משוואות ואי-שוויונים מעריכיים


להורדת ספר הפרק

רשימת סרטונים

 • משוואות מעריכיות יסודיות
 • הגדרה של משוואה מעריכית ודרך הפתרון
 • שאלה 1 סעיף א
 • שאלה 1 סעיף ב
 • שאלה 1 סעיף ג
 • שאלה 1 סעיף ד
 • שאלה 1 סעיף ה
 • שאלה 1 סעיף ו
 • שאלה 1 סעיף ז
 • שאלה 1 סעיף ח
 • שאלה 2 סעיף א
 • שאלה 2 סעיף ב
 • שאלה 2 סעיף ג
 • שאלה 3 סעיף א
 • שאלה 3 סעיף ב
 • שאלה 3 סעיף ג
 • שאלה 3 סעיף ד
 • שאלה 3 סעיף ה
 • שאלה 3 סעיף ו
 • משוואות עם בסיס שונה
 • שאלה 4 סעיף א
 • שאלה 4 סעיף ב
 • שאלה 4 סעיף ג
 • שאלה 4 סעיף ד
 • שאלה 4 סעיף ה
 • שאלה 4 סעיף ו
 • שאלה 4 סעיף ז
 • משוואות עם חיבור וחיסור
 • הגדרה ופתרון של משוואות עם חיבור וחיסור איברים
 • שאלה 1 סעיף א
 • שאלה 1 סעיף ב
 • שאלה 1 סעיפים ג-ד
 • שאלה 2 סעיף א
 • שאלה 2 סעיף ב
 • שאלה 2 סעיף ג
 • שאלה 2 סעיף ד
 • שאלה 2 סעיף ה
 • שאלה 2 סעיף ו
 • שאלה 2 סעיף ז
 • שאלה 2 סעיף ח
 • שאלה 3 סעיף א
 • שאלה 3 סעיף ב
 • שאלה 3 סעיף ג
 • שאלה 3 סעיף ד
 • שאלה 3 סעיף ה
 • שאלה 3 סעיף ו
 • שאלה 4 סעיף א
 • שאלה 4 סעיף ב
 • שאלה 5 סעיף א
 • שאלה 5 סעיף ב
 • שאלה 5 סעיף ג
 • שאלה 5 סעיף ד
 • שאלה 5 סעיף ה
 • שאלה 5 סעיף ו
 • שאלה 5 סעיף ז
 • שאלה 5 סעיף ח
 • משוואות עם קבוע אוילר
 • קבוע אוילר
 • שאלה 1 סעיף א
 • שאלה 1 סעיף ב
 • שאלה 1 סעיף ג
 • שאלה 1 סעיף ד
 • שאלה 2 סעיף א
 • שאלה 2 סעיף ב
 • שאלה 2 סעיף ג
 • שאלה 2 סעיף ד
 • שאלה 3 סעיף א
 • שאלה 3 סעיף ב
 • שאלה 3 סעיף ג
 • שאלה 3 סעיף ד
 • מערכת משוואות מעריכיות
 • שאלה 1
 • שאלה 2
 • שאלה 3
 • שאלה 4
 • שאלה 5
 • שאלה 6
 • שאלה 7
 • אי שוויונים מעריכיים
 • שיעור - מהו אי-שוויון מעריכי ופתרון שאלה 1
 • שאלה 2
 • שאלה 3
 • שאלה 4
 • שאלה 5
 • שאלה 6
 • שאלה 7
 • שאלה 8
ליעוץ לימודים אישי השאירו פרטים ונשוב אליכם בהקדם האפשרי