מבוא


להורדת ספר הפרק

רשימת סרטונים

 • מבוא
 • 0.0 --- צורת כתיבה ורמת דיוק
 • 0.1 צורת כתיבה מדעית
 • 0.2 רמת דיוק בעקבות הזנחה
 • 0.3 דוגמה לדיוק בעקבות הזנחה
 • 0.4 רמת דיוק בחיבור וחיסור
 • 1.0 --- יחידות פיזיקליות
 • 1.1-יחידות פיזיקאליות-תקציר הנושא
 • 1.2-היחידות הבסיסיות
 • 1.3-אורך זמן ומסה
 • 1.4-צורת כתיבה
 • 1.5-פעולות בין יחידות
 • 1.6-תרגיל
 • 1.7-חזקות ושדים אחרים
 • 1.8-יחידות שאינן בסיסיות
 • 1.9-יחידות פזיקליות- סיכום נושא
 • 2.0 --- חוקי חזקות
 • 2.1 חוקי חזקות
 • 3.0 --- מעברים בין יחידות
 • 3.1-מעבר בין יחידות, תקציר
 • 3.2-שיטת עבודה עם יחידות
 • 3.3-מעברים של יחידות בסיסיות
 • 3.4-מעברים של יחידות שאינן בסיסיות
 • 3.5-דוגמה 1
 • 3.6-דוגמה 2
 • 3.7-מעבר יחידות בחזקות
 • 3.8-תרגיל- סנטי מטר בשלישית
 • 3.9 סיכום מעבר בין יחידות- בגרות ללא ליטר קוב ושנת אור
 • 4.0 --- צפיפות
 • 4.0 צפיפות
 • 4.1 תרגיל- דיסקה עם חור
 • 4.2 תרגיל, צפיפות אטום המימן
ליעוץ לימודים אישי השאירו פרטים ונשוב אליכם בהקדם האפשרי