מבוא לאלגברה

רשימת סרטונים

 • כללי
 • שיעור - המספרים המכוונים ופתרון שאלות 1-6
 • שאלות 7-8
 • שיעור - כפל וחילוק מספרים מכוונים ופתרון שאלות 9-18
 • שאלות 19-23
 • שאלות 24-25
 • שיעור - החזקה והשורש ופתרון שאלות 26-41
 • שאלות 42-45
 • שאלות 46-49
 • שאלה 50
 • שיעור - סדר פעולות חשבון ופתרון שאלות 51-54
 • שאלה 55
 • שאלה 56
 • שאלה 57
 • שאלה 58
 • שאלה 59
 • שאלה 60
 • שאלה 61
 • שאלה 62
 • שאלה 63
 • שיעור - מהו שבר ופתרון שאלות 64-71
 • שיעור - שברים עשרוניים ופתרון שאלות 72-82
 • שיעור - האחוז ופתרון שאלות 83-86
 • שאלות 87-88
 • שאלות 89-92
 • שיעור - חיבור וחיסור שברים ופתרון שאלות 93-100
 • שאלה 101
 • שאלה 102
 • שאלה 103
 • שאלה 104
 • שאלה 105
 • שאלה 106
 • שאלה 107
 • שיעור - כפל וחילוק שברים ופתרון שאלות 108-119
 • שאלות 120-121
 • שאלה 122
 • שאלה 123
 • שאלה 124
 • שאלה 125
 • שאלה 126
 • שיעור - תבניות מספר ופתרון שאלות 127-129
 • שאלה 130
 • שאלה 131
 • שאלה 132
 • שאלה 133
 • שאלה 134
 • שיעור - כינוס איברים ופתרון שאלות 135-141
 • שאלה 142
 • שאלה 143
 • שיעור - פתיחת סוגריים ופתרון שאלות 144-153
 • שיעור המשך - פתיחת סוגריים ופתרון שאלות 154-158
 • שאלה 159
 • שיעור - נוסחאות הכפל המקוצר ופתרון שאלות 160-166
 • שיעור המשך - נוסחאות הכפל המקוצר ופתרון שאלות 167-173
 • שיעור - פירוק לגורמים ופתרון שאלות 174-181
 • שיעור המשך - פירוק לגורמים ופתרון שאלות 182-193
 • שאלה 194
 • שאלה 195
ליעוץ לימודים אישי השאירו פרטים ונשוב אליכם בהקדם האפשרי