כל שאלוני 3 יחידות

מר מרצה כללי
הודעה לתלמידים
החל מ - 439
48 שעות החזר כספי מובטח
כולל:
275 שעות וידיאו. הסברים ותרגילים
צפייה ממחשב, טאבלט או סלולרי
בניית תוכנית לימודים אישית
תמיכה של מורה מומחה בוואטסאפ
יש לך קופון?

תוכן הקורס

להורדת מיקוד קיץ 2021

פרק 1 801 - מבוא לאלגברה
פרק 2 801 - טכניקה אלגברית
פרק 3 801 - מושגי יסוד בגיאומטריה אנליטית
פרק 4 801 - שינוי נושא נוסחה
פרק 5 801 - סדרה חשבונית
פרק 6 801 - קריאת גרפים ובניית גרפים
פרק 7 801 - סטטיסטיקה והסתברות
פרק 8 182 (תכנית חדשה) - מבוא לאלגברה
סדר פעולות חשבון עם מספרים מכוונים, הצבה בתבניות מספר, פעולות עם חזקות ושורשים, שבר פשוט, שבר עשרוני, אחוזים, חיבור וחיבור שברים, כפל וחילוק שברים, פירוקים, נוסחאות הכפל המקוצר, טרינום, שברים אלגבריים, שברים אלגבריים כפולים.
פרק 9 182 (תכנית חדשה) - משוואות ממעלה ראשונה
מהי משוואה, משווקות שקולות, הגדרת פתרון של משוואה, משוואות לא מסודרות, משוואות עם פתיחת סוגריים, משוואות מיוחדות עם אינסוף פתרונות ואף פתרון, משוואות עם מכנה מספרי, משוואות עם נעלם במכנה, מערכת משוואות ליניאריות עם שני משתנים, פתרון גרפי של שתי משוואות, פתרון אלגברי של שתי משוואות, פתרון בעיות מילוליות עם מערכת משוואות.
פרק 10 182 (תכנית חדשה) - משוואות ממעלה שנייה
הגדרה של משוואה ריבועית, משוואות ריבועיות יסודיות, משוואה חסרת B ומשוואה חסרת C, משוואות ריבועיות לא מסודרות, משוואות ריבועיות עם שברים, מערכת משוואות ריבועיות.
פרק 11 182 (תכנית חדשה) - משוואות ממעלה שלישית ומעלה
פרק 12 182 (תכנית חדשה) - מבוא לפונקציות
מערכת הצירים הקרטזית, נקודות וקטעים במערכת צירים, חישובי אורכים יסודיים, חישובי שטחים יסודיים, מהי פונקציה, ייצוג מילולי של פונקציה, ייצוג פונקציה באמצעות טבלה, ייצוג פונקציה באמצעות גרף, ייצוג אלגברי של פונקציה, השתנות של פונקציה, תחומי עלייה וירידה של פונקציה, קצב השתנות של פונקציה (אחיד ושאינו אחיד).
פרק 13 182 (תכנית חדשה) - הפונקציה הקווית
ייצוג גרפי של פונקצית הקו הישר (פונקציה קווית), שיפוע ישר, חישוב שיפוע בשיטת המדרגות, חישוב שיפוע בעזרת נוסחה, שיפוע שלילי של ישר, משוואת הישר, משמעות האיבר החופשי, מציאת משוואת ישר, תחומי חיוביות ושליליות של ישר, חישובי שטחים עם פונקציה קווית.
פרק 14 182 (תכנית חדשה) - הפונקציה הריבועית
הפונקציה הריבועית היסודי: y=x^2, הוספת קבוע לפונקציה ריבועית: y=x^2+c, הזזה אופקית של פונקציה ריבועית: y=(x-p)^2, הזזות אנכיות ואופקיות של פונקציה ריבועית: y=(x-p)^2+k, פונקציה ריבועית עם a כללי מהצורה: y=a(x-p)^2+k, הצגה סטנדרטית של פונקציה ריבועית, סרטוט גרף פונקציה ריבועית, מציאת נקודות חיתוך של פונקציה ריבועית, ייצוגים שונים של פונקציה ריבועית, חיתוך בין ישר לפרבולה, חיתוך בין שתי פרבולות.
פרק 15 182 (תכנית חדשה) - בעיות מילוליות יסודיות
מהי בעיה מילולית, כתיבה נכונה של משוואה עבור בעיה מילולית, קשרים בין גדלים, בעיות גילים, בעיות קנייה ומכירה, בעיות תנועה, בעיות בהנדסת המישור.
פרק 16 182 (תכנית חדשה) - בעיות מילוליות בשני נעלמים
בעיות בהנדסת המישור, בעיות קנייה ומכירה, בעיות תנועה.
פרק 17 182 (תכנית חדשה) - בעיות מילוליות עם אחוזים
הגדרת האחוז, הקשר שבין האחוז השלם ותמורת האחוז (ערך האחוז), בעיות מילוליות עם אחוזים בנעלם אחד, בעיות מילוליות עם אחוזים בשני נעלמים.
פרק 18 182 (תכנית חדשה) - בעיות מילוליות - חזרה כללית
