קינמטיקה - תנועה בקו ישר


להורדת ספר הפרק

רשימת סרטונים

 • קינמטיקה - תנועה בקו ישר
 • 1.1 קינמטיקה ותנועה בקו ישר
 • 1.2 העתק
 • 1.3 העתק דוגמה- כדור
 • 1.4 העתק דוגמה- דני ודנה
 • 1.5 העתק כולל
 • 1.6 סיכום ביניים
 • 1.7 ההבדל בין העתק לדרך
 • 1.8 העתק ודרך - דוגמה
 • 2.0 --- תנועה במהירות קבועה
 • 2.1 הגדרת המהירות
 • 2.2 תנועה במהירות קבועה
 • 2.3 דוגמה - יוסי מאחר לשיעור
 • 2.4 דוגמה - מיקומו של גוף
 • 2.5 הקשר לנוסחה- דרך שווה למהירות כפול זמן
 • 2.6 נוסחה למיקום כפונקציה של הזמן
 • 2.7 דוגמה- תנועה ביחס לA
 • 2.8 דוגמה- גוף חולף דרך שתי נקודות
 • 2.9 דוגמה- גוף נע שמאלה
 • 2.10 תיאור באמצעות גרפים
 • 2.11 דוגמה- מהירות שלילית
 • 2.12 דוגמה- מיקום שלילי
 • 2.13 דוגמה - מהירות מתחלפת
 • 2.14 מציאת הדרך מגרף המהירות
 • 2.15 סיכום ביניים
 • 2.16 תרגיל - שתי מכוניות זו לקראת זו
 • 2.17 תרגיל- מכונית נוסעת מתא לירושלים
 • 2.18 תרגיל -אופנוע ומכונית מתא לאילת
 • 3.0 --- מהירות ממוצעת
 • 3.1 מהירות ממוצעת
 • 3.2 דוגמה- דני נוסע מחיפה לטבריה
 • 3.3 דוגמה-מהירות ממוצעת מתוך גרף
 • 4.0 --- תאוצה
 • 4.1 תאוצה ותאוצה קבועה
 • 4.2 דוגמה- מטוס מאיץ בתאוצה קבועה
 • 4.3 דוגמה- משאית מאיצה
 • 4.4 נוסחה למהירות כתלות בזמן בתאוצה קבועה
 • 4.5 דוגמה- אופנוע מאיץ ממנוחה
 • 4.6 דוגמה- אופנוע מאיץ אחרי מכונית
 • 4.7 תאוטה - הסבר ודוגמה
 • 4.8 גרף מהירות זמן בתאוצה קבועה
 • 4.9 גרף תאוצה זמן בתאוצה קבועה
 • 4.10 דוגמה עם גרף מהירות
 • 4.11 דוגמה עם גרף מהירות שלילית
 • 4.12 מיקום כתלות בזמן בתאוצה קבועה
 • 4.13 דוגמה- דנה רצה בתאוצה קבועה
 • 4.14 דוגמה- אופנוע משיג מכונית
 • 4.15 דוגמה- דני ודנה רצים זה לקראת זו
 • 4.16 גרף מיקום בתאוצה קבועה
 • 4.17 דוגמה- גרפים של תאוצה מהירות ומיקום
 • 4.18 נוסחת מהירות מקום בתאוצה קבועה
 • 4.19 דוגמה- מסלול המראה של ססנה
 • 4.20 דוגמה- מרחק בלימה
 • 4.21 תאוצה ממוצעת
 • 4.22 סיכום נושא התאוצה
 • 4.23 נוסחה נוספת למהירות ממוצעת והעתק כולל בתאוצה קבועה
 • 4.24 דוגמה - עומר עוצר לפני רמזור
 • 5.0 --- תרגול
 • 5.1 תרגיל- מאפס לארבעים בעשר שניות
 • 5.2 תרגיל- גרף של מהירות אופנוע בזמן
 • 5.3 תרגיל- דני שכח את הפלאפון
 • 5.4 תרגיל- גרף מהירויות של שני גופים
 • 5.5 תרגיל עם הכל
 • 5.6 תרגיל- שני נתונים בזמנים שונים
 • 5.7 תרגיל-שוטר רודף אחרי מכונית
 • תרגיל-זמן מינימלי לסיים מסלול**
 • תרגיל- כמה זמן הרכבת נסעה במהירות קבועה**
ליעוץ לימודים אישי השאירו פרטים ונשוב אליכם בהקדם האפשרי