פרק 2 - ביטוים אריתמטים ולוגים ומשפטי תנאי

חיפוש בפרק

רשימת סרטונים

 • כללי
 • פתיחה
 • פעולות חשבוניות
 • קדימויות הפעולות
 • שימוש בביטוי חשבוני
 • האופרטור ++
 • ביטויים מקוצרים
 • המרות בין טיפוסים
 • השמות בין טיפוסים שונים
 • דוגמה- קביעת מספר ספרות להצגה במספר עשרוני
 • ביטויים ואופרטורים לוגיים
 • קדימויות אופרטורים לוגיים
 • אופטימיזציית שימוש באופרטורים לוגיים
 • משפט התנאי if
 • משפא התנאי if-else
 • משפט if-else if-else
 • דוגמה- הצגת סוג התו
 • דוגמה- הצגת רמת הציון
 • משפט switch
 • משפט if מקוצר
 • יצירת מספרים אקראיים
 • הפקודה printf
 • תיבת ConfirmDialog
 • סיכום
 • תרגיל 1- תשלום ועד בית
 • תרגיל 2- מבצע הנחות בחנות בגדים
 • תרגיל 3 - ציונים במכללת ליליפוט
 • תרגיל 4 - מס הכנסה בליליפוט
 • תרגיל 5 - חישוב ציון מבחן מנתונים המוצגים בטבלה
ליעוץ לימודים אישי השאירו פרטים ונשוב אליכם בהקדם האפשרי