וקטורים


להורדת ספר הפרק

רשימת סרטונים

 • וקטורים
 • 1.1 וקטור מול סקלר
 • 1.2 מהו וקטור
 • 1.3 אין משמעות לאיפה הוקטור מתחיל
 • 1.4 סימונים
 • 1.5 הצגה פולרית - הצגה לפי גודל וכיוון
 • 1.6 דוגמה -הצגה פולרית
 • 1.7 הצגה קרטזית- הצגה לפי רכיבים
 • 1.8 דוגמה- הצגה קרטזית
 • 1.9 מעבר מהצגה פולרית לקרטזית
 • 1.10 דוגמה- מעבר מפולרי לקרטזי
 • 1.11 דרך שניה לפירוק לרכיבים
 • 1.12 דוגמה - דרך שניה
 • 1.13 תרגיל- פירוק לרכיבים
 • 1.14 מעבר מקרטזי לפולרי
 • 1.15 דוגמה 2- מקרטזי לפולרי
 • 1.16 דוגמה- מקרטזי לפולרי
 • 1.17 סיכום חלק ראשון
 • 2.1 חיבור וקטורים לפי סימונים
 • 2.2 דוגמה- חיבור וקטורים לפי סימונים
 • 2.3 חיבור וקטורים בצורה אלגברית
 • 2.4 חיבור אלגברי מהצגה פולרית
 • 2.5 דוגמה 1
 • 2.6 דוגמה 2
 • 2.7 וקטור נגדי
 • 2.8 חיסור וקטורים לפי סימונים
 • 2.9 דוגמה - חיסור לפי סימונים
 • 2.10 חיסור וקטורים בצורה אלגברית
 • 2.11 חיסור מהצגה פולרית
 • 2.12 כפל וקטור בסקלר
 • 2.13 דוגמה 1
 • 2.14 דוגמה 2
 • 2.15 דוגמה 3
 • 2.16 חלוקה בסקלר
 • 2.17 סיכום חלק שני
 • 3.1 נוסחאות
 • 4.1 חיבור וקטורים- שיטת המקבילית
 • 4.2 תרגיל בחיבור באמצעות מקבילית
 • 4.3 חיסור וקטורים - שיטת המקבילית
 • 4.4 תרגיל -חיסור באמצעות מקבילית
 • תרגיל-מציאת אורך של שקול
 • תרגיל-מציאת זווית בין שני וקטורים
ליעוץ לימודים אישי השאירו פרטים ונשוב אליכם בהקדם האפשרי