כל שאלוני 3 יחידות

מר מרצה כללי
חיפוש בקורס הודעה לתלמידים
החל מ - 439
48 שעות החזר כספי מובטח
כולל:
258 שעות וידיאו. הסברים ותרגילים
צפייה ממחשב, טאבלט או סלולרי
בניית תוכנית לימודים אישית
תמיכה של מורה מומחה בוואטסאפ
יש לך קופון?

תוכן הקורס

פרק 1 182 - מבוא לאלגברה
סדר פעולות חשבון עם מספרים מכוונים, הצבה בתבניות מספר, פעולות עם חזקות ושורשים, שבר פשוט, שבר עשרוני, אחוזים, חיבור וחיבור שברים, כפל וחילוק שברים, פירוקים, נוסחאות הכפל המקוצר, טרינום, שברים אלגבריים, שברים אלגבריים כפולים.
פרק 2 182 - משוואות ממעלה ראשונה
מהי משוואה, משווקות שקולות, הגדרת פתרון של משוואה, משוואות לא מסודרות, משוואות עם פתיחת סוגריים, משוואות מיוחדות עם אינסוף פתרונות ואף פתרון, משוואות עם מכנה מספרי, משוואות עם נעלם במכנה, מערכת משוואות ליניאריות עם שני משתנים, פתרון גרפי של שתי משוואות, פתרון אלגברי של שתי משוואות, פתרון בעיות מילוליות עם מערכת משוואות.
פרק 3 182 - משוואות ממעלה שנייה
הגדרה של משוואה ריבועית, משוואות ריבועיות יסודיות, משוואה חסרת B ומשוואה חסרת C, משוואות ריבועיות לא מסודרות, משוואות ריבועיות עם שברים, מערכת משוואות ריבועיות.
פרק 4 182 - משוואות ממעלה שלישית ומעלה
פרק 5 182 - מבוא לפונקציות
מערכת הצירים הקרטזית, נקודות וקטעים במערכת צירים, חישובי אורכים יסודיים, חישובי שטחים יסודיים, מהי פונקציה, ייצוג מילולי של פונקציה, ייצוג פונקציה באמצעות טבלה, ייצוג פונקציה באמצעות גרף, ייצוג אלגברי של פונקציה, השתנות של פונקציה, תחומי עלייה וירידה של פונקציה, קצב השתנות של פונקציה (אחיד ושאינו אחיד).
פרק 6 182 - הפונקציה הקווית
ייצוג גרפי של פונקצית הקו הישר (פונקציה קווית), שיפוע ישר, חישוב שיפוע בשיטת המדרגות, חישוב שיפוע בעזרת נוסחה, שיפוע שלילי של ישר, משוואת הישר, משמעות האיבר החופשי, מציאת משוואת ישר, תחומי חיוביות ושליליות של ישר, חישובי שטחים עם פונקציה קווית.
פרק 7 182 - הפונקציה הריבועית
הפונקציה הריבועית היסודי: y=x^2, הוספת קבוע לפונקציה ריבועית: y=x^2+c, הזזה אופקית של פונקציה ריבועית: y=(x-p)^2, הזזות אנכיות ואופקיות של פונקציה ריבועית: y=(x-p)^2+k, פונקציה ריבועית עם a כללי מהצורה: y=a(x-p)^2+k, הצגה סטנדרטית של פונקציה ריבועית, סרטוט גרף פונקציה ריבועית, מציאת נקודות חיתוך של פונקציה ריבועית, ייצוגים שונים של פונקציה ריבועית, חיתוך בין ישר לפרבולה, חיתוך בין שתי פרבולות.
פרק 8 182 - בעיות מילוליות יסודיות
מהי בעיה מילולית, כתיבה נכונה של משוואה עבור בעיה מילולית, קשרים בין גדלים, בעיות גילים, בעיות קנייה ומכירה, בעיות תנועה, בעיות בהנדסת המישור.
פרק 9 182 - בעיות מילוליות בשני נעלמים
בעיות בהנדסת המישור, בעיות קנייה ומכירה, בעיות תנועה.
פרק 10 182 - בעיות מילוליות עם אחוזים
הגדרת האחוז, הקשר שבין האחוז השלם ותמורת האחוז (ערך האחוז), בעיות מילוליות עם אחוזים בנעלם אחד, בעיות מילוליות עם אחוזים בשני נעלמים.
פרק 11 182 - בעיות מילוליות - חזרה כללית
פרק 12 182 - שינוי נושא נוסחה
פרק 13 182 - קריאת גרפים
פרק 14 182 - סדרה חשבונית
המושג סדרת מספרים, נוסחת האיבר הכללי, מציאת האיבר הראשון והפרש הסדרה, חיבור משוואות לפי תיאור מילולי, שאלות מילוליות עם סדרה חשבונית, סכום סדרה חשבונית, מציאת איברים לפי סכום סדרה חשבונית.
פרק 15 182 - טריגונומטריה
פונקצית הסינוס, הקוסינוס, הטנגנס, שאלות עם שני משולשים, משולש שווה שוקיים, מלבן, מעוין, שטח והיקף משולש.
פרק 16 182 - מבוא לסטטיסטיקה
מהי סטטיסטיקה, איסוף והצגה של נתונים, טבלת שכיחויות ושכיחות יחסית.
פרק 17 182 - מדדים מרכזיים - השכיח
טווח נתונים, השכיח בסטטיסטיקה.
פרק 18 182 - מדדים מרכזיים - הממוצע
