תרגילים לחזרה עד עבודה ואנרגיה כולל


להורדת ספר הפרק

רשימת סרטונים

 • תרגילים לחזרה עד עבודה ואנרגיה כולל
 • 1.0 --- תנועה בקו ישר - שאלה עם גרף
 • 1.1 סעיף א
 • 1.2 סעיף ב
 • 1.3 סעיף ג
 • 1.4 סעיף ד
 • 1.5 סעיף ה
 • 1.6 סעיף ו
 • 1.7 סעיף ז
 • 2.0 --- תנועה במישור - רקטה ממסתור
 • 2.1 סעיף א
 • 2.2 סעיף ב
 • 3.0 --- אנרגיות וזריקה משופעת - בוכנה עם קפיץ(ירד במיקוד)
 • 3.1 סעיף א
 • 3.2 סעיף ב
 • 3.3 סעיף ג
 • 3.4 סעיף ד
 • 4.0 --- כוח מושך במורד מדרון(ירד במיקוד)
 • 4.1 סעיף א
 • 4.2 סעיף ב
 • 4.3 סעיף ג
 • 4.4 סעיף ד
 • 4.5 סעיף ה
 • 4.6 סעיף ו
 • 4.7 סעיף ז
 • 5.0 --- חוק שני וחום - בלאגן שלם(ירד במיקוד)
 • 5.1 סעיף א
 • 5.2 סעיף ב
 • 5.3 סעיף ג
 • 5.4 סעיף ד
ליעוץ לימודים אישי השאירו פרטים ונשוב אליכם בהקדם האפשרי