182 (תכנית חדשה) - הסתברות של שני מאורעות


להורדת ספר הפרק

רשימת סרטונים

 • כללי
 • כפל מאורעות - הגדרה וחישוב
 • חיבור מאורעות - הגדרה וחישוב
 • ניסוחים שכיחים של שאלות
 • דוגמא לכתיבת נתונים בטבלה
 • שאלה 1 סעיפים א-ד
 • שאלה 1 סעיפים ה-ז
 • שאלה 1 סעיפים ח-י
 • שאלה 2
 • שאלה 3
 • שאלה 4 סעיפים א-ג
 • שאלה 4 סעיפים ד-ו
 • שאלה 5
 • שאלה 6 סעיפים א-ב
 • שאלה 7 סעיפים א-ב
 • שאלה 7 סעיפים ג-ד
 • שאלה 7 סעיפים ה-ו
 • שאלה 8 סעיפים א-ד
 • שאלה 8 סעיפים ה-ז
 • שאלה 9
 • שאלה 10
 • שאלה 11
 • שאלה 12
 • שאלה 13
 • שאלה 14
 • שאלה 15 סעיפים א-ג
 • שאלה 15 סעיפים ד-ו
 • שאלה 15 סעיפים ז-ח
 • שאלה 16 סעיפים א-ב
 • שאלה 16 סעיפים ג-ד
 • שאלה 16 סעיפים ה-ו
ליעוץ לימודים אישי השאירו פרטים ונשוב אליכם בהקדם האפשרי