פונקציות וגרפים

רשימת סרטונים

 • פרבולה
 • שיעור - מהו גרף הפרבולה ופתרון שאלה 1
 • שאלה 2 - סעיף א
 • שאלה 2 - סעיף ב
 • שאלה 2 - סעיפים ג-ד
 • שיעור - תחומי עליה וירידה ופתרון שאלה 3
 • שאלה 4
 • שיעור - מציאת נקודות חיתוך עם הצירים ופתרון שאלה 5
 • שיעור - תחומי חיוביות ושליליות של פרבולה ופתרון שאלה 6
 • שאלה 7 - סעיף א
 • שאלה 7 - סעיף ב
 • שאלה 7 - סעיף ג
 • שיעור - חיתוך בין ישר ופרבולה ופתרון שאלה 8
 • שיעור - חיתוך בין שתי פרבולות ופתרון שאלה 9
 • שאלות כלליות
 • שאלה 10 - סעיף א
 • שאלה 10 - סעיף ב
 • שאלה 11 - סעיף א
 • שאלה 11 - סעיף ב
 • שאלה 12 - סעיף א
 • שאלה 12 - סעיף ב
 • שאלה 12 - סעיף ג
 • שאלה 13 - סעיף א
 • שאלה 13 - סעיף ב
 • שאלה 14
 • שאלה 15
 • שאלה 16
 • שאלה 17
 • מאגר משרד החינוך
 • שאלה 18
 • שאלה 19
 • שאלה 20
 • שאלה 21
 • שאלה 22
 • שאלה 23
ליעוץ לימודים אישי השאירו פרטים ונשוב אליכם בהקדם האפשרי