פרק 8 - חומצות ובסיסים

חיפוש בפרק להורדת ספר הפרק

רשימת סרטונים

 • חומצות ובסיסים
 • הקדמה
 • קצת היסטוריה
 • הגדרת חומצה ובסיס
 • הגדרת חומצה
 • תנאים לחומציות קשר
 • הגדרת בסיס
 • תגובת חומצה בסיס
 • תגובת חומצה בסיס
 • דוגמא לתגובת חומצה בסיס
 • קשר קוולנטי קואורדינטיבי
 • הפירוק הטבעי של המים
 • הפירוק הטבעי של המים - המים כחומר אמפוטרי
 • סולם pH
 • סולם pH
 • תזכורת - לוג בבסיס 10
 • חישובים לדוגמא
 • היחס בין pH ריכוז הידרוניום והידרוקסיד
 • סוגי מומסים
 • סוגי מומסים
 • תמיסה חומצית
 • תיאור תמיסה חומצית
 • תמיסה חומצית
 • קבוע פירוק חומצה Ka
 • תמיסת חומצה חזקה
 • תמיסת חומצה חלשה
 • חומצות רב פרוטיות
 • השוואת תמיסות חומציות שוות ריכוז
 • סיכום - תמיסות חומציות
 • תמיסה בסיסית
 • תיאור תמיסה בסיסית
 • תמיסה בסיסית
 • קבוע חוזק הבסיס כלפי מים Kb
 • דוגמאות-בסיסים חזקים
 • דוגמאות-בסיסים חלשים
 • השוואת תמיסות בסיסיות שוות ריכוז
 • סיכום - תמיסות בסיסיות
 • מומסים חומציים, בסיסיים או אדישים
 • זהו את החומצה - NH4Cl
 • זהו את החומצה - HCO3 מול HSO4
 • מיון חומרים אורגנים
 • יצירת תמיסה חומצית - תגובת תחמוצות אל-מתכתיות עם מים
 • יצירת תמיסה בסיסית - מתכת אלקלית במים
 • סיכום - סוגי מומסים
 • המסת חומרים אדישים
 • תגובת סתירה
 • תגובת סתירה של חומצה או בסיס חזקים
 • תגובת סתירה של חומצה או בסיס חלשים
 • מוליכות תמיסה במהלך סתירה
 • אפשרויות סתירה עם בסיס וחומצה חזקים
 • סיכום - תגובת סתירה
 • מהלך תהליך הסתירה - טיטרציה
 • שינוי pH
 • פעולות המביאות לשינוי pH
 • חימצון מתכות בתמיסה חומצית
 • חימצון מתכות בתמיסה חומצית
 • שאלות מסכמות שונות
 • שאלה 1 סעיף א
 • שאלה 1 סעיף ב
 • שאלה 1 סעיף ג
 • שאלה 1 סעיף ד
 • שאלה 1 סעיף ה
 • שאלה 2 סעיף א
 • שאלה 2 סעיף ב
 • שאלה 2 סעיף ג
 • שאלה 3 סעיף א
 • שאלה 3 סעיף ב
 • שאלה 3 סעיף ג
 • שאלה 3 סעיף ד
 • שאלה 3 סעיף ה
 • שאלה 4 סעיף א
 • שאלה 4 סעיף ב
 • שאלה 4 סעיף ג
 • שאלה 5 סעיפים א-ב
 • שאלה 5 סעיף ג
 • שאלה 6 סעיף א
 • שאלה 6 סעיף ב
 • שאלה 6 סעיף ג 1
 • שאלה 6 סעיף ג 2
 • שאלה 6 סעיף ד 1
 • שאלה 6 סעיף ד 2
 • שאלה 6 סעיף ה
 • שאלה 6 סעיף ו
 • שאלה 7 - הסבר
 • שאלה 7 - פתרון
 • שאלה 8 - הסבר
 • שאלה 8 סעיף א
 • שאלה 8 סעיף ב
 • שאלה 8 סעיף ג
 • שאלה 8 סעיף ד
 • שאלה 8 - פתרון
 • שאלה 9 - הסבר
 • שאלה 9 סעיף א
 • שאלה 9 סעיף ב
 • שאלה 9 סעיף ג
 • שאלה 9 סעיף ד
 • שאלה 10 - הסבר
 • שאלה 10 - פתרון
 • שאלה 11 - הסבר
 • שאלה 11 - פתרון
 • שאלה 12 הסבר
 • שאלה 12 סעיף א
 • שאלה 12 סעיפים ב-ג
 • שאלה 13 סעיף א - הסבר
 • שאלה 13 סעיף א - פתרון
 • שאלה 13 סעיף ב - פתרון
 • שאלה 13 סעיף ג
 • שאלה 13 סעיף ד
 • שאלה 13 סעיף ה
 • שאלה 13 סעיף ו
 • שאלה 14 סעיף א
 • שאלה 14 סעיפים ב-ג
 • שאלה 14 סעיף ד 2-1
 • שאלה 14 סעיף ד 4-3
ליעוץ לימודים אישי השאירו פרטים ונשוב אליכם בהקדם האפשרי