תנועה מעגלית


להורדת ספר הפרק

רשימת סרטונים

 • תנועה מעגלית
 • 1.0 --- תיאוריה ודוגמאות
 • 1.1 הקדמה
 • 1.3 דרך בתנועה מעגלית
 • 1.4 מהירות בתנועה מעגלית
 • 1.5 מהירות זוויתית
 • דוגמה-חישוב מהירות זוויתית של מחוגי שעון
 • 1.6 תנועה קצובה ולא קצובה
 • 1.7 הקשר בין מהירות קווית לזוויתית
 • תרגיל-חישוב מהירות זוויתית של כדור הארץ
 • 1.8 התאוצה בתנועה מעגלית
 • 1.9 הכוח בתנועה מעגלית
 • 1.10 איך ניגשים לשאלות
 • 1.11 דוגמה -אבן קשור לחוט
 • 1.12 תרגיל- מסה על דיסק
 • 1.13 זמן מחזור ותדירות
 • 1.14 דוגמה- גוף מסתובב במהירות קבועה
 • 1.15 תרגיל- מטוטלת אופקית
 • 1.16 תנועה לא קצובה ותאוצה משיקית
 • 1.17 תרגיל- כדור בלופ
 • 1.18 התנאי להשלים סיבוב או התנאי להנתקות ממסלול מעגלי אנכי
 • 1.19 תרגיל- רוכב אופנוע במעגל אנכי(ירד במיקוד)
 • 2.20 נוסחה לגובה במעגל אנכי
 • 2.21 תרגיל- כוחות במטוטלת
 • 3.0 --- תרגילים נוספים
 • 3.1 תרגיל- מסה על דיסק קשורה בחוט
 • 3.2 תרגיל-קרוסלה בלונה פארק
 • 3.3 תרגיל -כדור בכערה כדורית
 • 3.4 תרגיל- מכונית במחלף
 • 3.5 תרגיל-מסה קשורה לעמוד מסתובב
 • 3.6 תרגיל-שתי מסות קשורות למוט מסתובב וחרוז
 • 3.7 תרגיל מעבדה- תנועה מעגלית
 • תרגיל - מסה על שולחן מסתובב קשורה לשתי מסות
ליעוץ לימודים אישי השאירו פרטים ונשוב אליכם בהקדם האפשרי