היסטוריוגרפיה ונבואה - ממלכת יהודה מרפורמות גדולות ועד לחורבן

רשימת סרטונים

 • המלך חיזקיהו
 • מלכים ב יח - רפורמת חזקיהו
 • מלכים ב יח - מרד חזקיהו בסנחריב ותוצאותיו
 • מלכים ב יח - נאום רבשקה חלק 1
 • מלכים ב יח - נאום רבשקה חלק 2
 • סיכום פרק יח וסיום המצור פרק יט
 • נבואות תוכחה - ישעיה
 • ישעיה א - נבואת תוכחה חלק א
 • ישעיה א - נבואת תוכחה חלק ב
 • חטאי מנשה
 • מלכים ב כא - חטאי מנשה חלק א
 • מלכים ב כא - חטאי מנשה חלק ב
 • דברים - חוקי הפולחן לה'
 • דברים יב - חוק ריכוז פולחן
 • דברים טז - האיסור לחקות את עבודת האלילים של הגויים
 • יאשיהו המלך
 • מלכים ב כב - שיפוץ המקדש ומציאת ספר הברית
 • מלכים ב כג - רפורמת המלך יאשיהו
 • מלכים ב כג - מות יאשיהו וסיכום הפרק
 • נבואות הנביא ירמיה
 • ירמיהו א - ירמיהו הנביא פרטיו האישיים וזמן נבואתו
 • ירמיהו ז - הנבואה על גורלו של בית המקדש חלק א
 • ירמיהו ז - הנבואה על גורלו של בית המקדש חלק ב
 • ירמיהו כה - נבואת החורבן שתתבצע על ידי בבל
 • מלכי יהודה האחרונים
 • מלכים ב כד - גלות יהויכין בשנת 587 לפני הספירה והמלכת צדקיהו
 • מלכים ב כה - חורבן ממלכת ישראל בשנת 568 לפני הספירה
 • מלכים ב כה - גורל שארית הפליטה בארץ
 • ישעיה נבואת נחמה
 • ישעיה ב - חזון אחרית הימים
ליעוץ לימודים אישי השאירו פרטים ונשוב אליכם בהקדם האפשרי