לייעוץ לימודי אישי 058-7192042

רשימת סרטונים

 • הישר
  • שאלה 1 - מערכת צירים
  • שאלה 2
  • שאלה 3 - חיתוך עם הצירים
  • שאלה 4 - מרחק בין שתי נקודות
  • שאלה 5
  • שאלה 6 - סעיפים א-ב
  • שאלה 6 - סעיף ג
  • שאלה 6 - סעיף ד
  • שאלה 7
  • שאלה 8 - משוואת הקו הישר
  • שאלה 9
  • שאלה 10 - סעיפים א-ג
  • שאלה 10 - סעיף ד
  • שאלה 10 - סעיף ה
  • שאלה 10 - סעיף ו
  • שאלה 10 - סעיף ז
  • שאלה 10 - סעיף ח
  • שאלה 11 - סעיפים א-ד
  • שאלה 11 - סעיף ה
  • שאלה 11 - סעיף ו
  • שאלה 11 - סעיף ז
  • שאלה 11 - סעיף ח
  • שאלה 11 - סעיף ט
  • שאלה 12 - ישרים מקבילים
  • שאלה 13 - סעיף א
  • שאלה 13 - סעיף ב
  • שאלה 13 - סעיף ג
  • שאלה 13 - סעיף ד
  • שאלה 13 - סעיף ה
  • שאלה 13 - סעיף ו
  • שאלה 14 - ישרים מאונכים
  • שאלה 15
  • שאלה 16 א
  • שאלה 16 ב
  • שאלה 16 ג
  • שאלה 17
  • שאלה 18
  • שאלה 19
  • שאלה 20
  • שאלה 21
  • שאלה 22
  • שאלה 23
  • שאלה 24
  • שאלה 25
  • שאלה 26
  • שאלה 27
  • שאלה 28
  • שאלה 29
  • שאלה 30
  • שאלה 31
  • שאלה 32
  • שאלה 33
  • שאלה 34
  • שאלה 35
  • שאלה 36
  • שאלה 37
  • שאלה 38
  • שאלה 39
  • שאלה 40
  • שאלה 41
  • שאלה 42
  • שאלה 43
 • המעגל
  • שאלה 1 - המעגל
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6 - חיתוך המעגל עם הצירים
  • שאלה 7
  • שאלה 8
  • שאלה 9 - יחס בין מעגל לישר
  • שאלה 10
  • שאלה 11
  • שאלה 12
  • שאלה 13
  • שאלה 14
  • שאלה 15
  • שאלה 16
  • שאלה 17
  • שאלה 18
  • שאלה 19
  • שאלה 20
  • שאלה 21
  • שאלה 22
  • שאלה 23
  • שאלה 24
  • שאלה 25
לייעוץ לימודי אישי 058-7192042 או השאירו פרטים