אנרגיה והספק במעגל החשמלי


להורדת ספר הפרק

רשימת סרטונים

 • אנרגיה והספק במעגל החשמלי
 • 1.0 --- עבודה וחום בנגד
 • 1.1 עבודה וחום בנגד -הסבר איכותי
 • 1.2 עבודה וחום בנגד -חישוב כמותי
 • 1.3 דוגמה- חישובי עבודה ואנרגיה בנגד
 • 1.4 דוגמה- חישובי עבודה של סוללה
 • 2.0 --- הספק
 • 2.1 הספק ברכיב חשמלי
 • 2.2 יחידות ההספק
 • 2.3 דוגמה- הספק של מקור ושל נגד
 • 2.4 נוסחאות נוספות להספק בנגד
 • 2.5 דוגמה- הספק בנגד משתנה
 • 2.6 דוגמה-נורה במתח אחר
 • 2.7 חישוב עבודה מתוך הספק
 • 2.8 דוגמה- כמה עולה להפעיל מזגן כל הלילה
 • 3.0 --- סיכום
 • 3.1 סיכום הפרק-
 • 4.0 --- תרגילים
 • 4.1 תרגיל 1
 • 4.2 תרגיל 2
 • 4.3 תרגיל 3
 • 4.4 תרגיל 4
 • 4.5 תרגיל 5
 • 4.6 תרגיל 6
לייעוץ לימודי אישי התקשרו 03-9010260 או השאירו פרטים