת הצמתים שלהם בדיוק בן אחד
 • 16- דוגמה - הוספת בן נוסף לצומת שיש לה בן יחיד
 • 17- דוגמה - האם קיים מסלול עם ערכים עוקבים מהשורש ועד עלה
 • 18a- סריקת עומק - BFS
 • 18b- דוגמה - הדפסת ערכי העץ לפי רמות
 • 19- עץ חיפוש בינארי
 • 20- סיכום
ליעוץ לימודים אישי השאירו פרטים ונשוב אליכם בהקדם האפשרי