תנועה הרמונית


להורדת ספר הפרק

רשימת סרטונים

 • תנועה הרמונית
 • 1.0 --- תנועה מחזורית
 • מעבר בין מעלות לרדיאנים
 • 1.1 הסבר על תנועה מחזורית
 • 1.2 דוגמה-כדור נע בין שתי קירות
 • 1.3 הסבר על תדירות
 • 2.0 --- תנועה הרמונית
 • 2.1 מאפייני התנועה ההרמונית
 • 2.2 מתי מתרחשת תנועה הרמונית
 • 2.3 המיקום בתנועה הרמונית
 • 2.4 המיקום בתנועה הרמונית-גרף
 • 2.5 דוגמה לחישוב המיקום
 • 2.6 נוסחה נוספת לאומגה
 • 2.7 תרגיל- מציאת המיקום מהזמן
 • 2.8 תרגיל- מציאת הזמן מהמיקום
 • 2.9 המהירות בתנועה הרמונית
 • 2.10 דוגמה- חישוב המהירות
 • 2.11 התאוצה בתנועה הרמונית
 • 2.12 הפאזה של התנועה
 • 2.13 הפאזה בנוסחאות המהירות והתאוצה
 • 2.14 הפאזה בגרפים
 • 2.15 דוגמה- חישובי פאזה
 • 2.16 חישוב הפאזה מתנאי התחלה
 • 2.17 דוגמה-חישוב הפאזה מתנאי התחלה
 • 2.18 תרגיל - מסה מתנגשת במסה המחוברת לקפיץ
 • 3.0 --- קפיץ אנכי
 • 3.1 קפיץ אנכי
 • 3.2 תרגיל- קפיץ אנכי ותוספת מסה
 • 3.3 תרגיל -מסה משוחררת מנקודת רפיון
 • 4.0 --- תנועה הרמונית בתוספת של כוח קבוע
 • 4.1 תנועה הרמונית בתוספת של כוח קבוע
 • 4.2 דוגמה- תוספת של כוח קבוע
 • 4.3 תרגיל- כוח מפסיק בפתאומיות
 • 5.0 --- אנרגיה בתנועה הרמונית
 • 5.1 אנרגיה בתנועה הרמונית
 • 5.2 דוגמה - חישובי אנרגיה
 • 5.3 תנועה הרמונית פשוטה
 • 5.4 האנרגיה במרכז ובקצוות של התנועה
 • 6.0 --- מטוטלת מתמטית
 • 6.1 הסבר על המטוטלת המתמטית
 • 6.2 דוגמה- חישוב אורך חוט
 • 7.0 --- סיכום הפרק
 • 7.1 סיכום חלק א- תנועה מחזורית-הגדרות התנועה ההרמונית ונוסחת המיקום
 • 7.2 סיכום חלק ב- מהירות ותאוצה- תנאי התחלה -תוספת של כוח קבוע וקפי אנכי
 • 7.3 סיכום חלק ג- האנרגיה
 • 7.4 סיכום חלק ד- מטוטלת מתמטית
 • 7.5 כל הנוסחאות
 • 8.0 --- הוכחה לנוסחאות דרך תנועה מעגלית
 • 8.1 הוכחה לנוסחאות דרך תנועה מעגלית
 • 9.0 --- תרגילים נוספים
 • 9.1 תרגיל 1
 • 9.2 תרגיל 2
 • 9.3 תרגיל 3
 • 9.4 תרגיל 4
 • 9.5 תרגיל 5
 • 9.6 תרגיל 6
 • 9.7 תרגיל 7
 • 9.8 תרגיל 8
 • 9.9 תרגיל 9
 • תרגיל-מסה עם קפיצים משני הצדדים*
 • תרגיל-צינור בצורת U*
 • תרגיל-מסה נופלת על קפיץ אנכי*
ליעוץ לימודים אישי השאירו פרטים ונשוב אליכם בהקדם האפשרי