פרק 7 - חישובים בכימיה (סטוכיומטריה)

חיפוש בפרק להורדת ספר הפרק

רשימת סרטונים

 • סטויכיומטריה
 • סטויכיומטריה
 • שאלה 1
 • שאלה 2
 • שאלה 3
 • שאלה 4
 • שאלה 5
 • שאלה 6
 • שאלה 7
 • סטויכיומטריה - תמיסות
 • ריכוז תמיסות ומיהולן
 • שאלה 1
 • שאלה 2
 • שאלה 3
 • שאלה 4 סעיף א
 • שאלה 4 סעיף ב
 • שאלה 5
 • שאלה 6
 • שאלה 7
 • שאלה 8
 • שאלה 9
 • סטויכיומטריה - תגובות כימיות
 • חישובים כמותיים בתגובה כימית
 • חישובים סטוכיומטריים לפי משוואה כימית - דוגמה
 • חישובים סטוכיומטריים לפי משוואה כימית
 • שאלה 1
 • שאלה 2
 • שאלה 3
 • שאלה 4 סעיף א
 • שאלה 4 סעיף ב
 • שאלה 4 סעיף ג
 • שאלה 5 סעיף א
 • שאלה 5 סעיף ב
 • שאלה 5 סעיף ג
 • שאלה 6 סעיף א
 • שאלה 6 סעיף ב
 • שאלה 6 סעיף ג
 • שאלה 6 סעיף ד
 • סטויכיומטריה - גזים
 • מצבי צבירה
 • סוגי תנועה של חלקיקים
 • מאפיינים של מצב גזי
 • לחץ גז - הגדרה
 • השפעת ריכוז על לחץ
 • השפעת טמפרטורה על לחץ
 • גזים אידאליים מול גזים ממשיים
 • משוואת הגזים האידאליים
 • פרמטרים ויחידות מידה
 • משוואת הגזים האידאליים - דגשים
 • לחץ חלקי
 • יחס בין לחץ כללי ללחץ חלקי
 • סיכום - חישובים סטויכיומטריים עבור גזים
 • דרכים שונות לביטוי כמות גז
 • שאלה 1
 • שאלה 2
 • שאלה 3
 • שאלה 4 סעיף ג
 • שאלה 4 סעיפים א-ב
 • שאלה 5
 • שאלה 6
 • שאלה 7
 • שאלה 8 סעיף א
 • שאלה 8 סעיף ב
 • שאלה 8 סעיף ג
 • שאלה 9
 • שאלה 10
ליעוץ לימודים אישי השאירו פרטים ונשוב אליכם בהקדם האפשרי