חישובים בכימיה (סטוכיומטריה)

רשימת סרטונים

  • חישובים בעזרת מספר אבוגדרו, מול, מסה מולרית
  • תאוריה 1 - מעבר בין שיטות שונות של הבעת כמות חומר
  • תרגיל 1א
  • תרגיל 1ב
  • תרגיל 2א
  • תרגיל 2ב
  • תרגיל 2ג
  • תרגיל 3א
  • תרגיל 3ב
  • תרגיל 4
  • תרגיל 5
  • תרגיל 6
  • תרגיל 7
  • חישובים בתמיסות
  • תאוריה 2 - חישובים סטוכיומטריים בתמיסות
  • תרגיל 1
  • תרגיל 2
  • תרגיל 3
  • תרגיל 4
  • תרגיל 5
  • תרגיל 6
  • תרגיל 7
  • תרגיל 8
  • תרגיל 9
  • חישובים בתגובות
  • תאוריה - חישובים סטוכיומטריים לפי משוואה כימית
  • תרגיל 1
  • תרגיל 2
  • תרגיל 3
  • תרגיל 4
  • תרגיל 5
  • תרגיל 6
  • המצב הגזי וחישובים סטוכיומטריים
  • תאוריה - חוקי הגזים וחישובים סטוכיומטריים
  • תרגיל 1
  • תרגיל 2
  • תרגיל 3
  • תרגיל 4
  • תרגיל 5
  • תרגיל 6
  • תרגיל 7
  • תרגיל 8
  • תרגיל 9
  • תרגיל 10
‪058-7192042 לייעוץ לימודי אישי או השאירו פרטים