עבודה ואנרגיה


להורדת ספר הפרק

רשימת סרטונים

 • עבודה ואנרגיה
 • 1.0 --- העבודה שמבצע כוח
 • 1.1 הגדרת העבודה
 • 1.2 דוגמה 1
 • 1.3 היחידות של עבודה
 • 1.4 עבודה-תכונות
 • 1.5 דוגמה 2
 • 1.6 דוגמה 3
 • 1.7 דוגמה 4
 • 1.8 עבודה כשטח מתחת לגרף הכוח
 • 1.9 דוגמה- כוח כתלות במיקום
 • 2.0 --- אנרגיה קינטית והקשר לעבודה
 • 2.1 אנרגיה קינטית
 • 2.2 אנרגיה קינטית המשך- כמה כוחות
 • 2.3 דוגמה- כוח מושך קרונית בזווית
 • 2.4 דוגמה- המשך לדוגמה 4
 • 2.5 דוגמה- כוח מושך גוף ישר למעלה
 • --- אנרגיה פוטנציאלית כובדית
 • 2.6 אנרגיה פוטנציאלית כובדית
 • 2.7 אנרגיה פוטנציאלית כובדית ועבודה של כוח הכובד
 • 2.8 העבודה של כוח הכובד לא תלויה במסלול
 • 2.9 דוגמה- רכבת הרים
 • 2.10 דוגמה- עגלה עולה על גבעה
 • 2.11 קביעת מישור ייחוס
 • 2.12 סיכום אנרגיה פוטנציאלית כובדית
 • 3.0 ---אנרגיה כללית ומשפט עבודה אנרגיה
 • 3.1 כוחות משמרים
 • 3.2 אנרגיה מכאנית כללית ומשפט עבודה אנרגיה
 • 3.3 חוק שימור האנרגיה המכאנית
 • 3.4 איך ניגשים לשאלות
 • 3.5 דוגמה- כוח מעלה במדרון משופע
 • 3.6 דוגמה- עוד רכבת הרים
 • 3.7 דוגמה- מסה מחליקה במדרון
 • 3.8 דוגמה- מטוטלת
 • 3.9 חישוב הקשר בין גובה מטוטלת לזווית
 • 4.0 --- עבודת החיכוך וחום
 • 4.1 עבודת החיכוך וחום
 • 4.2 תרגיל-גוף נופל ממסלול עקום
 • 5.0 ---אנרגיה פוטנציאלית אלסטית-קפיץ
 • 5.1 עבודה ואנרגיה פוטנציאלית של קפיץ
 • 5.2 תרגיל -מסה וקפיץ במישור אופקי
 • 5.3 תרגיל- מסה נופלת על קפיץ אנכי
 • 5.4 אנרגיה פוטנציאלית אלסטית(הרחבה)
 • 6.0 --- חוק שימור האנרגיה - סיכום
 • 6.1 סיכום הפרק
 • 6.2 איך ניגשים לשאלות(אותו סרטון שוב למי שדילג)
 • 7.0 --- תרגילים
 • תרגיל - אדם דוחף ארגז בזווית
 • תרגיל- מטוטלת עם מסמר
 • תרגיל-גוף מחליק על מישור משופע ונתקע בקפיץ
 • תרגיל- מסה על שולחן ומסה תלויה
 • תרגיל - שתי מסות תלויות מהתקרה
 • תרגיל- מסה על שולחן ושתי מסות באוויר
 • תרגיל- שתי מסות תלויות מהתקרה ודחיפה
 • תרגיל- שתי מסות תלויות מהתקרה וקפיץ
 • תרגיל - גרף של כוח
 • 7.9 תרגיל -גוף מחליק על חצי מעגל ומכווץ קפיץ
 • 7.10 תרגיל-זריקה אנכית עם גרף של אנרגיה קינטית
 • 9.0 ---- הספק
 • 9.1 הגדרת ההספק
 • 9.2 יחידות ההספק
 • 9.3 דוגמה 1
 • 9.4 נוסחה נוספת
 • 9.5 דוגמה 2
 • 9.6 הספק ממוצע
 • 9.7 תרגיל - רכבת צעצוע חשמלית
ליעוץ לימודים אישי השאירו פרטים ונשוב אליכם בהקדם האפשרי