סדרה חשבונית


להורדת ספר הפרק

רשימת סרטונים

 • נוסחת האיבר הכללי
 • מבוא כללי לסדרות
 • מבוא כללי לסדרות - המשך
 • סדר של מספרים
 • הסדרה החשבונית ונוסחת האיבר הכללי
 • דוגמאות לשימוש בנוסחת האיבר הכללי
 • סדרה חשבונית עולה וסדרה חשבונית יורדת
 • שאלה 1 סעיף א
 • שאלה 1 סעיף ב
 • שאלה 1 סעיף ג
 • שאלה 1 סעיף ד
 • שאלה 1 סעיף ה
 • שאלה 1 סעיף ו
 • שאלה 2 סעיף א
 • שאלה 2 סעיף ג
 • שאלה 2 סעיף ד
 • שאלה 3 סעיף א
 • שאלה 3 סעיף ב
 • שאלה 4
 • שאלה 5
 • שאלה 6 סעיף א
 • שאלה 7 סעיף א
 • שאלה 7 סעיף ב
 • שאלה 8 סעיף א
 • שאלה 8 סעיף ב
 • מציאת האיבר הראשון והפרש הסדרה
 • חיבור משוואות למציאת האיבר הראשון והפרש הסדרה
 • דוגמה כללית
 • שאלה 1
 • שאלה 2
 • שאלה 4
 • חיבור משוואות מתאימות לפי תיאור מילולי
 • כתיבה נכונה של משוואות מניסוח מילולי
 • דוגמאות וניסוחים נוספים
 • דוגמה כללית
 • שאלה 1
 • שאלה 2
 • שאלה 3
 • שאלה 4
 • שאלה 5
 • שאלות מילוליות יסודיות עם נוסחת האיבר הכללי
 • שלבים בפתרון של שאלה מילולית בסדרה חשבונית
 • דוגמה לשאלה מילולית עם מספרים
 • שאלה 1
 • שאלה 2
 • שאלה 3
 • שאלה 4
 • סכום האיברים בסדרה חשבונית
 • נוסחת הסכום של סדרה חשבונית
 • דוגמאות לשימוש בנוסחת הסכום
 • שאלה 1
 • שאלה 2 סעיף א
 • שאלה 2 סעיף ב
 • שאלה 2 סעיף ג
 • שאלה 3 סעיף א
 • שאלה 3 סעיף ב
 • שאלה 3 סעיף ג
 • שאלה 4 סעיף א
 • שאלה 4 סעיף ב
 • סכום איברים שונים בסדרה
 • מציאת סכום איברים העומדים במקומות האי זוגיים בסדרה
 • מציאת סכום איברים העומדים במקומות הזוגיים בסדרה
 • סכום איברים אחרונים בסדרה חשבונית
 • שאלה 1
 • שאלה 2
 • מציאת מספר איברי הסדרה על פי סכום
 • מציאת מספר איברים באמצעות נוסחת הסכום
 • דוגמה מסכמת
 • שאלה 1
לייעוץ לימודי אישי התקשרו 03-9010260 או השאירו פרטים