דינמיקה - תנועה בהשפעת כוחות


להורדת ספר הפרק

רשימת סרטונים

 • דינמיקה - תנועה בהשפעת כוחות
 • 1.0 --- הקדמה, חוק ראשון ושלישי
 • 1.1 דינמיקה והכוחות הבסיסיים
 • 1.2 שקול הכוחות
 • 1.3 תרשים כוחות
 • 1.4 דוגמה 1
 • 1.5 דוגמה 2
 • 1.6 חשיבות של שקול הכוחות
 • 1.7 יחידות של כוח
 • 1.8 סיכום
 • 1.9 דוגמה 3
 • 1.10 החוק הראשון של ניוטון
 • 1.11 דוגמה 4
 • 1.12 כוח הכובד
 • 1.13 הכוח הנורמאלי
 • 1.14 כוח המתיחות בחוט
 • 1.15 דוגמה 5
 • 1.16 דוגמה 6
 • 1.17 דוגמה 7
 • 1.18 חוק שלישי של ניוטון
 • 1.19 דוגמה 8
 • 1.20 דוגמה 9
 • 1.21 דוגמה 10
 • 1.22 דוגמה 11
 • 1.23 דוגמה 12
 • 1.24 סיכום
 • 2.0 --- חיכוך
 • 2.1 חיכוך הקדמה
 • 2.2 החיכוך הסטטי
 • 2.3 דוגמה -גוף על שולחן
 • 2.4 דוגמה- כוח מלמעלה
 • 2.5 דוגמה- כוח תלוי בזמן
 • 2.6 דוגמה- כוח בזווית
 • 2.7 החיכוך הקינטי
 • 2.8 דוגמה- דני מושך במקביל לקרקע
 • 2.9 דוגמה- ירון מושך בזווית
 • 2.10 הערות לנושא החיכוך
 • 2.11 תרגיל- כוח בכמה כיוונים
 • 2.12 תרגיל- מסה על מסה קשורה לקיר
 • 2.13 תרגיל- מסה על מסה קשורה לקיר בזווית
 • 2.14 הסבר על גלגלות
 • 2.15 תרגיל - שתי משקולות תלויות על שולחן
 • 2.16 תרגיל - יחס מסות
 • 3.0 --- מישור משופע
 • 3.1 המישור המשופע
 • 3.2 תרגיל- מסה בשיפוע
 • 3.3 תרגיל- מסה בשיפוע ומסה באוויר
 • 3.4 תרגיל- זווית החלקה והסבר חשוב על עבודה עם פרמטרים!
 • 3.5 תרגיל- שתי מסות שני שיפועים
 • 3.6 תרגיל- שתי מסות שני שיפועים וחיכוך
 • 4.0 --- חוק שני של ניוטון
 • 4.1 חוק שני -הסבר בסיסי
 • 4.2 דוגמה 1
 • 4.3 דוגמה 2
 • 4.4 דוגמה- מרחק עצירה
 • 4.5 הגדרת המסה
 • 4.6 תרגיל- כוח קבוע נפסק בפתאומיות
 • 4.7 תרגיל- כוחות על מעלית
 • 4.8 תרגיל- משקל במעלית
 • 4.9 תרגיל- עוד משקל במעלית
 • 4.10 תרגיל - גרפים 1
 • 4.11 תרגיל- גרפים 2
 • 4.12 בעיות רב גופיות
 • 4.13 תרגיל - מסה על שולחן מחוברת למסה תלויה
 • 4.14 תרגיל - כוח מושך מסה שמושכת מסה
 • 4.15 תרגיל-כוח מושך מסה שמושכת מסה שמושכת מסה
 • 4.16 תרגיל-שתי מסות תלויות
 • 4.17 דוגמה- מדרון משופע בסיסי
 • 4.18 תרגיל-מדרון משופע עם חיכוך
 • 4.19 תרגיל-מסה נזרקת במעלה המדרון
 • 4.20 תרגיל-מסה בשיפוע ומסה תלויה (1)
 • 4.21 תרגיל-שתי מסות שני שיפועים 2
 • 4.22 תרגיל- מסה על שולחן ושתי מסות תלויות
 • 4.23 תרגיל-זווית אופטימלית למשיכה
 • 4.24 תרגיל-מטוטלת במכונית
 • 4.25 תרגיל-מסה של 4 על עגלה של 10
 • 4.26 תרגיל-מסה צמודה למשאית
 • 4.27 תרגיל-קופסה בין מדרונים
 • 4.28 תרגיל -כוח דוחף שתי קופסאות צמודות
 • 4.29 תרגיל- זריקה אופקית בהשפעת רוח
 • 5.0 --- הכוח האלסטי - קפיץ
 • 5.1 הכוח שמפעיל קפיץ וחוק הוק
 • 5.2 דוגמה 1
 • 5.3 דוגמה 2
 • 5.4 חוק הוק - נוסחה יותר כללית
 • 5.5 דוגמה 3
 • 5.6 דוגמה- שיטה למדידת קבוע קפיץ
 • 5.7 דוגמה -מסה קשורה לחוט שמחובר לקפיץ אופקי
 • 5.9 תרגיל- מסה מחוברת לקפיץ דרך גלגלת בתקרה
 • 5.8 תרגיל-קפיץ בשיפוע
 • 5.10 תרגיל-שתי מסות משני צידי השולחן וקפיץ באמצע
 • 5.11 תרגיל-שתי מסות משני צידי השולחן וקפיץ באמצע בתאוצה
 • 5.12 תרגיל-מסות תלויות מהתקרה עם קפיץ בתאוצה
 • 5.13 תרגיל- קפיץ במכונית נוסעת
 • 6.0 --- חיבור קפיצים
 • 6.1 חיבור קפיצים במקביל
 • 6.2 תרגיל-מסה עם שלושה קפיצים
 • 6.3 חיבור קפיצים בטור
 • 6.4 הוכחה לחיבור קפיצים בטור
 • 6.5 תרגיל- שלושה קפיצים שוב
 • ---7.תרגילי מעבדה ---
 • תרגיל מעבדה- חוק שני- תאוצה כתלות בכוח השקול
 • תרגיל מעבדה- ניתוח תוצאות ניסוי לחוק שני של ניוטון
 • תרגיל מעבדה- חוק שני- תאוצה כתלות במסת המערכת
 • 8.0 --- תרגילים נוספים לחוק ראשון ושלישי
 • 8.1 תרגיל- מסה מוצמדת לקיר
 • 8.2 תרגיל- קופסה עם כוח לא ידוע
 • 8.3 תרגיל- מערכת גלגלות
 • 8.4 תרגיל- מסה על שולחן מסה תלויה טבעת וקיר
 • 8.5 תרגיל - מקדם חיכוך מינימאלי וכוחות על השולחן
 • 8.6 תרגיל-נער מושך בחוטים שוב
 • 8.7 תרגיל-מסה בשיפוע ומסה תלויה
 • תרגיל -מסה על שולחן מחוברת למסה תלויה וכוח*
ליעוץ לימודים אישי השאירו פרטים ונשוב אליכם בהקדם האפשרי