שאלון 381

מר מרצה כללי
חיפוש בקורס
החל מ - 249
48 שעות החזר כספי מובטח
כולל:
110 שעות וידיאו. הסברים ותרגילים
צפייה ממחשב, טאבלט או סלולרי
בניית תוכנית לימודים אישית
תמיכה של מורה מומחה בוואטסאפ
יש לך קופון?

תוכן הקורס

פרק 1 משוואות ממעלה ראשונה
מהי משוואה, משווקות שקולות, הגדרת פתרון של משוואה, משוואות לא מסודרות, משוואות עם פתיחת סוגריים, משוואות מיוחדות עם אינסוף פתרונות ואף פתרון, משוואות עם מכנה מספרי, משוואות עם נעלם במכנה, מערכת משוואות ליניאריות עם שני משתנים, פתרון גרפי של שתי משוואות, פתרון אלגברי של שתי משוואות, פתרון בעיות מילוליות עם מערכת משוואות.
פרק 2 משוואות ממעלה שנייה
הגדרה של משוואה ריבועית, משוואות ריבועיות יסודיות, משוואה חסרת B ומשוואה חסרת C, משוואות ריבועיות לא מסודרות, משוואות ריבועיות עם שברים, מערכת משוואות ריבועיות.
פרק 3 משוואות ממעלה שלישית ומעלה
פרק 4 הפונקציה הקווית
ייצוג גרפי של פונקצית הקו הישר (פונקציה קווית), שיפוע ישר, חישוב שיפוע בשיטת המדרגות, חישוב שיפוע בעזרת נוסחה, שיפוע שלילי של ישר, משוואת הישר, משמעות האיבר החופשי, מציאת משוואת ישר, תחומי חיוביות ושליליות של ישר, חישובי שטחים עם פונקציה קווית.
פרק 5 הפונקציה הריבועית
הגדרת הפונקציה הריבועית, פרבולה ישרה ופרבולה הפוכה, חיתוך של פונקציה ריבועית עם הצירים, תחומי חיוביות ושליליות של פונקציה ריבועית, תחומי עלייה וירידה של פרבולה, ציר הסימטריה של פרבולה, קודקוד הפרבולה, ענפים של גרף הפרבולה, חיתוך בין פרבולה וישר, חיתוך בין שתי פרבולות
פרק 6 פונקציות וגרפים - פרק ישן
פרק 7 בעיות גדילה ודעיכה
הגדרה של בעיית גדילה ודעיכה, מציאת הכמות הסופית, מציאת קצב הגדילה והדעיכה, מציאת הכמות ההתחלתית, מציאת הזמן ע"י הצבת ערכים, בעיות עם יחסים ועם אחוזים, שאלות עם ריביות, בעיות עם עיגול מספרים, בעיות עם קריאת והשלמת גרפים, בעיות כדוגמת שאלות מאגר משרד החינוך.
פרק 8 סדרה חשבונית
המושג סדרת מספרים, נוסחת האיבר הכללי, מציאת האיבר הראשון והפרש הסדרה, חיבור משוואות לפי תיאור מילולי, שאלות מילוליות עם סדרה חשבונית, סכום סדרה חשבונית, מציאת איברים לפי סכום סדרה חשבונית.
פרק 9 סדרה הנדסית
נוסחת האיבר הכללי, סיווג סדרות לפי מנת הסדרה, מציאת האיבר הראשון, מציאת מנת הסדרה, מציאת האיבר הראשון ומנת הסדרה יחד, סכום הסדרה הנדסית, שאלות מילוליות עם סדרה הנדסית.
פרק 10 טריגונומטריה במישור - חזרה משאלון 182
פונקצית הסינוס, הקוסינוס, הטנגנס, שאלות עם שני משולשים, משולש שווה שוקיים, מלבן, מעוין, שטח והיקף משולש.
פרק 11 טריגונומטריה במישור
חזרה על הפונקציות הטריגונומטריות: טנגנס, סינוס וקוסינוס. קטעים מיוחדים במשולשים, תכונות משולש שווה שוקיים, זווית גובה וזווית עומק, שאלות עם יחסי גדלים ושאלות םע אחוזים, המלבן, המעוין, הטרפז (טרפז כללי, טרפז ישר זווית, טרפז שווה שוקיים), מרחקים.
פרק 12 טריגונומטריה במרחב
חזרה על משפט פיתגורס, התיבה, שטח פנים ושטח מעטפת של תיבה, זוויות בתיבה, נפח של תיבה, תיבה שבסיסה ריבוע, הפירמידה, זוויות בפירמידה, פאות צדדיות בפירמידה, נפח של פירמידה, שטחים וזוויות של פאות בפירמידה, שטח פנים ושטח מעטפת של פירמידה.
פרק 13 סטטיסטיקה
מציאת שכיחות בעזרת הממוצע, ממוצעים של קבוצות, הוספת נתונים וחישוב ממוצע חדש, ממוצע משתנה (גדל קטן או נשאר קבוע), שאלות עם שני נעלמים במציאת ממוצע, סטיית תקן, המשמעות של סטיית התקן, שאלות בהן סטיית התקן נתונה, השכיח והחציון, שאלות מסכמות עם מדדים מרכזיים (ממוצע, שכיח וחציון) וסטיית התקן.
פרק 14 הסתברות
פרק 15 התפלגות נורמלית
גרף ההתפלגות הנורמלית, שכיח וחציון בגרף ההתפלגות, חישובי הסתברויות, חישובי כמויות, סרטוט גרף התפלגות נורמלית וחישובי סימטריה, מציאת הממוצע וסטיית התקן בגרף ההתפלגות, חצאי סטיות תקן בגרף ההתפלגות.

המלצות תלמידים

המלצות תלמידים שלמדו איתנו

ליעוץ לימודים אישי השאירו פרטים ונשוב אליכם בהקדם האפשרי