קשר יוני, תרכובת יונית

רשימת סרטונים

 • כללי
 • קשר יוני ותרכובת יונית
 • אלקטרושליליות
 • אלקטרושליליות של אל-מתכות מול מתכות
 • קביעת מטעני היונים
 • תכונות פיסיקליות של תרכובת יונית
 • הנקודות העיקריות של קישור יוני
 • נוסחאות אמפיריות של תרכובות יוניות
 • תרגיל 1
 • תרגיל 2
 • תרגיל 3
 • תרגיל 4
 • תרגיל 5
 • תרגיל 6
 • תרגיל 7
 • תרגיל 8
ליעוץ לימודים אישי השאירו פרטים ונשוב אליכם בהקדם האפשרי