פתרון בגרויות במכניקה, אופטיקה וגלים חד ממדיים


להורדת ספר הפרק

רשימת סרטונים

 • מבחני בגרות במכניקה
 • קיץ 2018 שאלה 1
 • קיץ 2018 שאלה 2
 • קיץ 2018 שאלה 3
 • קיץ 2018 שאלה 4
 • קיץ 2018 שאלה 5
 • קיץ 2017 שאלה 1
 • קיץ 2017 שאלה 2
 • קיץ 2017 שאלה 3
 • קיץ 2017 שאלה 4
 • קיץ 2017 שאלה 5
 • קיץ 2016 שאלה 1
 • קיץ 2016 שאלה 2
 • קיץ 2016 שאלה 3
 • קיץ 2016 שאלה 4
 • קיץ 2016 שאלה 5
 • קיץ 2015 שאלה 1
 • קיץ 2015 שאלה 2
 • קיץ 2015 שאלה 3
 • קיץ 2015 שאלה 4
 • קיץ 2015 שאלה 5
 • קיץ 2014 שאלה 1
 • קיץ 2014 שאלה 2
 • קיץ 2014 שאלה 3
 • קיץ 2014 שאלה 4
 • קיץ 2014 שאלה 5
 • קיץ 2013 שאלה 1
 • קיץ 2013 שאלה 2
 • קיץ 2013 שאלה 3
 • קיץ 2013 שאלה 4
 • קיץ 2013 שאלה 5
 • קיץ 2012 שאלה 1
 • קיץ 2012 שאלה 2
 • קיץ 2012 שאלה 3
 • קיץ 2012 שאלה 4
 • קיץ 2012 שאלה 5
 • קיץ 2011 שאלה 1
 • קיץ 2011 שאלה 2
 • קיץ 2011 שאלה 3
 • קיץ 2011 שאלה 4
 • קיץ 2011 שאלה 5
 • קיץ 2010 שאלה 1
 • קיץ 2010 שאלה 2
 • קיץ 2010 שאלה 3
 • קיץ 2010 שאלה 4
 • קיץ 2010 שאלה 5
 • קיץ 2009 שאלה 5
 • קיץ 2009 שאלה 1
 • קיץ 2009 שאלה 2
 • קיץ 2009 שאלה 3
 • קיץ 2008 שאלה 1
 • קיץ 2008 שאלה 2
 • קיץ 2008 שאלה 3
 • קיץ 2008 שאלה 4
 • קיץ 2008 שאלה 5
 • קיץ 2004 שאלה 5
 • קיץ 2006 שאלה 5
 • פתרון בגרויות באופטיקה וגלים חד ממדיים
 • בגרות 2012 שאלה 1
 • בגרות 2013 תרגיל 1
 • בגרות 2014 שאלה 6
 • בגרות 2014 שאלה 7
 • בגרות 2015 שאלה 7
 • בגרות 2016 שאלה 7
 • בגרות 2017 שאלה 6
 • בגרות אופטיקה גאומטרית 2007
 • בגרות עדשות 2004
 • בגרות עדשות 2009
 • בגרות עדשות 2011
 • בגרות עדשות 2013 שאלה 6
 • בגרות עדשות 2016
 • בגרות גלים 1997 לחתוך מ3.5 דקות
 • בגרות גלים 2007
 • בגרות גלים 2009
 • בגרות גלים 2010
 • בגרות גלים 2013
 • בגרות גלים 2014
 • בגרות גלים 2015
 • בגרות גלים 2016
 • בגרות גלים 2017
‪058-7192042 לייעוץ לימודי אישי או השאירו פרטים