פרק 5 - ממאבק בבריטים ועד למלחמת העצמאות - שאלון 70%

חיפוש בפרק

רשימת סרטונים

 • מאבק היישוב היהודי בשלטונות המנדט הבריטי
 • בונים בית לאומי 1920-1945, מבוא לתקופת המנדט הבריטי ומאבק היישוב היהודי בספר הלבן - המאבק הצמוד
 • מאבק המחתרות- המאבק הרצוף
 • העברת שאלת ארץ ישראל לאו"ם
 • שאלת בגרות - העברת שאלת ארץ ישראל לאום
 • מלחמת העצמאות
 • מלחמת העצמאות שלב א
 • מלחמת העצמאות שלב ב
 • מיפוי - מלחמת העצמאות
 • הסכמי שביתת הנשק
 • היווצרות בעיית הפליטים
 • שאלת בגרות לדוגמה - מלחמת העצמאות - חלק א
 • שאלת בגרות לדוגמה - מלחמת העצמאות - חלק ב
 • ההכרזה על הקמת מדינת ישראל - פירוק המחתרות והקמת צה''ל
 • הכרזת העצמאות והוויכוח על ההכרזה
 • הקמת צהל ופירוק המחתרות
 • חזרה על החומר
 • סיכום - מאבק המחתרות 1945-1947 - המאבק הרצוף
 • סיכום - העברת שאלת ארץ ישראל לאום
 • סיכום - הויכוח על הכרזת העצמאות
 • סיכום - המאבק בשלטון המנדט הבריטי
 • סיכום - הקמת צהל ופירוק המחתרות
 • סיכום - מלחמת העצמאות שלב א
 • סיכום - מלחמת העצמאות שלב ב
ליעוץ לימודים אישי השאירו פרטים ונשוב אליכם בהקדם האפשרי