לייעוץ לימודי אישי 058-7192042

רשימת סרטונים

 • שיעור
  • מבוא לשברים - מהו שבר
  • שבר פשוט ושבר מדומה
  • הרחבה וצמצום
  • כפל שברים
  • חילוק שברים
  • שאלות דוגמה 3-5
  • חיבור וחיסור שברים
  • חיבור וחיסור שברים המשך
  • שאלות דוגמה 1-2
  • תרגול כיתה שאלות 1-2
  • תרגול כיתה שאלות 3-5
  • תרגול כיתה שאלות 6-7
 • משחק מקדים 1
  • שאלות 1-3
  • שאלות 4-6
  • שאלות 7-9
  • שאלות 10-11
  • שאלות 12-13
  • שאלות 14-16
  • שאלות 17-18
  • שאלות 19-20
  • שאלות 21-22
  • שאלות 23-24
  • שאלות 26-27
  • שאלות 28-29
  • שאלה 30
 • שיעור
  • גישת פתרון לאנלוגיות
  • אנלוגיות- הקדמה
  • ניסוח קשר בין מילים
  • קשרים נפוצים ודוגמאות נוספות
  • דוגמאות נוספות, חלק שני
  • תרגול כיתה 1
  • התמודדות עם מספר תשובות מתאימות
  • אנלוגיות למתקדמים - עבודה דרך התשובות
  • איך משתפרים באנלוגיות
  • תרגול כיתה 2 שאלות 1-5
  • תרגול כיתה 2 שאלות 6-10
 • משחק מקדים ותרגול 1-2
  • שאלות 1-6
  • שאלות 7-12
  • שאלות 13-18
  • שאלות 19-24
  • שאלות 25-30
  • שאלות 31-36
  • שאלות 37-42
  • שאלות 43-48
  • שאלות 49-54
  • שאלות 61-66
  • שאלות 67-70
  • שאלות 71-73
  • שאלות 74-76
  • שאלות 77-79
  • שאלות 80-82
  • שאלות 83-85
  • שאלות 86-88
  • שאלות 89-91
  • שאלות 92-94
  • שאלות 95-97
  • שאלות 98-100
  • שאלות 101-103
  • שאלות 104-106
  • שאלות 107-110
 • שיעור
  • Sentence Completion מבוא
  • פירוק אטימולוגי
  • מילות קישור
  • מילות קישור עם רמזי נימה
  • מילות קישור המופיעות בתשובות
  • תרגול כיתה שאלות 10-13
  • תרגול כיתה שאלות 14-17
לייעוץ לימודי אישי 058-7192042 או השאירו פרטים