הגדרת ממוצע, תכונות הממוצע, שאלות עם חישובי ממוצע.
פרק 19 182 - מדדים מרכזיים - החציון
הגדרת החציון, שאלות עם חישובי חציון.
פרק 20 182 - שאלות מסכמות - מדדים מרכזיים
שאלות משולבות כדוגמת שאלות מאגר משרד החינוך, הכוללות שימוש בשכיח, ממוצע וחציון יחדיו, וכן עוסקות במשמעות של כל מדד.
פרק 21 182 - מבוא להסתברות
מהי הסתברות, ניסויים ותוצאות, הסתברות על ציר המספרים, שכיחות יחסית והקשר להסתברות, תכונות ההסתברות.
פרק 22 182 - הסתברות של מאורע בודד
הסתברויות עם הוצאת כדור, הסתברויות עם ציונים בכיתה, הסתברויות עם מספר ילדים במשפחה, הסתברויות עם הגרלות ומשחקים, הסתברויות עם הטלת קובייה ותריסריון, הסתברויות עם דיאגרמת עוגה, שאלות תכנון עם הסתברות נתונה.
פרק 23 182 - הסתברות של שני מאורעות
הסתברויות עם זריקה שתי קוביות משחק, הסתברויות עם הוצאת שני כדורים ללא החזרה ועם החזרה, הסתברויות עם מטבעות וסביבונים, הסתברויות עם רולטות משחק.
פרק 24 381 - פונקציות וגרפים
פרק 25 381 - סדרה הנדסית
נוסחת האיבר הכללי, סיווג סדרות לפי מנת הסדרה, מציאת האיבר הראשון, מציאת מנת הסדרה, מציאת האיבר הראשון ומנת הסדרה יחד, סכום הסדרה הנדסית, שאלות מילוליות עם סדרה הנדסית.
פרק 26 381 - בעיות גדילה ודעיכה
הגדרה של בעיית גדילה ודעיכה, מציאת הכמות הסופית, מציאת קצב הגדילה והדעיכה, מציאת הכמות ההתחלתית, מציאת הזמן ע"י הצבת ערכים, בעיות עם יחסים ועם אחוזים, שאלות עם ריביות, בעיות עם עיגול מספרים, בעיות עם קריאת והשלמת גרפים, בעיות כדוגמת שאלות מאגר משרד החינוך.
פרק 27 381 - טריגונומטריה במישור
פרק 28 381 - טריגונומטריה במרחב
חזרה על משפט פיתגורס, התיבה, שטח פנים ושטח מעטפת של תיבה, זוויות בתיבה, נפח של תיבה, תיבה שבסיסה ריבוע, הפירמידה, זוויות בפירמידה, פאות צדדיות בפירמידה, נפח של פירמידה, שטחים וזוויות של פאות בפירמידה, שטח פנים ושטח מעטפת של פירמידה.
פרק 29 381 - סטטיסטיקה
מציאת שכיחות בעזרת הממוצע, ממוצעים של קבוצות, הוספת נתונים וחישוב ממוצע חדש, ממוצע משתנה (גדל קטן או נשאר קבוע), שאלות עם שני נעלמים במציאת ממוצע, סטיית תקן, המשמעות של סטיית התקן, שאלות בהן סטיית התקן נתונה, השכיח והחציון, שאלות מסכמות עם מדדים מרכזיים (ממוצע, שכיח וחציון) וסטיית התקן.
פרק 30 381 - הסתברות
פרק 31 381 - התפלגות נורמלית
גרף ההתפלגות הנורמלית, שכיח וחציון בגרף ההתפלגות, חישובי הסתברויות, חישובי כמויות, סרטוט גרף התפלגות נורמלית וחישובי סימטריה, מציאת הממוצע וסטיית התקן בגרף ההתפלגות, חצאי סטיות תקן בגרף ההתפלגות.
פרק 32 382 - בעיות מילוליות ממעלה שנייה
בעיות מספרים, בעיות קנייה ומכירה, בעיות כלכליות, בעיות תנועה, בעיות בהנדסת המישור
פרק 33 382 - בעיות מילוליות - חזרה ותרגול
פרק 34 382 - הנדסה אנליטית
פרק 35 382 - חשבון דיפרנציאלי - פונקציה פולינומית
פרק 36 382 - חשבון דיפרנציאלי - פונקציה רציונאלית
פרק 37 382 - חשבון דיפרנציאלי - פונקצית שורש
פרק 38 382 - חשבון דיפרנציאלי - בעיות מינימום מקסימום
פרק 39 382 - חשבון אינטגרלי
פרק 40 שאלון 382 - פתרון מלא של כל בחינות הבגרות במתמטיקה משנת 2015
פרק 41 שאלון 382 - פתרון מלא של כל בחינות הבגרות במתמטיקה משנת 2016
פרק 42 שאלון 382 - פתרון מלא של כל בחינות הבגרות במתמטיקה משנת 2017
פרק 43 שאלון 382 - פתרון מלא של כל בחינות הבגרות במתמטיקה משנת 2018
פרק 44 שאלון 382 - פתרון מלא של כל בחינות הבגרות במתמטיקה משנת 2019
פרק 45 שאלון 382 - פתרון מלא של כל בחינות הבגרות במתמטיקה משנת 2020
פרק 46 שאלון 382 - פתרון מלא של כל בחינות הבגרות במתמטיקה משנת 2021
פרק 47 בחינות חזרה של גול

המלצות תלמידים

המלצות תלמידים שלמדו איתנו

ליעוץ לימודים אישי השאירו פרטים ונשוב אליכם בהקדם האפשרי