מבוא לגאומטריה של המישור


להורדת ספר הפרק

רשימת סרטונים

 • הגדרות כלליות
 • שיעור - רקע כללי ומושגי יסוד
 • שיעור - הגדרות יסודיות
 • שיעור - אקסיומות ומשפטים
 • שיעור - סוגי זוויות וסימונים
 • שיעור - הגדרת חוצה זווית
 • חיבור וחיסור קטעים
 • שאלה 1
 • שאלה 2
 • שאלה 3
 • שאלה 4
 • חישובי זוויות וחיבור וחיסור זוויות
 • שאלה 5
 • שאלה 6
 • שאלה 7
 • שאלה 8
 • שאלה 9
 • שאלה 10
 • זוויות קדקודיות וזוויות צמודות
 • שיעור - זוויות צמודות
 • שיעור - זוויות קדקודיות
 • שאלה 11
 • שאלה 12
 • שאלה 13
 • שאלה 14
 • שאלה 15
 • זוויות בין ישרים מקבילים
 • שיעור - ישרים מקבילים
 • שאלה 16
 • שאלה 17
 • שאלה 18
 • שאלה 19
 • שאלה 20
 • שאלה 21
 • שאלה 22
ליעוץ לימודים אישי השאירו פרטים ונשוב אליכם בהקדם האפשרי