שאלון 382

מר מרצה כללי
חיפוש בקורס
החל מ - 249
48 שעות החזר כספי מובטח
כולל:
125 שעות וידיאו. הסברים ותרגילים
צפייה ממחשב, טאבלט או סלולרי
בניית תוכנית לימודים אישית
תמיכה של מורה מומחה בוואטסאפ
יש לך קופון?

תוכן הקורס

פרק 1 חזרה על מושגים בבעיות מילוליות
מבוא כללי לבעיות מילוליות, כתיבה נכונה של משוואה, הגדרת האחוז, חישובים עם אחוזים, המרות בין אחוז לשבר פשוט ועשרוני, אחוזים בבעיה מילולית, הקשר שבין הכמות הכללית, האחוז וערך האחוז
פרק 2 בעיות מילוליות - ישן
פרק 3 בעיות מילוליות - חדש ומעודכן
בעיות קנייה ומכירה ללא אחוזים, בעיות קנייה ומכירה עם אחוזים, בעיות תנועה ללא אחוזים, בעיות תנועה עם אחוזים, בעיות בהנדסת המישור ללא אחוזים, בעיות בהנדסת המישור עם אחוזים
פרק 4 הנדסה אנליטית - ישן
פרק 5 הנדסה אנליטית - הישר - חדש ומעודכן
מרחק בין שתי נקודות, אורכי קטעים המקבילים לצירים, אמצע קטע, משוואת הישר, מציאת משוואת ישר ע"י נקודה ושיפוע, מציאת משוואת ישר ע"י שתי נקודות, ישרים מאונכים זה לזה, ישרים המקבילים זה לזה. שאלות בהנדסת המישור עם משולשים, שאלות בהנדסת המישור עם מרובעים.
פרק 6 הנדסה אנליטית - המעגל - חדש ומעודכן
משוואת מעגל כללית, מעגל קנוני, מעגל המשיק לצירים, נקודה ביחס למעגל, חיתוך של מעגל עם הצירים, חיתוך בין מעגל וישר, משפטים במעגל: מעגל החוסם מצולע (משולש או מרובע), זווית היקפית הנשענת על קוטר היא ישרה. משיק למעגל, שאלות מסכמות עם מעגלים.
פרק 7 חשבון דיפרנציאלי - פונקציה פולינומית - ישן
פרק 8 חשבון דיפרנציאלי - פונקצית הפולינום - חדש ומעודכן
חזרה על מושג הפונקציה, הנגזרת היסודית, נגזרת עם מקדם, נגזרת של מספר מחוברים, נגזרת של קבוע, הקשר שבין הנגזרת ושיפוע המשיק לגרף הפונקציה, שימושי הנגזרת למציאת משוואת משיק לגרף הפונקציה, חקירת פונקצית פולינום, נקודות מקסימום ומינימום, תחומי עליה וירידה, סרטוט סקיצה של פונקציה פולינומית, נגזרת שנייה של פונקציה פולינומית, מינימום ומקסימום מוחלטים, שאלות עם פרמטרים בפונקציה פולינומית.
פרק 9 חשבון דיפרנציאלי - פונקציה רציונאלית - ישן
פרק 10 חשבון דיפרנציאלי - פונקציה רציונאלית - חדש ומעודכן
מבוא לפונקציה רציונאלית, תחום הגדרה של פונקציה רציונאלית, הנגזרת של פונקציה רציונאלית, משיק לפונקציה רציונאלית, חקירת פונקציה רציונאלית, אסימפטוטה אנכית, פרמטרים עם פונקציה רציונאלית.
פרק 11 חשבון דיפרנציאלי - פונקצית שורש - ישן
פרק 12 חשבון דיפרנציאלי - פונקצית השורש - חדש ומעודכן
פונקצית השורש, הנגזרת של פונקצית השורש, חקירת פונקצית שורש, נקודות קיצון קצה, פרמטרים עם פונקצית שורש.
פרק 13 חשבון דיפרנציאלי - בעיות מינימום מקסימום - ישן
פרק 14 חשבון דיפרנציאלי - בעיות קיצון - חדש ומעודכן
הגדרה של בעיות מקסימום ומינימום, בעיות קיצון עם מספרים, בעיות קיצון בהנדסת המישור, בעיות קיצון בפונקציות וגרפים, בעיות קיצון בהנדסת המרחב
פרק 15 חשבון אינטגרלי - ישן
פרק 16 חשבון אינטגרלי - חדש ומעודכן
האינטגרל הלא-מסוים, אינטגרל של פונקציה פולינומית, מציאת פונקציה קדומה, האינטגרל המסוים, חישוב שטח בין גרף פונקציה וציר ה-X, חישוב שטח מתחת לציר ה-X, חישוב שטח המוגבל בין שתי פונקציות, חישוב שטח המוגבל בין שתי פונקציות וציר ה-X.
פרק 17 פתרון בוידאו של בחינות 2015
פרק 18 פתרון בוידאו של בחינות 2016
פרק 19 פתרון בוידאו של בחינות 2017
פרק 20 פתרון בוידאו של בחינות 2018
פרק 21 פתרון בוידאו של בחינות 2019
פרק 22 פתרון בוידאו של בחינות 2020
פרק 23 פתרון בוידאו של בחינות 2021

המלצות תלמידים

המלצות תלמידים שלמדו איתנו

ליעוץ לימודים אישי השאירו פרטים ונשוב אליכם בהקדם האפשרי