זרם מתח והתנגדות


להורדת ספר הפרק

רשימת סרטונים

 • זרם מתח והתנגדות
 • 1.0 --------
 • 1.1 מבנה המוליך והמבודד
 • 1.2 שדה בתוך מוליך
 • 1.3 הגדרת הזרם החשמלי ועוצמתו
 • 1.4 יחידות הזרם החשמלי
 • 1.5 דוגמה -פלאפון מחובר מטען
 • 1.6 גרפים של הזרם והמטען כתלות בזמן
 • 1.7 דוגמה- זרם לתוך כדור מוליך
 • 1.8 דוגמה - חוט מחובר ללוח
 • 1.9 הקשר בין עוצמת הזרם החשמלי למהירות הסחיפה של האלקטרונים
 • 1.10 דוגמה- זרם בנורת להט
 • 1.11 מהירות הסחיפה לעומת מהירות האות החשמלי
 • 2.0 ----------
 • 2.1 הגדרת הפעולה של מקור המתח החשמלי
 • 2.2 התנגדות וחוק אוהם
 • 2.3 דוגמה- חוק אוהם
 • 3.0 ----------
 • 3.1 תלות ההתנגדות בפארמטרים השונים
 • 3.2 דוגמה- נגד גלילי
 • 3.3 דוגמה- נגד בצורת תיבה
 • 3.4 תלות ההתנגדות בטמפרטורה
 • 3.5 המעגל החשמלי
 • 3.6 הנגד
 • 3.7 דוגמה - נגד
 • 3.8 נגד משתנה
 • 3.9 דוגמה-נגד משתנה
 • 3.10 ריאוסטט
 • 4.0 ----------
 • 4.1 כאמ ומתח הדקים
 • 4.2 דוגמה- כאמ ומתח הדקים
 • 5.0 ----------
 • 5.1 סיכום- מבנה של מוליך ומבודד והזרם במוליך
 • 5.2 סיכום- זרם ומהירות הסחיפה
 • 5.3 סיכום- התנגדות
 • 5.4 סיכום- מקור מתח והמעגל החשמלי
 • 5.5 סיכום - נגד משתנה
 • 5.6 סיכום- כאמ ומתח הדקים
 • 5.7 נוסחאות
 • 6.0 ----------
 • 6.1 תרגיל 1
 • 6.2 תרגיל 2
 • 6.3 תרגיל 3
 • 6.4 תרגיל 4
 • 6.5 תרגיל 5
 • 6.6 תרגיל 6
 • 6.7 תרגיל 7
 • 6.8 תרגיל 8
 • 6.9 תרגיל 9
לייעוץ לימודי אישי התקשרו 03-9010260 או השאירו פרטים