בחינות בגרות - בהתאם למיקוד קיץ 2020


להורדת ספר הפרק

רשימת סרטונים

 • פתרון בחינת בגרות חורף תשעו
 • שאלה 1 - הבנת הנקרא
 • שאלה 2 - הבנת הנקרא
 • שאלה 3 - הבנת הנקרא
 • שאלה 4 - כתיבה ממזגת
 • שאלה 5 - שם המספר ומילות היחס - סעיף ב ירד במיקוד
 • שאלה 6 - תחביר
 • שאלה 7 - תחביר - סעיף א ירד במיקוד
 • שאלה 8 - תחביר
 • שאלה 9 - תחביר
 • שאלה 10 - תחביר
 • שאלה 11 - מערכת הצורות - סעיף א ירד במיקוד
 • שאלה 12 - מערכת הצורות - סעיף א ירד במיקוד
 • שאלה 13 - מערכת הצורות - סעיף ב ירד במיקוד
 • שאלה 14 - מערכת הצורות - ירד במיקוד
 • שאלה 15 - מערכת הצורות
 • פתרון בחינת בגרות קיץ תשעו
 • שאלה 1 - הבנת הנקרא
 • שאלה 2 - הבנת הנקרא
 • ‏‏שאלה 3 - הבנת הנקרא
 • שאלה 4 - הבנת הנקרא
 • שאלה 5 - סקירה ממזגת
 • שאלה 6 - שם המספר ומילות היחס
 • שאלה 7 - שם המספר ומילות היחס - ירד במיקוד
 • שאלה 8 - תחביר
 • שאלה 9 - תחביר
 • שאלה 10 - תחביר
 • שאלה 11 - תחביר
 • שאלה 12 -תחביר
 • שאלה 13 - מערכת הצורות
 • שאלה 14 - מערכת הצורות - ירד במיקוד
 • שאלה 15 - מערכת הצורות - סעיף ב ירד במיקוד
 • שאלה 16 - מערכת הצורות - סעיף ג ירד במיקוד
 • שאלה 17 - מערכת הצורות
 • פתרון בחינת בגרות חורף תשעז
 • שאלה 1 - הבנת הנקרא
 • ‏‏שאלה 2 - הבנת הנקרא
 • שאלה 3 - הבנת הנקרא
 • שאלה 4 - סקירה ממזגת
 • שאלה 5 - שם המספר ומילות היחס
 • שאלה 6 - שם המספר ומילות היחס - ירד במיקוד
 • שאלה 7 - תחביר
 • שאלה 8 - תחביר
 • שאלה 9 - תחביר
 • שאלה 10 - תחביר - סעיף א ירד במיקוד
 • שאלה 11 - תחביר - סעיף א ירד במיקוד
 • שאלה 12 - מערכת הצורות
 • שאלה 13 - מערכת הצורות - סעיף ג ירד במיקוד
 • שאלה 14 - מערכת הצורות
 • שאלה 15 - מערכת הצורות - סעיף ב4 ירד במיקוד
 • שאלה 16 - מערכת הצורות - סעיף ב ירד במיקוד
 • פתרון בחינת בגרות קיץ תשעז
 • שאלה 1 - הבנת הנקרא
 • שאלה 2 - הבנת הנקרא
 • ‏‏שאלה 3 - הבנת הנקרא
 • שאלה 4 - כתיבה ממזגת
 • שאלה 5 - שם המספר ומילות היחס
 • שאלה 6 - שם המספר ומילות היחס
 • שאלה 7 - תחביר
 • שאלה 8 - תחביר
 • שאלה 9 - תחביר
 • שאלה 10 - תחביר
 • שאלה 11 - תחביר
 • שאלה 12 - מערכת הצורות
 • שאלה 13 - מערכת הצורות
 • שאלה 14 - מערכת הצורות
 • שאלה 15 - מערכת הצורות
 • שאלה 16 - מערכת הצורות
 • פתרון בחינת בגרות קיץ חצב ברק תשעז
 • שאלה 1 - הבנת הנקרא
 • שאלה 2 - הבנת הנקרא
 • ‏‏שאלה 3 - הבנת הנקרא - סעיף ב ירד במיקוד
 • שאלה 4 - כתיבה ממזגת
 • שאלה 5 - שם המספר ומילות היחס
 • שאלה 6 - שם המספר ומילות היחס - ירד במיקוד
 • שאלה 7 - תחביר - סעיף ג ירד במיקוד
 • שאלה 8 - תחביר
 • שאלה 9 - תחביר - סעיף ג ירד במיקוד
 • שאלה 10 - תחביר
