לייעוץ לימודי אישי ‪058-7192042

English Basics - בסיס

רשימת סרטונים

 • Intro, principles of the Language 1 – הקדמה, עקרונות השפה 1
 • הקדמה לשפה האנגלית
 • שמות גוף (נושא במשפט)
 • אותיות הניקוד
 • חשיבות האות A באנגלית
 • Magic E
 • סדר מילים במשפט
 • שמות גוף - שייכות
 • To be - הפועל להיות
 • The verb To Be
 • To Be – Negative
 • To Be – Questions
 • To Be - Exercise and Summary
 • Principles of the language 2 – עקרונות השפה 2
 • Importance of a verb
 • Many ways to say NO
 • Imperative - הציווי
 • WH Questions with TO BE
 • Conjunctions and Connectors – מילות קישור מאוד חשובות
 • Prepositions – מילות יחס
 • Prepositons of time – INTRO
 • Preposition AT
 • Expressions with AT
 • Prepositions of time IN
 • Prepositions – Expressions with IN
 • Translation – Sentences with IN
 • Prepositions of Time ON
 • Expressions with ON - part 1
 • Expressions with ON - part 2
 • Story using expressions with ON
 • Prepositions of time AT IN ON – Practice
 • BY – 10 different meanings
 • BY – 5 expressions
 • Prepositions of Place – ON IN AT
 • IT and THEY – sentences with no subject
 • The Clock
 • Comparative Superlative – Method 1
 • Comparative Superlative Part 1
 • Comparative Superlative Part 2
 • Comparative Superlative Part 3
 • Comparative Superlative – Method 2
 • Basics of Comparative Superlative
 • Basics of Comparative and Superlative - PRACTICE
 • Comparative and Superlative, Negative and Questions - PRACTICE
 • Principles of the language 3 – עקרונות השפה 3
 • Possessive Pronouns VS Possessive adjectives
 • Object Pronouns – ME HIM HER
 • Reflexive Pronouns – myself yourself
 • Adverbs the addition of LY
 • Adverbs addition of LY – PRACTICE
 • This That It The Other One – LESSON
 • It this that – PRACTICE
 • Basics – Why add S – 3 reasons
 • There is - There are
 • There is There are 1 – positive sentences
 • There is There are 2 – Negative sentences
 • There is There are 3 – Questions
לייעוץ לימודי אישי ‪058-7192042 או השאירו פרטים