רשימת סרטונים

 • כללי
  • שיעור - המספרים המכוונים ופתרון שאלות 1-6
  • שאלות 7-8
  • שיעור - כפל וחילוק מספרים מכוונים ופתרון שאלות 9-18
  • שאלות 19-23
  • שאלות 24-25
  • שיעור - החזקה והשורש ופתרון שאלות 26-41
  • שאלות 42-45
  • שאלות 46-49
  • שאלה 50
  • שיעור - סדר פעולות חשבון ופתרון שאלות 51-54
  • שאלה 55
  • שאלה 56
  • שאלה 57
  • שאלה 58
  • שאלה 59
  • שאלה 60
  • שאלה 61
  • שאלה 62
  • שאלה 63
  • שיעור - מהו שבר ופתרון שאלות 64-71
  • שיעור - שברים עשרוניים ופתרון שאלות 72-82
  • שיעור - האחוז ופתרון שאלות 83-86
  • שאלות 87-88
  • שאלות 89-92
  • שיעור - חיבור וחיסור שברים ופתרון שאלות 93-100
  • שאלה 101
  • שאלה 102
  • שאלה 103
  • שאלה 104
  • שאלה 105
  • שאלה 106
  • שאלה 107
  • שיעור - כפל וחילוק שברים ופתרון שאלות 108-119
  • שאלות 120-121
  • שאלה 122
  • שאלה 123
  • שאלה 124
  • שאלה 125
  • שאלה 126
  • שיעור - תבניות מספר ופתרון שאלות 127-129
  • שאלה 130
  • שאלה 131
  • שאלה 132
  • שאלה 133
  • שאלה 134
  • שיעור - כינוס איברים ופתרון שאלות 135-141
  • שאלה 142
  • שאלה 143
  • שיעור - פתיחת סוגריים ופתרון שאלות 144-153
  • שיעור המשך - פתיחת סוגריים ופתרון שאלות 154-158
  • שאלה 159
  • שיעור - נוסחאות הכפל המקוצר ופתרון שאלות 160-166
  • שיעור המשך - נוסחאות הכפל המקוצר ופתרון שאלות 167-173
  • שיעור - פירוק לגורמים ופתרון שאלות 174-181
  • שיעור המשך - פירוק לגורמים ופתרון שאלות 182-193
  • שאלה 194
  • שאלה 195
ליעוץ לימודים אישי השאירו פרטים ונשוב אליכם בהקדם האפשרי