תחביר - בהתאם למיקוד קיץ 2020

רשימת סרטונים

 • סוג משפט ותיחום
 • סוג משפט ותיחומו
 • תרגיל 1
 • מילות האיחוי ומילות השעבוד
 • מילות האיחוי ומילות השעבוד-בחן את עצמך
 • תרגיל 2
 • תרגיל 3
 • תרגיל 4
 • משפט מרובה פסוקיות
 • תרגיל 5
 • סוגי משפטים - מתקדם
 • תרגיל 6
 • קשרים לוגיים
 • קשרים לוגיים הקדמה - מתוקן
 • תרגיל 1
 • ששת הקשרים הלוגיים
 • הבחנה בין קשרים לוגיים דומים
 • תרגיל 2
 • תרגיל 3
 • תרגיל 4
 • תרגיל 5
 • תרגיל 6
 • תפקידים תחביריים
 • תפקידים תחביריים - נושא ונשוא
 • נושא ונשוא - חוקי הנושא
 • נושא ונשוא - זיהוי הפועל במשפט
 • תרגיל 1
 • תרגיל 2
 • נושא ונשוא - במשפט איחוי ובמשפט מורכב
 • תרגיל 3
 • נושא ונשוא - נושא סתמי
 • תרגיל 4
 • נושא ונשוא - נשוא מורחב - ירד במיקוד
 • תרגיל 5 - ירד במיקוד
 • נושא ונשוא - משמעויות יש ואין
 • משלימים במשפט - הקדמה
 • משלימים במשפט - משלים שם ומשלים פועל
 • משלימים במשפט - משלימי הפועל - מושא ותיאור
 • משלימים במשפט - משלימי השם - לוואי ותמורה
 • משלימים במשפט - שאלה לדוגמה
 • משלימים במשפט ללא פועל
 • ניתוח משלימים במשפטים פשוטים - תרגיל 1
 • ניתוח משלימים במשפטים פשוטים - תרגיל 2
 • משלימים במשפט - קריאה, פנייה והסגר
 • ניתוח משלימים במשפטים פשוטים - תרגיל 3
 • ניתוח משלימים במשפטים מסוגים שונים - תרגיל 4
 • משלימים במשפט - סוגי התיאורים
 • אוגד - ארבעת סוגי האוגדים
 • אוגד - מילים המתחזות לאוגדים
 • האוגד - תרגיל 1
 • תפקיד תחבירי של פסוקית
 • תפקיד תחבירי של פסוקית במשפט ללא פועל
 • תפקיד תחבירי של פסוקית - תרגיל 1
 • חלקים כוללים
 • מהו חלק כולל?
 • חלק כולל - תיחום
 • תפקידו התחבירי של חלק כולל
 • תרגיל 1
 • תרגיל 2
 • תרגיל 3
 • תמורה מסכמת ותמורה מפרטת
 • הוספת ביטוי מכליל למשפט
 • תרגיל 4
 • תרגיל 5
 • תרגיל 6
 • חלק ייחוד - ירד במיקוד
 • מהו חלק ייחוד?
 • זיהוי תפקיד תחבירי של חלק ייחוד
 • הוספת חלק ייחוד למשפט
 • תרגיל 1
 • תרגיל 2
 • תקינות - ירד במיקוד
 • תקינות - הקדמה
 • תקינות בהתאם
 • תקינות ביידוע
 • תקינות במילות היחס
 • תקינות במילות הקישור
 • בעיות תקינות ספציפיות
 • תרגיל 1
 • תרגיל 2
 • תרגיל 3
 • המרות
 • הנחיות כלליות
 • המרות בין סוגי משפטים
 • תרגיל 1
 • המרת תפקיד תחבירי של פסוקית
 • תרגיל 2
 • תרגיל 3
 • דרכי מסירת הדיבור
 • תרגיל 4
 • המרת קשר לוגי
 • תרגיל 5
 • תרגיל 6
 • תרגיל 7
 • תרגיל 8
 • הוספת פסוקית לוואי למשפט
 • תרגיל 9
 • איחוד משפטים
 • תרגיל 10
 • פיצול משפט
 • תרגיל 11
 • המרה ממשפט שאלה למשפט חיווי
 • דו משמעות
 • דו-משמעות תחבירית - הקדמה
 • דו-משמעות בשם הפעולה ובשם הפועל
 • תרגיל 1
 • דו-משמעות תחבירית בצירופי הסמיכות
 • תרגיל 2
 • דו-משמעות תחבירית בגלל מאזכרים
 • תרגיל 3
 • דו-משמעות תחבירית במילות היחס
 • תרגיל 4
 • דו-משמעות תחבירית - סיכום
 • תרגיל 5
 • פרגמטיקה
 • פרגמטיקה
 • תרגיל 1
 • תרגילי סיכום
 • תרגיל 1
 • תרגיל 2
 • תרגיל 3
 • תרגיל 4
 • תרגיל 5
 • תרגיל 6
 • תרגיל 7
 • תרגיל 8
 • תרגיל 9
 • תרגיל 10
 • תרגיל 11
 • תרגיל 12
 • תרגיל 13
 • תרגיל 14
 • פסוקית מצומצמת
 • מהי פסוקית מצומצמת
 • ‏‏הבחנה בין פסוקית מצומצמת לנשוא מורחב
 • המרה בין פסוקית מצומצמת לפסוקית רגילה
 • תרגיל 1
 • תרגיל 2
 • תרגיל 3
 • תרגיל 4
 • תרגיל 5
 • תרגיל 6
 • תרגיל 7
ליעוץ לימודים אישי השאירו פרטים ונשוב אליכם בהקדם האפשרי