חוק גאוס- העשרה(לא מופיע בבחינה)


להורדת ספר הפרק

רשימת סרטונים

 • חוק גאוס
 • 0.0 --- צפיפות מטען
 • 0.1 צפיפות מטען נפחית
 • 0.2 תרגיל- גליל עם חור
 • 0.3 צפיפות מטען משטחית
 • 0.4 צפיפות מטען אורכית
 • 1.0 --- חוק גאוס
 • 1.1 חוק גאוס הקדמה
 • 1.2 שטף השדה החשמלי
 • 1.3 דוגמה- שדה באלכסון
 • 1.4 דוגמה- משטח באלכסון
 • 1.5 דוגמה- שדה מפוצל
 • 1.6 משטח לא ישר
 • 1.7 משטח סגור
 • 1.8 חוק גאוס נוסחה
 • 1.9 חוק גאוס עבור מטען נקודתי
 • 1.10 המקרים של חוק גאוס
 • 1.11 שדה של כדור מלא
 • 1.12 שדה של תיל אינסופי
 • 1.13 שדה של מישור אינסופי
 • 1.14 שדה של שני מישורים איסופיים
 • 1.15 שדה של קליפה כדורית
 • 1.16 שדה של גליל מלא
 • 2.0 --- סיכום - חוק גאוס
 • 2.1 סיכום -שטף וחוק גאוס
 • 2.2 סיכום -שדה של מטען נקודתי כדור וקליפה כדורית
 • 2.3 סיכום- שדה של תיל אינסופי
 • 2.4 סיכום- שדה של לוח ושני לוחות אינסופיים
 • 2.5 סיכום- נוסחאות
 • 3.0 --- תרגילים נוספים
 • 3.1 תרגיל- מישור מתחת לכדור תלוי
 • 3.2 תרגיל- שתי קליפות כדוריות
לייעוץ לימודי אישי התקשרו 03-9010260 או השאירו פרטים