מערכת הצורות - בהתאם למיקוד קיץ 2020

רשימת סרטונים

 • מושגים במערכת הצורות
 • חלקי הדיבור
 • הפועל - מושגים בסיסיים
 • תרגיל 1
 • תרגיל 2
 • תרגיל 3
 • תרגיל 4
 • שם העצם - מושגים בסיסיים
 • סימני הניקוד - 5 התנועות
 • סימני ניקוד נוספים
 • הפועל- הבניינים
 • שבעת הבניינים
 • זיהוי בניין שלב 1 שלושת העדים חדש
 • הקמע לזיהוי בניין
 • תרגיל 1
 • זיהוי בניין שלב 2 - הנוסחה
 • תרגיל 2
 • שיר שלושת העדים - לזיכרון
 • זיהוי בניין - דגמי פעל והתפעל
 • תרגיל 3
 • הבחנה בין בניינים תאומים
 • תרגיל 4
 • זיהוי בניין - מילים קשות
 • תרגיל 5
 • תרגיל 6
 • תרגיל 7
 • תרגיל 8
 • שורש וגזרה של פעלים ושמות עצם
 • זיהוי שורש בשיטת שלושת העדים
 • הסרת אותיות הבניינים
 • תרגיל 1
 • תרגיל 2
 • מהי גזרה?
 • הגזרות
 • שמות נוספים לגזרות
 • שיר עזר לזכרון הגזרות
 • תרגיל 3
 • זיהוי גזרה
 • תרגיל 4
 • שורשים מורכבים
 • תרגיל 5
 • איתור האות הנעלמת
 • תרגיל 6
 • תרגיל 7
 • הופעל המבולבל
 • תרגיל 8
 • תרגיל 9
 • דגם אחת ושתיים
 • תרגיל 10
 • תרגיל 11
 • תרגיל 12
 • תרגיל 13
 • מילים זהות עם ניתוח שונה
 • מילים הנוטות על דרך השלמים
 • שורשים ספציפיים
 • שמות עצם מאתגרים - שיטת מנת תה
 • תרגיל 14
 • שמות עצם קצרים
 • תרגיל 15
 • תרגיל 16
 • תרגיל 17
 • אותיות שורש ואותיות מוספיות
 • תרגיל 18
 • תפקידים נוספים של אותיות במילה
 • תרגיל 19
 • הפועל - יצירת מילים לפי הנחיות
 • יצירת מילים לפי הנחיות - גוף וזמן
 • צורת הציווי
 • תרגיל 1
 • יצירת מילים לפי הנחיות - בניין
 • תרגיל 2
 • שם העצם - דרכי התצורה
 • חמש דרכי התצורה
 • שיטת פתרון שאלה בדרכי התצורה
 • הבדלה בין שורש ומשקל לבסיס וצורן סופי - מתקדם
 • תרגיל 1
 • תרגיל 2
 • דרך התצורה של מלים ספציפיות
 • תרגיל 3
 • שם העצם - משקלים
 • המשקלים
 • זיהוי משקל - בסיס
 • תרגיל 1
 • תרגיל 2
 • זיהוי משקל - ניקוד משתנה
 • זיהוי משקל - גזרת המרובעים
 • זיהוי משקל - אותיות חסרות
 • זיהוי משקל - אותיות מתחלפות
 • זיהוי משקל - סיכום
 • תרגיל 3
 • תרגיל 4
 • תרגיל 5
 • משקלים השייכים לגזרות מסוימות
 • תרגיל 6
 • שמות עצם בעלי בניין
 • שמות הפעולה
 • שמות הפעולה - שינון
 • תרגיל 7
 • תרגיל 8
 • תרגיל 9
 • זיהוי חלק הדיבור של צורת הבינוני
 • תרגיל 10
 • תרגיל 11
 • מילים דומות, משקלים שונים
 • שם העצם - משמעויות המשקלים והצורנים הסופיים
 • משמעויות המשקלים והצורנים הסופיים
 • תרגיל 1
 • תרגיל 2
 • תרגיל 3
 • תרגיל 4
 • צורן גזירה וצורן נטייה
 • תרגיל 5
 • תרגיל 6
 • תרגיל 7
 • תרגיל 8
 • פירוט היווצרות המילה
 • תרגיל 9
 • דרכי היווצרות השורשים
 • דרכי ההיווצרות של שורשים - מבוא
 • שורשים גזורי שם
 • שורשים תנייניים
 • תרגיל 1
 • תרגיל 2
 • דרכי ההיווצרות של השורשים המרובעים
 • תרגיל 3
 • תרגיל 4
 • תקינות במערכת הצורות
 • מושגים בסיסיים
 • דגש באותיות בכפ - פתיחה
 • ‏‏‏‏דגש באותיות בכפ - העקרונות
 • תרגיל 1
 • תרגיל 2
 • תרגיל 3
 • ‏‏‏‏העיצורים הגרוניים - פתיחה
 • העיצורים הגרוניים - הנמכת תנועה
 • העיצורים הגרוניים - תשלום דגש
 • ‏‏העיצורים הגרוניים - תשלום דגש - המנורה
 • תרגיל 4
 • הגייה נכונה של ‏‏גוף ראשון בעתיד
 • תרגיל 5
 • הגייה נכונה של בניין הפעיל
 • תרגיל 6
 • גזרת לי"ה וגזרת ל"א
 • תרגיל 7
 • תרגיל 8
 • צורות תקניות על פי המשקל
 • תרגיל 9
 • דיוקי הגייה בבניין קל (פעל)
 • תרגיל 10
 • תרגיל 11 (תרגיל לסיכום)
 • תרגיל 12 (תרגיל לסיכום)
 • תרגיל 13 (תרגיל לסיכום)
ליעוץ לימודים אישי השאירו פרטים ונשוב אליכם בהקדם האפשרי