 • שאלה 11 - תחביר - סעיף א ירד במיקוד
 • שאלה 12 - מערכת הצורות
 • שאלה 13 - מערכת הצורות - ירד במיקוד
 • שאלה 14 - מערכת הצורות - סעיף ב ירד במיקוד
 • שאלה 15 - מערכת הצורות
 • שאלה 16 - מערכת הצורות - סעיף ב ירד במיקוד
 • פתרון בחינת בגרות חורף תשעח
 • שאלה 1 - סקירה ממזגת
 • שאלה 2 - הבנת הנקרא - ירד במיקוד
 • שאלה 3 - הבנת הנקרא
 • שאלה 4 - שם המספר ומילות היחס
 • שאלה 5 - שם המספר ומילות היחס - ירד במיקוד
 • שאלה 6 - תחביר - סעיף ב ירד במיקוד
 • שאלה 7 - תחביר
 • שאלה 8 - תחביר
 • שאלה 9 - תחביר
 • שאלה 10 - תחביר - ירד במיקוד
 • שאלה 11 - מערכת הצורות - ירד במיקוד
 • שאלה 12 - מערכת הצורות
 • שאלה 13 - מערכת הצורות - ירד במיקוד
 • שאלה 14 - מערכת הצורות
 • שאלה 15 - מערכת הצורות - ירד במיקוד
 • בחינת בגרות קיץ תשעח
 • שאלה 1 - הבנת הנקרא
 • שאלה 2 - כתיבה ממזגת
 • שאלה 3 - כתיבת טיעון - ירד במיקוד
 • שאלה 4 - שם המספר ומילות היחס
 • שאלה 5 - שם המספר ומילות היחס - ירד במיקוד
 • שאלה 6 - תחביר - סעיף א2 ירד במיקוד
 • שאלה 7 - תחביר
 • שאלה 8 - תחביר
 • שאלה 9 - תחביר - סעיף א3 ירד במיקוד
 • שאלה 10 - תחביר - ירד במיקוד
 • שאלה 11 - מערכת הצורות - ירד במיקוד
 • שאלה 12 - מערכת הצורות
 • שאלה 13 - מערכת הצורות - סעיף ב ירד במיקוד
 • שאלה 14 - מערכת הצורות
 • שאלה 15 - מערכת הצורות
 • בחינות בגרות חורף תשעט
 • שאלה 1 - הבנת הנקרא
 • שאלה 2 - כתיבה ממזגת
 • שאלה 3 - כתיבת טיעון - ירד במיקוד
 • שאלה 5 - שם המספר ומילות היחס
 • שאלה 6 - שם המספר ומילות היחס - ירד במיקוד
 • שאלה 7 - תחביר
 • שאלה 8 - תחביר
 • שאלה 9 - תחביר
 • שאלה 10 - תחביר - סעיף ג ירד במיקוד
 • שאלה 11 - תחביר - סעיף א ירד במיקוד
 • שאלה 12 - מערכת הצורות - ירד במיקוד
 • שאלה 13 - מערכת הצורות
 • שאלה 14 - מערכת הצורות
 • שאלה 15 - מערכת הצורות
 • שאלה 16 - מערכת הצורות - ירד במיקוד
 • בחינת בגרות קיץ תשעט
 • שאלה 1 - הבנת הנקרא
 • שאלה 2 - הבנת הנקרא
 • שאלה 3 - הבנת הנקרא וכתיבת טיעון - סעיף ב ירד במיקוד
 • שאלה 4 - כתיבה ממזגת
 • שאלה 5 - שם המספר
 • שאלה 6 - מילות היחס - ירד במיקוד
 • שאלה 7 - תחביר
 • שאלה 8 - תחביר - סעיף ג ירד במיקוד
 • שאלה 9 - תחביר - סעיף א2 ירד במיקוד
 • שאלה 10 - תחביר סעיף א2 ירד במיקוד
 • שאלה 11 - תחביר - ירד במיקוד
 • שאלה 12 - מערכת הצורות - סעיף ד ירד במיקוד
 • שאלה 13 - מערכת הצורות - ירד במיקוד
 • שאלה 14 - מערכת הצורות - סעיף ב ירד במיקוד
 • שאלה 15 - מערכת הצורות - סעיף א ירד במיקוד
 • שאלה 16 - מערכת הצורות - סעיפים א-ב ירדו במיקוד
ליעוץ לימודים אישי השאירו פרטים ונשוב אליכם בהקדם האפשרי