הבנת הנקרא וסקירה ממזגת

רשימת סרטונים

 • הבנת הנקרא
 • הבנת הנקרא - הנחיות כלליות
 • סקירה ממזגת
 • מבט כללי על תהליך כתיבת הסקירה הממזגת
 • שלב א - פענוח המשימה
 • שלב ב-ג - סימון הרלוונטי וסידור בטבלה - העקרונות
 • סימון הרלוונטי וסידור בטבלה - טקסטים 1 ו-2
 • סימון הרלוונטי וסידור בטבלה - טקסטים 3 ו-4
 • שלב ד - המללת הטבלה: משפט בודד
 • שלב ד - המללת הטבלה: יחסים בין טקסטים
 • המללת הטבלה הדגמה
 • שלב ה - כתיבה - עיבוי התוכן - הנחיות
 • כתיבה - עיבוי התוכן - הדגמה
 • שלב ו -ביבליוגרפיה
 • ‏‏חוקי כתיבת הסקירה הממזגת - פתיחה
 • ‏‏חוקי כתיבת הסקירה הממזגת - עשה
 • ‏‏חוקי כתיבת הסקירה הממזגת - אל תעשה
‪058-7192042 לייעוץ לימודי אישי או השאירו פרטים