פרק 19 182 (תכנית חדשה) - שינוי נושא נוסחא
פרק 20 182 (תכנית חדשה) - סדרה חשבונית
המושג סדרת מספרים, נוסחת האיבר הכללי, מציאת האיבר הראשון והפרש הסדרה, חיבור משוואות לפי תיאור מילולי, שאלות מילוליות עם סדרה חשבונית, סכום סדרה חשבונית, מציאת איברים לפי סכום סדרה חשבונית.
פרק 21 182 - טריגונומטריה
פונקצית הסינוס, הקוסינוס, הטנגנס, שאלות עם שני משולשים, משולש שווה שוקיים, מלבן, מעוין, שטח והיקף משולש.
פרק 22 182 (תכנית חדשה) - מבוא לסטטיסטיקה
מהי סטטיסטיקה, איסוף והצגה של נתונים, טבלת שכיחויות ושכיחות יחסית.
פרק 23 182 (תכנית חדשה) - מדדים מרכזיים - השכיח
טווח נתונים, השכיח בסטטיסטיקה.
פרק 24 182 (תכנית חדשה) - מדדים מרכזיים - הממוצע
הגדרת ממוצע, תכונות הממוצע, שאלות עם חישובי ממוצע.
פרק 25 182 (תכנית חדשה) - מדדים מרכזיים - החציון
הגדרת החציון, שאלות עם חישובי חציון.
פרק 26 182 (תכנית חדשה) - שאלות מסכמות - מדדים מרכזיים
שאלות משולבות כדוגמת שאלות מאגר משרד החינוך, הכוללות שימוש בשכיח, ממוצע וחציון יחדיו, וכן עוסקות במשמעות של כל מדד.
פרק 27 182 (תכנית חדשה) - מבוא להסתברות
מהי הסתברות, ניסויים ותוצאות, הסתברות על ציר המספרים, שכיחות יחסית והקשר להסתברות, תכונות ההסתברות.
פרק 28 182 (תכנית חדשה) - הסתברות של מאורע בודד
הסתברויות עם הוצאת כדור, הסתברויות עם ציונים בכיתה, הסתברויות עם מספר ילדים במשפחה, הסתברויות עם הגרלות ומשחקים, הסתברויות עם הטלת קובייה ותריסריון, הסתברויות עם דיאגרמת עוגה, שאלות תכנון עם הסתברות נתונה.
פרק 29 182 (תכנית חדשה) - הסתברות של שני מאורעות
הסתברויות עם זריקה שתי קוביות משחק, הסתברויות עם הוצאת שני כדורים ללא החזרה ועם החזרה, הסתברויות עם מטבעות וסביבונים, הסתברויות עם רולטות משחק.
פרק 30 381 - טכניקה אלגברית
פרק 31 381 - פונקציות וגרפים
פרק 32 381 - סדרה הנדסית
נוסחת האיבר הכללי, סיווג סדרות לפי מנת הסדרה, מציאת האיבר הראשון, מציאת מנת הסדרה, מציאת האיבר הראשון ומנת הסדרה יחד, סכום הסדרה הנדסית, שאלות מילוליות עם סדרה הנדסית.
פרק 33 381 - בעיות גידול ודעיכה
פרק 34 381 - טריגונומטריה במישור
פרק 35 381 - טריגונומטריה במרחב
פרק 36 381 - סטטיסטיקה
פרק 37 381 - הסתברות
פרק 38 381 - התפלגות נורמלית
פרק 39 382 - בעיות מילוליות ממעלה שנייה
בעיות מספרים, בעיות קנייה ומכירה, בעיות כלכליות, בעיות תנועה, בעיות בהנדסת המישור
פרק 40 382 - בעיות מילוליות - חזרה ותרגול
פרק 41 382 - הנדסה אנליטית
פרק 42 382 - חשבון דיפרנציאלי - פונקציה פולינומית
פרק 43 382 - חשבון דיפרנציאלי - פונקציה רציונאלית
פרק 44 382 - חשבון דיפרנציאלי - פונקצית שורש
פרק 45 382 - חשבון דיפרנציאלי - בעיות מינימום מקסימום
פרק 46 382 - חשבון אינטגרלי
פרק 47 שאלון 382 - פתרון מלא של כל בחינות הבגרות במתמטיקה משנת 2015
פרק 48 שאלון 382 - פתרון מלא של כל בחינות הבגרות במתמטיקה משנת 2016
פרק 49 שאלון 382 - פתרון מלא של כל בחינות הבגרות במתמטיקה משנת 2017
פרק 50 שאלון 382 - פתרון מלא של כל בחינות הבגרות במתמטיקה משנת 2018
פרק 51 שאלון 382 - פתרון מלא של כל בחינות הבגרות במתמטיקה משנת 2019
פרק 52 שאלון 382 - פתרון מלא של כל בחינות הבגרות במתמטיקה משנת 2020
פרק 53 שאלון 382 - פתרון מלא של כל בחינות הבגרות במתמטיקה משנת 2021
פרק 54 בחינות חזרה של גול

המלצות תלמידים

המלצות תלמידים שלמדו איתנו

ליעוץ לימודים אישי השאירו פרטים ונשוב אליכם בהקדם האפשרי